1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ҮНҮП-КИРГЕН ЧОН ҮЗҮЛБЕС

Кызыл кожуундан аныяк өг-бүле Айдың, Айдана Ондарлар.

 

Рубрика: 

КИЖИ БОЛУРУ ЧАЖЫНДАН

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң иези Анай Балчыр кы­зы биле адазы Валерий Ховалыг оглу Кара-оол­дарның хеймер оглунга ту­раскаат­кан «Эчис күзел – чаарттынган Тыва» деп но­му Кызылга 2014 чылда үнген. Ук дептер Ш.

ӨНЧҮ, ЧЕР, МАШИНА ДЭЭШ ТӨЛЕВИРЛЕР

Чыл санында өнчү-хө­реңги, чер болгаш ав­то­­транспорт дээш үндү­рүг­лерни төлеп турар бис.

Рубрика: 

ЧЕДИ-ХӨЛГЕ НААДЫМ

Июльдуң баштайгы хүн­неринде республиканың ко­жууннарынга 2017-2018 чылдарның кышкы үезинде малчыннарның, губернатор төлевилелдериниң кир­жикчилериниң ажыл-ижин түңнээн Наадым байырлалдары болуп эрткилээн.­ Ол байырлалдарга Тыва­ның Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) депутаттары база идеп

Рубрика: 

УЗУН ТЕСТИҢ МАЛЧЫНЫ

Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан. Оон келгеш, база-ла көдээге ада-иезиниң дузалакчызы болуп чоруп турган олчаан салым-чолун мал ажылы-биле холбаан. 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛБАС

Пенсияга өскерилгелер амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада турарларга хамаарылгалыг бооп болур бе?

Ольга МОНГУШ,

 58 харлыг.

Кызыл хоорай.

Рубрика: 

"...МЕН БАЗА ЧООНГАН МЕН!"

2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң соон­да баштайгы кинонуң ийи дугаар кезээ, ооң соонда  үш дугаа­ры дээш удаа-дараа­ тыва дылга кинолар үнгүлээн.

НАЙЫРАЛДЫ АЛГАП-ЙӨРЭЭП

Тываның үлегерлиг өг-бүлелери.

 

Рубрика: 

ШАМБАЛЫГНЫҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

Омак биле Аяна Монгуштар Кызыл кожууннуң Шамбалыг сумузунга аныяандан-на малчыннап эгелээннер. Мал азырап, өстүрери баштайгы дээрезинде ындыг белен эвес-даа турган болза, боттарының ажылгыр-кызымаа-биле арга-дуржулганы чоорту чедип ап, ук ажылга мергежий бергеннер.

Рубрика: 

Страницы