1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ДЕТКЭЭН

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика талазы-биле төле­вилелдерин деткээн.
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дилээ-биле Тываның сенатору Людмила Нарусова Россияның энергетика сайыды Александр Новак-биле ужурашкан. Яамының парлалга төвүнүң дыңнатканы-биле, ужуражылга сентябрь 25-те эрткен. 
Ужуражылганың онза чугула сорулгаларының аразында «Росчеткилер» компанияның хуваалда комплекизиниң объектилерин чаар­тыр талазы-биле планын сайгарып көрген. Яамы республиканың эрге-чагыргазы-биле кады элээн улуг күштүг электри четкилерин тударының дугайында айтырыгны ажылдап кылып турарын Александр Новак сенаторга дыңнаткан. Ол чүүл Тывада энергия хереглелиниң улгатканы-биле, ол ышкаш Пре­зидентиниң кадет училищези, шериг хоорайжыгажы дээн чижектиг чаа-чаа объектилерниң немешкени-биле, оон аңгыда хөй каът чуртталга бажың­нарының немей туттунуп турары-биле холбашкан.
Ол ышкаш РФ-тиң Энергетика яамызы Шагаан-Арыг болгаш Ак-Довурак хоорайларда аварийлиг байдалда келген болгаш ажыглалы хөй чарыгдалдарны болдуруп турар эрги Чылыг-энергетика төптериниң (ТЭЦ) орнунга чаа котельнаяларны тударының талазы-биле республиканың эгелеп алган төлевилелдерин деткип турарын сайыт дыңнаткан. Тываның Баштыңы-биле мооң мурнунда чедип алдынган дугуржулга езугаар республиканың коммунал инфраструктуразының чугула объектилериниң тудугларын доо­зарынга республикага деткимче көргүзер дээш яамы шупту аргаларны дилеп тып турар.
Тываның хөгжүлдезиниң айтырыгларын шиитпирлээр­ сорулга-биле Шолбан Кара-оол сенатор Людмила Нарусовага июль айда-ла ужурашкан дээрзин сагындыраал. Энергетика талазы-биле төлевилелдерниң күүселдезин шуу­дадырындан аңгыда чаа-чаа школалар болгаш уруглар садтарының тудугларының инвестицияларын камгалаарының дугайында, ол ышкаш Аныяктар өргээзиниң болгаш Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң оран-саваларының тудугларын доозарының дугайында чугааларны база чоруткан.
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.