Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ачы-буян шөлдеринде

23 сентября 2023
6

Тускай шериг операциязының киржикчилерин, ылаңгыя оларның өг-бүлелериниң кежигүннерин деткиир ажылдар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның онза хайгааралында. Ол ышкаш сагыш човангыр кижилер, хөй-ниитижилер болгаш албан черлери база анаа олурбаан. Бо чылын “Идегелдиң чери” көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринге дузалажыры-биле картофель олуртур черни чөпшээрээн.

Бо неделя эгезинден тура “Идегелдиң чери” көдээ ажыл-агый кооперативиниң шөлдеринде сагыш човангыр кижилер хөйү-биле ажылдап эгелей берген. Оларның ниити сорулгазы — ТШО-да киржип турар дайынчыларның өг-бүлелеринге үлээр картофель дүжүдүн чыырынга дузалажыры. “Чёрный барс” хөй-ниити организациязы база онза черни ээлеп, боттарының дайынчы эш-өөрүнүң чоок кижилеринге дузалажыры-биле картофель шөлүнде идепкейлиг ажылдап турар. “Чёрный барс” организациязының төлээлери май айда ниитизи-биле 60 тонна картофель үрезинин олурткан. Боттары ТШО-га киржип чораан болгаш, шериглерниң өг-бүлелеринге ачы-дузаның кайы хире херегин кончуг эки билирлер.


“Дайынчы эш-өөрүвүстүң өг-бүлелеринге дузалажыры-биле картофельди май эгезинде-ле тарып олурткан бис. Ниитизи-биле 300 тонна хире дүжүттү ажаап алыры баш удур көрдүнген. Ону тускай шериг операциязынга амы-тынындан чарылган, балыгланган дайынчыларның өг-бүлелеринге болгаш ооң киржикчилеринге халаска үлээр. Амгы үеде дүжүттү ажаап эгелей берген. Бистиң республикавыстың Баштыңынга болгаш Тываның Чазаанга бисти болгаш дайынчы өөрүвүс, ТШО-га амы-тынындан чарылган шериглерниң өг-бүлелери дээш сагыш човап, дузалажып турарынга өөрүп четтиргенивис илередип тур бис” – деп, “Чёрный барс” хөй-ниити организациязының удуртукчузу Айдыс Куулар чугаалаан.

Картошка үрезинин садарынга регионнуң Чазаа дузалашкан. Ол ышкаш Көдээ ажыл-агый яамызы болгаш “Ада-чурт камгалакчылары” күрүне фондузунуң республикада салбыры база боттарының деткимчезин көргүскен.


“Идегелдиң чери” кооперативтиң дүжүдүн ажаарынга Балгазынның агро-бүдүрүлге техникумунуң сургуулдары чыл санында дузалажып келген. Бо чылын дайынчыларның өг-бүлелеринге дузалаар акцияга база олар идепкейлиг киржип турар. Оон аңгыда, Кызыл хоорайның ортумак өөредилге черлериниң 1-ги курузунуң сургуулдары, Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң 3-кү, 4-кү курузунуң студентилери база өскелер-даа элчип-селчип, дузазын көргүзүп кээп турар. Чаа келген сургуулдар буянныг үүлеге үлүүн киириштирбишаан, найыралын быжыктырып турарлар. Ол ышкаш кижизидилгениң бир угланыышкы- ны – сургуулдарны күш-ажылга өөредири. “Дайынчыларның өг-бүлелеринге үлээр картофельди ажаарынга дузалажып чедип келдивис. Чаңгыс курсчуларым-биле арыг агаарга ажыл кылырга, хөглүг-даа, солун-даа. Ынчангаш шак мындыг үнүүшкүннерни удаа-дараа чорудуп турар болза, эки деп бодаар мен”– деп, олимпийжи курлавырлар училищезиниң 1-ги курузунуң сургуулу Вероника Монгуш чугаалаан.


“Идегелдиң чери” көдээ ажыл-агый кооперативи чаңгыс чер чурттугларын деткиири-биле республиканың ачы-дуза чедирер төлевилелдеринге чаңгыс эвес удаа киржип турар. Ооң даргазы Алёна Кууларның чугаалап турары-биле алырга, ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринге дузалаар бо төлевилел кончуг эки деп санаттынып турар. Ук төлевилел дараазында база уламчылаар дээрзинге бүзүрелин ол илереткен.

“Тываның Баштыңы болгаш республиканың Чазаанга улуу-биле өөрүп четтирдивис. Кажан ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринге дузалажыр төлевилелди саналдаарга, бисти дыка-ла деткээн. Оларның ачызында бо төлевилел ажылдап эгелээн. Көдээ ажыл-агый, Өөредилге яамылары, республиканың профессионал өөредилге черлери дээш оон-даа өске организациялар, сагыш човангыр кижилер эгезинден тура амдыгаа чедир биске дузалажып, төлевилелди деткип турарынга чоргаарланмас арга чок. Ынчангаш шуптузунга өөрүп четтиргенивис илередип тур бис” – деп, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативиниң даргазы Алена Куулар демдеглээн.

Буянныг ажылдың киржикчилери ниитизи-биле 25 гектар шөлде тараан картофельди сентябрь 26-га чедир доозарын планнаан.

Чыжыргана СААЯ.
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

“Шын” №72 2023 чылдың сентябрь 23