1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧАЙЫННАЛЧАК БАЙЫРЛАЛ

Чазак Даргазының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан Надежда Ооржак.

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сезен ийиги сезону доозулганының байырлалы болуп эрткен.

Рубрика: 

АЙДЫС КЫРГЫС: «МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ – НЕРВ ААРЫГЛАРЫН ЧАА АРГАЛАР-БИЛЕ ЭМНЭЭРИ»

Республиканың 1 дугаар эмнелгезинге Айдыс Кыргыс невролог эмчилеп ажылдаа-ла август айда таптыг-ла 2 чыл болур. Медицина ажылдакчызының хүнүн таварыштыр аныяк специалистиң ажыл-ижин номчукчуларга со­нуургадыр-дыр бис.

5 : 0 - РОССИЯНЫҢ АРЫГ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Июнь 14-те Москвага ат-сураглыг «Лужники» ста­дионга футболга делегей чемпионадының ажыдыышкыны болган. Бут бөмбүүнүң бо кайгамчык байырлалының ажыдыышкынын сезен муң көрүкчүлер көрген. Делегейниң дыка хөй чурттарының бирги удуртукчулары аңаа олурушкан.

Рубрика: 

ТЕРГИИН ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

Чечек Михайловна Бавуу ажыл үезинде.

Эмчиге бүзүрел – эң-не үнелиг эм

(Б.Е. Вотчал)

 

БУЯННЫГ ИШТИҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛДАР

Россияга июнь 17-де демдег­леп эрттирер байырлалының бүдүүзүнде Тываның медиктери "төгерик столдар", чыыштар чергелиг янзы-бүрү байырлыг хемчеглерни эрттиргеннер.

Рубрика: 

КАДЫКТЫ - БОЙДУС-БИЛЕ

Бодум аныяк эмчи үемде Ак-Довурактың уруглар эмнелгезинге ажылдап тургаш, оглу сугга дүже берген бир та­ныырым улуска таваржы бээримге, «бажыңче кириңер, кириңер» – дээрге, кире берген мен. Ынчан 3 харлыг оглум база чедип алгаш чораан мен.

КУБОК ТӨП ШЕРИГ ОКРУГУНДА

Азияның төвүнге июнь 3-9 хүннеринде эрткен «Ше­риг авточарыш-2018» Бүгү-армейжи маргылдаа неделяның онзагай бо­лууш­куннарының бирээзи болган.

Рубрика: 

"ПОБЕДА" АЧЫ-ДУЗА ФОНДУЗУ

Тываның Баштыңы спорт­чуларга эмчи үдел­ге­зиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан. Тываның чазаа Россияның чыынды командаларында кирип турар спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузар сорулгалыг. 

ТУКТАРНЫ КӨДҮРҮП, БАЙЫРЛААН

Июнь 12-де эртенгиниң 9 шакта Кызыл хоорайның  төвүнде Арат шөлүнге Россия хүнүн демдеглээн.

Рубрика: 

РОССИЯ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН КОЛ ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер

Июнь 6-12 хүннеринде – Кызылдың школа чанының лагерьлеринге “Рос­сияның күрүне демдектери”, “Россияда чурттап турар бис”, “Бистиң бажыңывыс – Россия” деп төөгү беседалары.

Страницы