1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТУКТАРНЫ КӨДҮРҮП, БАЙЫРЛААН

Июнь 12-де эртенгиниң 9 шакта Кызыл хоорайның  төвүнде Арат шөлүнге Россия хүнүн демдеглээн. Аңаа ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди хуралының (парламент) Даргазы Каң-оол Даваа,  Кызыл хоорайның Төлээлекчилер Хуралының даргазы Дина Оюн болгаш өске-даа депутаттар, Тывада Федералдыг албан черлериниң удуртукчулары,  сайыттар болгаш Кызыл хоорай чагыргазының эрге-дужаалдыг даргалары киришкен. 

55 дугаарлыг мото-адыгжы бригада­ның шериглери, эрге-хоойлу камгалаар албан черлериниң ажылдакчылары, кадет училищениң сургуулдары база аныяк армейжилер Арат шөлүнге чыс­каалыпкан.  

ТР-ниң шериг  комиссарының хүлээл­гезин түр када күүседип турар Николай Францевич чыскаалда шериглерге “Томаанныг” деп команданы бергеш, ТР-ниң Баштыңы Ш.В. Кара-оолга Россияның болгаш Тываның күрүне туктарын  көдүреринге  беленин илеткээн. Ш.В. Кара-оол илеткелди хүлээп алгаш, байырлыг чыскаалга чыылган чонга байыр чедирген соонда, Россияның болгаш Тываның ыдыктыг ырыларының үделгези-биле күрүне туктарын көдүрген. 

Дараазында ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) Даргазы Каң-оол Даваа болгаш Тыва Республика талазы-биле кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин байырлыг байдалга Россия Федерациязының хамаатылары назы четкен элээди уруглар, оолдарга чаа паспорттарны тывысканнар. 

Ооң-биле чергелештир Аныяктар сесерлиинге хөй-ле хемчеглер болган. Чоокта чаа Москва хоорайга “Россияның улустарының амгы литературазы. Бичии уруглар литературазы” деп ат-биле үнген Россияның улустарының бичии уруглар чогаалдарының антологиязын  чогаал­дары кирген тыва авторларга болгаш оларның салгакчыларынга ТР-ниң Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Вера Лапшакова тывыскан. 

Россия хүнү чүгле ба­йырлыг чыскаал-биле кызыгаарланмаан. Кызыл хоо­райга культура-массалыг хемчеглерни организас­таан.  Школалар чанында девис­кээрлерге “Россияның күрүне демдектери”, “Россияда чурттап турар бис”, “Бистиң бажыңывыс – Россия” деп төөгү беседаларын эрттирген. Аныктар сесерлиин­ден “Мөңгүлек” районунга чедир “Триколор” ленталарын үлээн. Бичии уруглар лагерьлеринге “Уругларның холу-биле триколор” деп патриотчу акцияларны база эвилелдээни кайгамчык. Национал паркка “Россияга алдар”, “Россия төрүттүнген хүнүң-биле” деп асфальтыга чуруктар мөөрейи онза чараш болган. Аныяктар сесерлиинге паспорт алган аныяктар аразынга викториналарны база организастап эрттирген. 

Чыылган чонга Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары тыва оюннарны организастаан. Кажыкка аът чарыштырар, аът бажын шалбадаар, буга шыдыраа, ча адарынга мастер-класстарга чон улуг сонуургал-биле киришкен. 

Ол ышкаш национал диаспораларның “Мээң чуртум” деп фото-чуруктар делгелгези, национал оюннар, чуртунуң таныштырылгазы дээш оон-даа өске  янзы-бүрү оюн-тоглаалар эртенден кежээге чедир уламчылаан. 

Россия хүнүн чүгле Кызыл хоорайга эвес, а республиканың өске-даа кожуун төптеринге,  суурларга байырлап, спортчу оюн-тоглааларны, оюн-көргүзүглерни, делгелгелерни, мөөрейлерни организас­таан.

Айдың ОНДАР. 

Арслан АРАКЧААНЫҢ 

тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.