1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БУРГАН-ДАА ЧЕТКЕН

«Чалыы назынның он чы­лы» деп программаны амы­­дыралда боттандырары-биле Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелели хөй санныг хемчеглерни эрттирип турар. 

Улуг-Хем кожуунда эргелелдиң кеземче-күүселде инспекциязының ажылдакчылары Виктория Монгуш биле Аяс Севильба даңзызында турар назы четпээн оолдарны Чаа-Хөл суурже чедирип, аңаа солун экскурсияны эрттирген. Тус суур анаа эвес шилиттинген, ооң чоогунда байлак төөгүлүг “Бурган-даа” деп ыдыктыг чер бар.

“Уруглар ыдыктыг дагның өндүр чаагайын көрүпкеш-ле, сагыш-сеткили көдүрлүп, магадаан” – деп, Аяс Севильба чугаалаан. Дагның шышпыынче кокпа-биле үнүп тура, инспекторлар уругларга Тывага сарыг шажынның тывылганының дугайында тайылбырны кылган.

Улаштыр Чаа-Хөлдүң хүрээзинге чедип, Сылдыс башкыга ужурашкан. Ол Бурган-Даанга удаа-дараа ыдыктыг езулалдарны чорудуп турар. 

“Кижи бүрүзү частырыгларны кылыр, оон кым-даа камгалаттынмаан. Ынчангаш оон түңнелдерни үндүрүп, моон соңгаар ону кылбазы-биле шыңгыы боданып, эки орукту шилип алыңар” – деп, башкы оолдарга чагыг-сөзүн берген.

Оолдар солун болгаш ажыктыг экскурсияны эрттиргени дээш, инспекторларга четтиргенин илередип, дараазында Үттүг-Хая, Үстүү-Хүрээже баар күзелин илереткеннер.

Валентин  КУПРИЯШКИН. 

Кызыл  хоорай.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.