1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ИВИЖИ РОМАН БАРААН

Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым таварыштыр Тыва Республиканың Чазаа, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың мал ажыл-агыйының сөөлгү үш чылдарда түңнелин үндүрүп, мал бажын камгалап өстүрер, продуктулуун бедидип, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр талазы-биле база

Рубрика: 

ҮНҮП-КИРГЕН ЧОН ҮЗҮЛБЕС

Кызыл кожуундан аныяк өг-бүле Айдың, Айдана Ондарлар.

 

Рубрика: 

ЧЕДИ-ХӨЛГЕ НААДЫМ

Июльдуң баштайгы хүн­неринде республиканың ко­жууннарынга 2017-2018 чылдарның кышкы үезинде малчыннарның, губернатор төлевилелдериниң кир­жикчилериниң ажыл-ижин түңнээн Наадым байырлалдары болуп эрткилээн.­ Ол байырлалдарга Тыва­ның Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) депутаттары база идеп

Рубрика: 

РЕСПУБЛИКА НААДЫМЫНДА БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Июль 10-14 хүннеринде 10.00 шакта – Наадым-2018-ке тураскааткан эр болгаш херээжен улус аразынга шыдыраага республика маргылдаазы. Болур чери: Тиилелге шөлү.

Рубрика: 

АЛДЫН, МӨҢГҮН КУДАЛАР

Бай-Тайганың Тээли суурдан 62 чыл кады чурттаан Хүреш-оол Күжүгетович, Чурунээ Салчаковна Тортен-оолдарның өг-бүлези. 

 

Рубрика: 

ИЙИ ДАКПЫР БАЙЫРЛААН

Дус-Даг сумунуң чагырга даргазы Айдаш Донгак (оң талазындан), малчыннар Эрес Доржукай база Василий Саая.

 

Рубрика: 

ЯНЗЫ-БҮРҮ АКЦИЯЛАР, ШУУЛГАННАР-БИЛЕ ДЕМДЕГЛЭЭР

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол аныяктар-биле.

 

Рубрика: 

БУРГАН-ДАА ЧЕТКЕН

«Чалыы назынның он чы­лы» деп программаны амы­­дыралда боттандырары-биле Россияның Кеземче күү­селдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелели хөй санныг хемчеглерни эрттирип турар. 

Рубрика: 

ШКОЛАЧЫЛАРНЫҢ ЧАА ӨҢНҮҮ

Кинолог Булат Ондар уруглар-биле.

 

Рубрика: 

ЧАЙЫННАЛЧАК БАЙЫРЛАЛ

Чазак Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан Надежда Ооржак.

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сезен ийиги сезону доозулганының байырлалы болуп эрткен.

Рубрика: 

БУЯННЫГ ИШТИҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛДАР

Россияга июнь 17-де демдег­леп эрттирер байырлалының бүдүүзүнде Тываның медиктери "төгерик столдар", чыыштар чергелиг янзы-бүрү байырлыг хемчеглерни эрттиргеннер.

Рубрика: 

ТУКТАРНЫ КӨДҮРҮП, БАЙЫРЛААН

Июнь 12-де эртенгиниң 9 шакта Кызыл хоорайның  төвүнде Арат шөлүнге Россия хүнүн демдеглээн.

Рубрика: 

ТЫВА БИЛЕ РОССИЯ КЕЗЭЭДЕ КАДЫ

Президентиниң холу күштүг-ле-дир!

 

Рубрика: 

73 АЙТЫРЫГГА ХАРЫЫЛААН

Россияның Президентизи Владимир Путинниң июнь 7-де эрттирген дорт шугумунга күрүнениң хамаатыларындан 2 миллион ажыг айтырыглар телефон, интернет дамчыштыр дээш янзы-бүрү хевирлерге кирген. Президент боду дорт эфирге 73 айтырыгга харыылаан.

Рубрика: 

РОССИЯ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Тываның хүндүлүг чурттакчылары!  Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Россияның хүнү – бистиң кол улуг күрүне байырлалывыс-биле силерге байыр чедирип тур мен. 

Рубрика: 

Страницы