1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЭДЕ ОРГАНИЗАСТААР

ТӨРЭЭН ТЫВАМ ЧҮРЭЭМДЕ

МӨГЕЛЕР ЭРЕСТИГ-ЛЕ-ДИР!

Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң Начын мөгези Ахмед Чаймааның удуртулгазы-биле организастап эрттирген. 

ЧОЙГАН АРЖААНЫНДА БОКТУ АРЫГЛААН

Рубрика: 

УРУГЛАР КАДЫКШЫЛЫ ДЭЭШ

СОЦИАЛ АНТРОПОЛОГ ЭРТЕМДЕН

Гуманитарлыг эртем­нерниң кандидады, социал антрополог Таяна Биче-оол­овна Аракчаа. 

ЭТНИКТИГ МОДАНЫҢ СЫЛДЫЗЫ

ЫДЫКТЫГ БАЙ-ТАЙГАМ, ЫНДЫННЫГ-ЛА ТЫВА ДЫЛЫМ

Бай-Тайганыӊ школаларында тыва дылдыӊ амгы үеде байдалын шинчилээр сорулгалыг Тываныӊ гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-экономиктиг шинчилелдер институдунуӊ дыл болгаш моол шинчилелдер секторунуӊ эртем ажылдакчылары үнүпкен бис.  

АДАЛАРНЫҢ ҮЛЕГЕРИ

Рубрика: 

"ТЫВА МАРШТЫҢ" ДЕВИИ-БИЛЕ...

Халиловтар шаңналды Саян Салчакка тыпсып турары.
 

Страницы