1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ӨГ-БҮЛЕ - ҮНДЕЗИННЕРНИҢ ҮНДЕЗИНИ

Рубрика: 

ТАРЫЛГА ҮЕЗИН ТОДАРАТКАН

Бо чылын республиканың хову-шөлдеринге 30,8 муң гектарга часкы тарылга ажылдарын чорудар. Ооң 6,2 муңунга тараа культураларын, 21,4 муң гектарынга мал чиир тараа үрезинин чажар. Оон аңгыда 3,2 муң га шөлге ногаа аймаан болгаш картофельди олуртур. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРЕРИ АРАЙ ЭЛЕК

Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.
 

ЧҮРЕКТЕРНИҢ ЧЫЛЫГ САКТЫЫШКЫННАРЫ

Орлан Дамба-Хуурак.
 
Күш-ажылдың хоочуну, Тес-Хем кожууннуң хүндүлүг хамаатызы Да­йынчы Түлүшевич Дамба-Хуурактың мөчээнинден бээр ийи чыл эрткен. 

АЖЫЛЧЫН СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Кызыл кожууннарже ийи неделяның ажылчын сургакчылаашкынын кылып чо­рааш, чурттакчы чон-биле ужуражып, соңгукчуларның чагыгларын хүлээп алган.

Рубрика: 

ЭКИ ТАЛАЖЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БАР, ЫНЧАЛЗА-ДАА...

Регистратура ажылдакчызы Аржаана Монгуш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының төлээзи Мурат Чульдум-биле.
 

БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.
 

МОБИЛЬДИГ ТРЕНЕР

Дайынчы аргаларны өөредип турары.
 

Рубрика: 

СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК

Рубрика: 

ЧҮРЭЭНДЕН ЧҮГЛЕНГЕН БУЯННЫГ АЖЫЛ

Страницы