Медээлер

БЫЖЫГ ТУРУШТУГ УДУРТУКЧУ

Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг чаа төлээзин томуйлаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа томуйлаткан төлээ дугайында социал четкилерде арнынга бижээн.

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

ЧЕДИИШКИННИГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

Тыва Республиканың К. Чуковский аттыг уругларның ном саңының делегациязы Алтай Рес­публикага барып четкен. Олар аңаа «Уругларның библиотека хандырылгазы: чаа аргалар болгаш чаа хемчээлдерни дилээри» деп регионнар аразының шуулганынга киришкеннер.

Медээлер

САГЫШ-СЕТКИЛ КАДЫК ЧОРЗА, АЖЫРБАС

Бүгү-делегейниң психиктиг кадыкшыл хүнүн 1992 чылдан эгелеп демдеглеп эрттирип турар. Ооң кол сорулгазы — кижилерниң психиктиг кадыкшылын быжыглаары, сагыш аарыын болдурбас дизе, чүнү канчалза экил дээн чижектиг айтырыгларже чоннуң кичээнгейин хаара тудары.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню