Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ак-Довуракта ном саңы чалап тур

20 апреля 2024
7
Чоокта чаа Культура ажылдакчыларыныӊ хүнүн демдеглеп эрттирген болгай бис, а культураныӊ бир кол адырларыныӊ бирээзи – ном саңнарыныӊ ажылы. Ак-Довурак хоорайныӊ Антон Υержаа аттыг төпчүткен ном саӊыныӊ салбыры, Хоорайныӊ уругларга ном саӊы 2024 чылда салдынган сорулгаларын чедип алыры-биле бичии уругларга, оларныӊ ада-иелеринге болгаш ном саӊынга кээп турар бүге-ле чонга таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш, кызып ажылдап турар.


Υе-шагныӊ негелдези-биле ном саӊнарыныӊ ажылдаар хевири өскерлип, эрткен векте ышкаш, ыржым-шыпшыӊ эвес апарган. Чылды өттүр эрттирер кылдыр көрдүнүп каан янзы-бүрү темалыг хемчеглерден аңгыда, мастер-класстар, ном делгелгелери, бөлгүмнер ажылы, улуг-биче албан черлеринче үнүүшкүннер дээш оон-даа өске хемчеглер эрттирери ном саӊында чаӊчыл болу берген. Уруглар биске келгеш, оюн-тоглаага, кроссвордтар болгаш ребустар тыварынга, тода аянныг номчулгаларга, чурулгага, викториналарга, боттарынга айыыл чок байдалдар тургузар талазы-биле видеороликтер көрүлделеринге болгаш Пушкин картазы-биле эрттирер төлевирлиг хемчеглерге база удаа-дараа киржип, өөредилгезинге ажыктыг материалдарны номчуп, сонуургаан номнар азы сеткүүлдерин бижиттирип ап турар. Назы четпээннерден ангыда, башкылар, кижизидикчи башкылар, ада-иелер ажы-төлүн деткип, хостуг үезинде келгеш, номчуттунуп, херек чүүлдерин айтырып ап турары өөрүнчүг.

Эрткен 2023 чылда ниитизи-биле 1983 номчукчу биске бүрүткеттинген. Чылдыӊ түӊнелдери-биле алырга, «Тергиин номчукчу» деп атка Ак-Довурактыӊ 3 дугаар ортумак школазыныӊ өөреникчилери Алтай Ооржак, Аржаан Хертек, Авырган Салчак, Алтаир Ооржак төлептиг болуп, шаӊнал бижиктерни алган. Ном саӊынга үргүлчү кээп, бистиӊ-биле кады демниг ажылдап турар улуска Ак-Довурак хоорайныӊ өг-бүле болгаш уругларга социал дуза чедирер төптүӊ кижизидикчи башкызы Аяна Янтаровна Дамба, Ак-Довурак хоорайныӊ даг-үлетпүр техникумунуӊ аныяк башкызы Лаура Оскал-ооловна Ооржак, Ак-Довурактыӊ 3 дугаар ортумак школазыныӊ тыва дыл болгаш литература башкызы Анжелика Валерьевна Намзырай, Ак-Довурактыӊ 1 дугаар ортумак школазыныӊ ном саӊыныӊ ажылдакчызы Саида Алдын-ооловна Күжүгет оларны хамаарыштырып болур. Бо чылын чарлаттынган Өг-бүле чылын барымдаалап, ажы-төлү дээш сагыш аарып, чүден-даа чыда калбайн, ном саӊы-биле сырый харылзааны тудуп чоруур авалар Аяна Александровна Алдын-Херелди болгаш Сайлык Борисовна Олчат-оолду демдеглевес арга чок.

Сураглыг орус чогаалчы А.С. Пушкин: «Ном дээрге кижи сеткилиниӊ чемижи- дир» – деп чугаалаан. Шынап-ла, чажындан эгелеп эки номнардан номчуп турар болза, аныяк-өскенниӊ билиглери шыырак, аажы-чаӊы кижизиг, чаптанчыг, чараш болур дээрзи чигзиниг чок. Ынчангаш ада-иелерни болгаш уругларны бистиӊ фондувуста бар ажыктыг номнар болгаш солун-сеткүүлдерни номчуп кээринче чалап тур бис!

Шеӊне МОНГУШ, Алесся КҮЖҮГЕТ,
ном саӊыныӊ ажылдакчылары.


“Шын” №29 2024 чылдың апрель 17