1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЙДЫС КЫРГЫС: «МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ – НЕРВ ААРЫГЛАРЫН ЧАА АРГАЛАР-БИЛЕ ЭМНЭЭРИ»

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн таварыштыр аныяк специалистиң ажыл-ижин номчукчуларга со­нуургадыр-дыр бис.

Реанимация болгаш дүрген күже­нииш­кинниг терапия палатазында 27 харлыг аныяк невролог эмчи Айдыс Владимирович бо хүнде нерв аарыгларын эмнеп, ылаңгыя инсульт соонда организмни быжыктырарынга мануал­дыг терапияны дээштиг ажыглап, шудургу ажылдап чоруур. 

Айдыс Эрзин кожууннуң Нарын суурга 1998 чылда бирги классче кирген. Тоску класска Кызылдың 9 дугаар школазынче шилчип, 2009 чылда школаны мөңгүн медаль-биле дооскан. Ол школачы чылдарында биология, химия олимпиадаларынга тиилелгелиг черлерни ээлеп турган. 

Чажындан эмчи болуксаар күзелин чедип алыр дээш, аныяк оол Алтайның күрүнениң эмчи университединге өөренип киргеш, 2016 чылда бышкан билигниң дипломун холга ап, төрээн Тывазынче ажылдаары-биле ээп келген.

Эмчиниң холунда кижиниң кадыы, ооң тыны, бурунгаар чуртталгазы туттунган болгай. Айдыс Владимирович өөренип турган чылдарының иштинде билиин бедидип, 4 дугаар курска нев­рология эртемин сонуургай берген. Алдыгы курсту доозуп тура, ол невролог эмчи болур деп шиитпирлеп алган. 2017 чылда Новокузнецкиде күрүнениң эмчилерниң билиин бедидер институтка мануалдыг терапия курстарын дооскан.  

Аныяк эмчи Эрзин кожуунга Кыргыс­тарның  өг-бүлезиниң  хеймер оглу болуп төрүттүнген. Чуртталгада эки, бак кожа чоруур. 2007 чылда Кыргыстарның өг-бүлези улуг чидиригге таварышкан – өгнүң эр ээзи биле улуг уруу озал-ондакка таварышкаш, чырык өртемчейден чарлып чорутканнар. Амгы үеде Айдыс Кыргыстың авазы Кызылда, улуг акызы Аяс Тываның каайлы черинде ажылдап чоруур, угбазы Байырмаа – Москва областа камгалал төвүнде оператор, акызы Аян – казначейство черинде специалист.

Невролог эмчиниң дагдыныкчылары – хан-дамыр төвүнүң арга-дуржулгалыг эмчилери. Оларның дамчыдып турары байлак дуржулгазы аңаа өртек чок белек. Айдыс Кыргыс медицина ажылдакчызының хүнүн таварыштыр демниг коллективинге, республиканың медицина адырының ажылдакчыларынга байыр чедирип, бүгүдеге экини күзеп турар.

Виктория  АЙМАА.

Кызыл  хоорай.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.