Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
02 июля, сб

Аяк шайны аартап ора

6 июня 2022
28

Василий МОНГУШ

Карадаар мен

Даңгаар эртен удуп-оттуп чыдарымга,

Даштын кижи токкуладыр эжик соктаан.

Чылыг шуглаам, чымчак орнум салыксаваан,

Шыжыгыксап, хөөннүг-хөөн чок ажыдыптым.

Шоодай туткан узун кижи кирип келди,

Шолбан-оолду чугаазындан танып кагдым.

– Чаглыг эътти савалааштың, эккелдим бо,

Садып ал! – дээш, шаладыва салып кагды.

Шолбан-оолду суурнуң чону эки билир:

Чок дээн кайгал, саарылгалыг эр-ле болгай.

Кайыын эътти эккелгенин айтырбаан мен,

Хамаан бе дээш ол-ла дораан садып алдым.

Чаагай эътти улдуртуп чип, быдаа кылып,

Чартык айда бак кежим дүжүп чыткан.

Төнүп каарга, улай эъттеп алыр-дыр дээш,

Дөргүнекте даайым сугга чеде бердим.

Күүйүмнүң чемин чооглап олурумда,

Күндүп даайым эпчоксунуп мынча диген:

Сарыг иртиң ис чок читкен, оор алган,

Чартык ай-даа чеде берди, сураа-даа чок.

Узун кижи ол хүн маңаа көзүлген деп,

Уруглар мээ даартазында чугаалааннар.

Чогум кымын караам-биле көрбээн-даа бол,

Шолбан-оол деп бүдүү бодум карадаар мен...

📢 Солун барымдаалар

 Бичии ажы-төл хүнде ортумаа-биле 400 катап каттырар болза, улуг улус чүгле 15 катап каттырар болуп турар.

 Кижи бүгү назынында ортумаа-биле Черниң экваторун 5 катап долганганы хире черни кылаштап эртип турар.

 3 ай четпээн назылыг чаш өпеяалар карак чажы чокка ыглаар.

 Бүгү делегейде чаңгыс хүнде төрүттүнген кижилерниң саны 20 миллион чыгам болур.

 6–7 айлыг өпеяалар хары угда тынмы­шаан, суксун-чем ажырып шыдаар. Улуг улус ону шыдавас – чүгле тынар ийикпе, азы ажырар.

 Кижи бүгү назынында ортумаа-биле чемнениринче 5 хире чылды чарыгдап турар.

 Кижи 1 чыл дургузунда 10 миллион катап карактарын чивеңнедир.

 Бичии уруглар чазын дүрген өзер болур.

 Британ эртемденнерниң чоруткан шинчилелдери инектерниң “найыралдажып” билирин тодараткан. Үр үеде кады турганы инектерниң чанынга турда, олар оожум-дыштыг болур, а “танывазы” өске инек чанынга тура, чүрээниң согары дүргедеп, дүвүреп турары илдең апаар болган.

 Херээжен чоннуң дурт-сынын каастап турар бир онзагай чүүл – идиктерниң бедик ээжектерин эге бажында эр улуска чогааткан турган. 10-гу чүс чылда персид аът мунукчулары бир дугаар каблуктуг идиктерни кеткен – аът кырынга бутка туруп келгеш, ча-согундан адар деп барганда, эзеңги тепкен идиктер тайбас кылдыр ээжектери дузалаар ужурлуг кылдыр чогааттынган.

📢 ТАР үезинде шүглүп чораан мөгелер

1921–1923 чылдарда Ак-Туруг чурттуг Чаңман Монгуш шүүп чораан.

1924 чылда Таңдының мөгези Билчиир-оол Оюн шүгген.

1925–1927 чылдарда Сүт-Хөлдүң мөгези Сундуй Ховалыг азы мөге шолазы Көргү-Сундуй шүглүп турган.

1928 чылда Сүт-Хөл чурттуг Дарыжык Донгак шүгген.

1929 чылда Сүт-Хөлдүң мөгези Шойдаң Ондар шүгген.

1930 чылдан 1933 чылдарга чедир Чөөн-Хемчик кожууннуң шыырак мөгелери Бопуңнаар Ондар, Сапык-Көк Монгуш, Көк-Шырбан Монгуш олар шүглүп чорааннар.

1934 чылда Таңдының мөгези Хуназыг Оюн шүгген.

1935, 1937, 1938, 1939 чылдарда Шеми чурттуг Чамыяң Куулар шүгген.

1936 чылда Барыын-Хемчиктиң мөгези Лопсан Хомушку, мөге шолазы Шон­чууржук шүгген.

1940 чылда Таңдының мөгези Ойдупаа Оюн шүгген.

1941 чылда Хендерге чурттуг Балчый-оол Донгак, мөге шолазы “Чыраа-Кара” шүгген.

1942–1943 чылдарда Хендергениң мөгези Донгак Бегзи-Хуурак шүглүп үнген.

1944 чылда Чөөн-Хемчиктиң Баян-Тала чурттуг Макар Аскиров шүгген.

/ В. Чадамбаның “100 чылдың мөгелери” деп номундан.

📢 Тыва дылда айлар аттары

Январь – соңгу соок ай (соокай).

Февраль – ак, чырык ай (агай).

Март – өл харлыг ай (харай).

Апрель – ыт-биле аң сүрер ай (ыдай).

Май – чаа үнген көк айы (шомургай).

Июнь – бак тозаар ай – тостанмас ай (бактозай).

Июль – эки тозаар ай (экитозай).

Август – айлаар ай, ай казар ай (айлаарай).

Сентябрь – хүлбүс ай (хүлбүсай).

Октябрь – алдылаар ай (алдыай).

Ноябрь – өргүлээр ай (өргү – дүн-хүн, 24 шак, дүн-хүн чок хар чаар ай), (өргүлай).

Декабрь – башкы соок ай (башсоокай).

/ О. Бартанның “Тываларның национал чеми болгаш чем үнүштери” деп номундан.

📢 Думчукка тулганда...

Индияда Одиша штадында Кани деп хемге элээ­ди оолдар эштип турганнар. Оларның аразынга 14 харлыг Ом Пракаш Саху база турган.

Канчангаш-ла, оолче крокодил хенертен халдай берген. Ук чуртта крокодилдер болганчок кижилерже халдаан болгулаар, амы-тынындан чарылган таварылгалар база эвээш эвес. Бо удаада коргунчуг араатан амытан манавааны удурланыыш­кынга таварышкан.

Халдап келген крокодилден элээди оолдуң дезе бээр үези чок болган, ынчан ол дайзынче удур көрнүп келгеш, чудуруу-биле крокодилдиң хаваанче дарс кылдыр шанчыпкаш, оон дораан карактарынче каш удаа улай-улай шашкылапкан. Ынчан крокодил ызырып алганы оолду салыпкан.

Ынчалдыр эрес-дидим Ом Пракаш Саху кызыл чудуруу-биле айыылдыг амытандан амы-тынын камгалап шыдаан. Оолду эмнелгеге дарый чедирген. Ооң байдалын эмчилер ажырбас деп көрүп турар.

Халдап келген адыгның дылын одура ызырыпкан, хол­га бижээ-биле кокайны узут­каан тывалар база бар болгай. Айыыл­дыг байдалга бодунуң амы-тыны дээш тур­жуп шыдаан дидимнерниң дириг артканы төөгүге артары чугаажок.

Интернет четкизинден.

Чурукту интернеттен алган.