Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

11 чаа школа ажыглалче кирер

19 июля 2023
9

Тывага “Өөредилгени хөгжүдери” деп федералдыг күрүне программазы-биле 2023–2024 чылдарда 7183 олуттуг 10 чаа школаның тудуун доозар.

Ол дээрге Кызыл хоорайның Бай-Хаак, Кечил-оол кудумчуларда, Вавилин ээтпээнде база Спутник микрорайонда (бирээзи-ле 825 олуттуг 4 улуг школа), ол ышкаш Кызыл кожууннуң Сукпак болгаш Каа-Хем суурларында (бирээзи-ле 825 олуттуг 2 школа), Таңды кожууннуң Бай-Хаакта, Балгазында (825 биле 616 олуттуг 2 школа), Чөөн-Хемчиктиң Чадаанада (616 олуттуг), Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая сумузунда (176 олуттуг) школа тудуглары-дыр.

“Көдээ девискээрлерни комплекстиг хөгжүдери” деп федералдыг күрүне программазы-биле Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунга бо чылдың ийиги чартыында 176 олуттуг чаа школаның тудуу эгелээр. 2024 чылдың төнчүзүнде республиканың девискээринге 11 чаа школаны ажыглалче киирер. 2023 чылдың төнчүзүнде Кызыл хоорайда Бай-Хаак кудумчуда болгаш Вавилин ээтпээнде, Сукпак болгаш Балгазын суурларда школаларны ажыглалче киирери планда көрдүнген.

Амгы үеде регионнуң Өөредилге яамызының шиитпири-биле школа бүрүзүнүң өөредилге болгаш спортчу дериг-херексел, эт-сеп-биле чүмнээриниң даңзызын тургускан. Тудугну чорудуп турар организациялар, керээ ёзугаар школаларны бүрүнү-биле белеткээш, хүлээдир. Ол ышкаш чаа школаларның девискээрлерин чаагайжыдып, спортчу шөлчүгештерни болгаш школаже оруктарны эптиг кылдыр кылыр ужурлуг.

Кызыл хоорайның школаларында сыңышпайн турар уругларны эге дээрезинде чаа школаларга өөредир. Оон үшкү улдуң соонда чаа школаларның чоогунда чурттап турар уругларны, чоорту шилчидер. Балгазында Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазында 2 чыл улай өөренип турар уруглар чаа школага өөренир. Школаның бүгү коллективи болгаш өөреникчилери чаа школаны четтикпейн манап турарлар. Ук школаның штады долу, чаа башкы каадырлар хереглевейн турар.

Чаа школаларның удуртукчуларын томуйлаары-биле өөредилге яамызы, Кызыл хоорай чагыргазының Өөредилге департаментизи, кожууннарның өөредилге эргелелдериниң удуртукчулары ажылдаар күзелдиг башкылар аразынга шыңгыы шилилгени эрттирген. Чаа школаларга ажылдаар директорлар болгаш оларның оралакчылары Кызылда башкылар билии бедидер институттуң баазазында май айдан эгелеп өөренип турар.

825 олуттуг школага эртемнерниң 80 башкызы хереглеттинер дээрзин өөредилге яамызы дыңнадып турар. Кызыл хоорайда туттунуп турар чаа школаларның чоогунда чурттап турар 127 башкы ажылдаар күзелин илереткен.


Ортумак болгаш дээди өөредилге черлериниң 2023–2024 чылдарда доозукчуларының даңзызын тургускаш, чаа школаларга ажылдаар күзелдиг башкыларны баш бурунгаар белеткел документилерин четчелеп турар.

Алиса ДОНГАК.
Чурукту интернеттен алган.


"Шын" №53, 2023 чылдың июль 19