Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

2 муң чедир үннү чыыр сорулгалыг

28 марта 2024
12

Россияның база бистиң республикавыстың девискээринде хоорай, суурларда «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» деп федералдыг төлевилелдиң ачызында амгы үениң негелделеринге дүүшкен хөй-ниити девискээрлерин кылып турар. Төлевилелдиң кол сорулгазы – чурттакчы чонга оон-даа артык эптиг болзун дээш, хоорай, суурларның овур-хевирин чаартып, чурттуң девискээринде хоорай, суурларның хөгжүүрүнге идиг бээри.


Эрзин кожууннуң төвү Эрзин суурда бо программа-биле кожуун чагыргазының баарынга улуг-биче-даа чон дыштаныр, спортчу-даа, культурлуг-даа хемчеглерни эрттирип, чоннуң хостуг үезин аянныг эрттиреринге ажыктыг болзун дээш, сесерликти кылып турар. Ону кылырда, элээн каш чадага чарган дээрзин Эрзин кожууннуң амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Эльза Отсур тайылбырлаан: “Ниитизи-биле 12 сая рубльдиң төлевилели болуп турар. Ол чаңгыс эвес чыл дургузунда уламчылап турар. 2022 чылда ооң турар девискээрин аштап-арыглаар, дескилээр болгаш долгандыр херимнээр ажылдарны кылып чоруткан. 2023 чылда кижи кылаштаар черлерни брусчатка-биле шывар ажыл чоруттунган. Бо чылгы кылып чорудар ажылдарны чылый бээрге, май айда эгелээр”.

Амгы үеде 2 сая 40 муң рубльга керээ чарары-биле чагыгны киирген. 10 хонук дургузунда чагыкчы-биле ажылдаан түңнелинде, ук ажылды кым кылыры билдинер дээрзин Эльза Отсур демдеглээн.

Бо чылын аңаа узун сандайлар салыр, чагылар тургускаш, “кобра” деп улуг сайгылгааннарны салып, кежээки үеде чонга эптиг болуру-биле девискээрни чырыдар ажылдарны чорудар. Девискээрниң ортузунга концерттер, культурлуг хемчеглер, чогаадыкчы кежээлер эрттирер сценаны база тургузар. Шак ынчаар сесерликтиң ажылы доостур.

Ам болур сесерлик девискээринде уруглар ойнаар шөлчүгешти база кылган. Күш-ажылга болгаш камгалалга беленин шылгаар спортчу шөлчүгеш база белен. “Сесерликтиң болу бээрин чурттакчы чон четтикпейн манап турар. Ылаңгыя аныяктарга хостуг үезин шын болгаш чараш кылдыр эрттиреринге кончуг таарымчалыг булуңчугаш болур.
Ажы-төлүн эдертип алгаш келгеш, уруглар ойнаар шөлчүгешке ойнадып, боттары сандайларга олуруп алгаш, чугаалажып, спорт-биле-даа өңнүктежип болур аргалыг апаар. Бо шөлчүгеш чүгле ооң-биле кызыгаарлаттынмаан. Маңаа хөй-ле янзы-бүрү солун хемчеглерни эрттирерин планнап турар.”

2025 чылда Эрзин суурга «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» деп төлевилел-биле ам-даа ийи төлевилелди боттандырар сорулганы салган. Оларның бирээзинге дайынчы хөделиишкиннерге киржип тургаш, амы-тынындан чарылган маадырларга тураскааткан “Алдарның аллеязын” чаартыры база хамааржыр. Амгы үеде ТШО-га бажын салган маадырларның ат-сывын мөңгежидеринге база ол кончуг ужур-дузалыг болур.

Ийи дугаарында, суурнуң төп кудумчузу Комсомольскаяны чаартып, чараштаар төлевилелди база ажылдап кылган. Ону бадылаар ажылды чагырга ажылдакчылары кожуунун болгаш суурун аян киирери-биле, хүн бүрүде уламчылавышаан. “Кожуунувуста ниитизи-биле 14 хардан өрү чурттакчы чонувус саны 2714 кижи. Апрель 30-ге чедир ол хире үннү чыыр сорулгалыг 10 ажыг волонтер чонну онлайн-бадылаашкынче хаара тудуп, тайылбыр ажылын чорудуп турар. Амгы үеде бадылаашкын ажылын 12 хууга күүседип алган бис. Ынчангаш чурттакчы чонувусту өскен-төрээн кожуунувустуң чаагайжыдылгазы дээш онлайн бадылаашкынга идепкейлиг киржиринче кыйгырып тур бис” – деп, чагырга даргазының амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы чугаалаан.

Чыжыргана СААЯ.

Чуруктарны интернеттен алган.

"Шын" №23 2024 чылдың март 27.