1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГА

Тыва Республиканың Дээди Судунга найысылалдың 4 биле 5 дугаар школаларының 10, 11-ги классчыларынга судтуң ажылдакчылары  «ажык эжиктер хүнүн» ноябрь 27-де эрттирген. 

Рубрика: 

АРЫГ АРЫН-НҮҮР

Шииткекчи – кижиниң салым-чолун шиитпирлээр аажок улуг харыысалгалыг болгаш нарын мергежил. Бо материалдың маадыры – ыраккы Мөңгүн-Тайганың район судунуң шииткекчизи Розалия Соян. Ооң чүгле шииткекчилээн стажы – 30 чыл. 

Рубрика: 

БЮДЖЕТТИ БАДЫЛААН

Рубрика: 

РЕСПУБЛИКАНЫҢ САЙЗЫРАЛЫНГА УЖУР-УЗАЛЫГ

Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен.

ӨШКҮ ЧӨӨГҮ - "ЧЫМЧАК БРИЛЛИАНТ"

ХАКАСИЯДА ТЫВАНЫҢ БАРААННАРЫ

Абакан, ноябрь 24, 25.  Хакасияның найысылалында Л.Р. Кызласова аттыг музейжиткен культура төвүнге эрткен делгелге-шуулганга Красноярскиден, Тывадан болгаш Хакасияның ырак, чоок суурларындан келгеннер хөйү-биле чыылган.

Рубрика: 

СПИД ААРЫЫНДАН ЧҮГЛЕ ӨЛҮР БЕ?

КЫМГА ЭДЕ САНАП БЭЭРИЛ?

Рубрика: 

ХЕРЭЭЖЕН УЛУСТУ ХААРА ТУДАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруг азырап олурбуже, чедиишкинниг ажылдап турар херээжен улустарны регионнуң төлевилелдеринге хаара тудар деп бодалдыг. 

ЭНЕ-САЙНЫҢ ЧАҢГЫЗЫ

Страницы