1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КРАСНОЯРСКИГЕ САДЫП ЭГЕЛЭЭР

Рубрика: 

"ЭНЕ-САЙ" ААЛЧЫЛАРЫН ХҮЛЭЭП АЛЫРЫНГА БЕЛЕН

Парлалга хүнүнүң бү­дүү­зүнде «Эне-Сай» аал­чылар бажыңынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ты­ва журналистиканың тө­лээлеринге байырын чедирбишаан, Тывага туризмниң сайзыралының дугайында ажык чугааны чоруткан. 

Рубрика: 

КУҢГУРТУГ ЧОНУНГА ДУЗА

Рубрика: 

ЫЗЫГУУР САЛГААН ЧАЯАКЧЫ ХАМ

Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчизи, камгалакчызы, дузалакчызы чораан. 

МЕРГЕН УГААННЫГЛАР ЧЫЫЖЫ

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазынга Тываның инженерлер ассоциациязының президентизи Чимит-Доржу Байырович Ондарны 2017 чылдың декабрь 15-те соңгаан.

Рубрика: 

ЯНВАРЬ 13 - РОССИЯНЫҢ ПАРЛАЛГА ХҮНҮ

АЖЫЛЫМ – АКСЫМ-КЕЖИИ
 

Рубрика: 

ПЛАН ЁЗУГААР ЧОРУП ТУРАР

Рубрика: 

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ ЭРТИП ТУРАР

АЖЫЛЫ ЧОН-БИЛЕ СЫРЫЙ ХОЛБААЛЫГ

ХБАБ-ты – Хамааты байдал­дарының актылар бижилгези дээр болганда, хамаатының амы­дыралының эң-не кол болуушкуннарын демдеглээр, оларның ажылының шынарындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. 

Рубрика: 

ЁЗУЛУГ КУЛЬТУРА ОДАА БОЛДУРАР

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем кожууннуң админис­тра­тивтиг төвү Сарыг-Сеп суурга эрткен культу­ра болгаш уран чүүл ажыл­дак­чыларының съездинге ки­ришкен. 

Страницы