Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

2971 өг-бүлени одаар чүүл-биле хандырар

9 августа 2023
2

Тывада хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыраар акша-хөреӊгизи чедишпес өг-бүлелерге «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниӊ шугуму-биле социал хандырылга чедирер ажылды бо неделяда эгелээн.


Каа-Хемниӊ азы Чадаананыӊ уургайындан 2145 кил хөмүр-даш азы 4,8 куб одаар ыяш алыр өг-бүлелерниӊ даӊзызын чыл санында бадылап турар. Бо одалга сезонунуӊ үезинде 2849 өг-бүлени хөмүр-даш, 122 өг-бүлени ыяш-биле хандырар.

Социал хөмүр-даш алыр өг-бүлелерниӊ хөй нуруузу Кызыл хоорайда чурттап турар. 503 өг-бүлени халас хөмүр-даш-биле хандырар.

Транспорт аргыжылгазыныӊ берге болганы-биле, хөмүр-даш сөөртүп чедирбейн турар Тере-Хөл биле Тожу кожууннарда өг-бүлелер одаар ыяш алыр.

Социал хандырылга чедиреринге 6111,11 тонна хөмүр-дашты, 586 куб метр ыяшты аӊгылаан.

Одаар чүүлдү «Транспорттуг сервис болгаш төлевилел» күрүнениӊ унитарлыг бүдүрүлгези чедирип бээр, кара чаӊгыс хандырыкчы ол болур.

Төлевилелдиӊ дүрүмү-биле алырга, социал хөмүр-дашты хөй ажы-төлдүг, тодаргайлаарга, дөрт болгаш оон көвей уругларны өстүрүп кижизидип турар болгаш амыдыраар акша-хөреӊгизи чедишпес, печка одаар чер бажыӊныг өг-бүле ап болур. Өг-бүлениӊ ай санында ап турар акша орулгазы Тывада амыдыраарынга көрдүнген акша-хөреӊгиниӊ кудуку хемчээлинден көвүдевес болур ужурлуг.

Социал хандырылга алыр өг-бүлелер билдириишкинни Тываныӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга чагыртыр албан черлеринге, өг-бүле болгаш уругларга социал дуза чедирер төптерге, Кызыл хоорайныӊ чагыргазыныӊ социал политика талазы-биле департаментизинге киирген. Билдириишкинни чыл санында январь 10-дан тура март 31-ге чедир киирип турар.

Одаар чүүл бээр күрүне деткимчезин ап турар өг-бүлелерниӊ саны чылдыӊ-на көвүдеп турар.

Социал хандырылганы 2017 чылда — 718 өг-бүле, 2018 чылда — 1061 өг-бүле, 2019 чылда — 2032 өг-бүле, 2020 чылда — 3085, 2021 чылда — 3222, 2022 чылда 3624 өг-бүле алган.

Ындыг турбуже, 2023 чылда оларныӊ саны кызырлы берген. Бо одалга сезонунда чүгле 2971 өг-бүле социал хөмүр-дашты азы одаар ыяшты алыр.

Ооӊ саныныӊ кызырлы бергениниӊ чылдагааны болза, чамдык өг-бүлелерниӊ акша орулгазы Тывада амыдыраарынга көрдүнген акша-хөреӊгиниӊ кудуку хемчээлин ажа бергенинде болган. Ынчангаш олар социал хөмүр-даш биле ыяш алыр эргени ажыглап шыдавас. Ооӊ мурнунда социал хандырылга ап турган чамдык өг-бүлелер ам ай санында 3-7 харлыг, 8-17 харлыг уругларынга акша төлевирлер ап эгелээн. Ынчангаш оларныӊ орулгазы база көвүдей берген.

Амгы үеде хемчеглерниӊ планы ёзугаар социал хөмүр-даш чедирип бээр «Транспорттуг сервис болгаш төлевилел» күрүнениӊ унитарлыг бүдүрүлгезин акшаландырар ажылды кылып турар. Хөмүр-даш болгаш ыяш чедирилгезин августан тура ноябрьга чедир уламчылаар.

Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ медээлеринден Р.Демчик белеткээн.