1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

5 : 0 - РОССИЯНЫҢ АРЫГ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Июнь 14-те Москвага ат-сураглыг «Лужники» ста­дионга футболга делегей чемпионадының ажыдыышкыны болган. Бут бөмбүүнүң бо кайгамчык байырлалының ажыдыышкынын сезен муң көрүкчүлер көрген. Делегейниң дыка хөй чурттарының бирги удуртукчулары аңаа олурушкан.

Россияның төөгүзүнде бир дугаар эртип турар делегей чемпионадының киржикчилеринге болгаш хөй санныг «аарыкчыларга» РФ-тиң Президентизи Владимир Путин байыр чедирген соонда, каас-чараш байырлал  ыр-шоор-биле эгелээн. Ыраажы Робби Уильямс, опера ыраажызы Аида Гарифуллина, алдарлыг бразиль бут бөмбүкчүзү Роналдо олар байырлалды ажыткан.

Бөмбүрзектиң бүгү чурттак­чыларының манааны ынак оюну эгелээн. Чемпионатты Россия биле Саудов Аравияның чыын­ды командаларының оюну ажыткан. Чидиг демиселдиң 12 дугаар минутазында российжилер 1:0-ке санны ажыткан. Оюн орту кирбейн чорда-ла, российжи эң шыырак бут бөмбүкчүзү Алан Дзогаев буду бертингеш, оюндан үнер ужурга таварышкан. Россия дээш «аарып» орган хөй көрүкчүлерге ол улуг дүвүрелди оттурганы чугаажок. Ынчалза-даа Дзогаевти өске ойнакчы солаан соонда, команда улам демнежип, үр болбаанда бистиң көрүкчүлерниң аас-кежии болуп, сан 2:0 апарган. Саудовчулар бүгү күжү-биле удурланза-даа, хей-аът кирген российжилер 5:0 сан-биле арыг тиилелгени чедип ап, чурттуң бүгү чонунга кайгамчык өөрүшкүнү шаңнаан.

Саудов Аравияның ойнакчылары боттарының ойнап болгу дег арга-шинээниң 5 хуузун безин ажыглап шыдаваанын ол чурттуң коро­левствозунуң Спорт тала­зы-биле эр­ге­­­лелиниң баш­­­тыңы Аль Шейк айыт­кан. «Ойнак­чыларга делегей чемпионадынга бе­лет­кениринге бү­гү талазы-биле таа­рымчалыг байдал тургус­тун­ган турган, ол хиреде хире-шаа­выс мындыг болду. Вратарьдан эгелээш элээн­ каш ойнакчылар хемчег алзыр апаар. Байдалды өскертири-биле, национал чыын­ды команданы тургузарда, муң ажыг элээди оолдарны бо оюнче хаара тудуп, өөредип эге­лээри чугула апарган-дыр» – деп, ол түңнээн.

Россияга футбол чемпионады уламчылаар. Ол Россияның 11 хоорайынга эртер: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Донда Ростов, Екатеринбург, Сочи. 

Чемпионат  бир ай болгаш июль 15-те доостур. 3-кү чер дээш оюн июль 14-те Санкт-Петербургка болур. А эң-не шыы­рак ийи команда бирги чер дээш Москваның «Лужникиге» июль 15-те күжүн шенежир. Ынчан «Чемпион-2018» тиилекчи илерээр.

 РИА.Медээлеринден очулдурган.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.