1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

БЕЛЕТКЕЛДЕР БАР-ДАА БОЛЗА...

Рубрика: 

ТЫВА ШИЛИП АЛЫЫШКЫННЫ КЫЛГАН

Соңгукчу Т.М. Машпадай.
 

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИН ХАНДЫРАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» федералдыг казна албан чериниң (ФКА) начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. 

Рубрика: 

АРГАЛАРЫ КЫЗЫГААР ЧОК

Рубрика: 

"АЛДЫН КАНДИДАТ" АЗЫ ХООЙЛУДАН ОЙЛААШКЫН

Рубрика: 

ХҮНДҮТКЕЛДЕ - ХЕРЭЭЖЕН ЧОН

Күш-ажылдың хоочуну Дежит Чавынчак.
 

Рубрика: 

"БАШКЫ" СЕТКҮҮЛҮ 25 ХАРЛААН

Өөредилге сайыды Т. Санчаа (ортузунда), П. Морозов, А. Бичелдей-биле.
 

Рубрика: 

КАДЕТТЕР БАЛЫ

Балдың тиилекчилери.
 

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ КАДЕТ УЧИЛИЩЕДЕ

Рубрика: 

БАЯН-КОЛДА ЧАА КУЛЬТУРА БАЖЫҢЫ

Рубрика: 

ШАГАА-2018. КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР

Февраль 10-16
«Ыдыктыг эдилелдер» деп делгелге. (ТР-ниң Национал музейи).
«Шагааның езулалдары болгаш чаңчылдары» культура-өөредилге хемчег­лери. (ТР-ниң Национал музейи).

Рубрика: 

ДҮЛГҮҮРЛЕРНИ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн, февраль 5-те, «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң чолаачыларынга “ПАЗ” маркалыг 20 автобустуң дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕП ЧУГААЛАШКАН

Рубрика: 

САГЫШ-СЕТКИЛ АРЫГЛААШКЫНЫ

Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелелиниң башкылары Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан черинге чедип, Шагаа бүдүүзүнде шииттиргеннер-биле ужуражып, байырлалдың ужур-утказының база сагыш-сеткил

Рубрика: 

АРЫГ СОҢГУЛДАЛАР ДЭЭШ

Рубрика: 

Страницы