Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
28 июня, вт

Амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң өг-бүлелеринге деткимче төлевирлер

23 июня 2022
1

Хамаатыларның талазындан хөй санныг айтырыгларның кээп турары-биле холбаштыр, Тыва Республиканың шериг комиссариады ажыл-хүлээлгезин күүседип турган үезинде амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң өг-бүлезиниң кежигүннериниң эрге-ажыктары болгаш социал магадылалдарының даңзызының дугайында медээлерни белеткеп кылган.

1. Камгаладылга хандырылгазы (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң амы-тыны болгаш кадыкшылының албан күрүне камгаладылгазының дугайында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үндезилээн): 2 968 464, 04 рубль – өг-бүлезиниң кежигүннериниң (өөнүң ишти (өөнүң ээзи), ада-иези (азыраан ада-иези), ажы-төлү) шуптузунга кижи бүрүзүнге дең-дең кылдыр үлештирип төлээр. Чижээ, ада-иези, өөнүң ишти, чаңгыс уруу бар болза, ниитизи-биле 4 кижиге ук акшаны үлээр, ынчан бир кижи-ле 742 116,01 рубль акша төлевирни алыр апаар-дыр.

2. Чаңгыс удаа төлеп бээр дузаламчы акша (2011 чылдың ноябрь 7-де үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң акша хандырылгазы болгаш оларга аңгы төлевирлер чорударының дугайында” 306-ФЗ дугаар Федералдыг хоойлуга, Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың июнь 6-да үндүргени “Россия Федерациязының Президентизиниң чамдык чарлыктарынче өскерилгелер киирериниң дугайында” 355 дугаар Чарлыынга үндезилээн): 4 452 696, 06 рубль – өг-бүлезиниң кежигүннериниң шуптузунга кижи бүрүзүнге дең-дең кылдыр үлештирип төлээр. Өг-бүлезиниң кежигүннери чок болур болурза, ук чаңгыс удаа төлевирни долу төрел болгаш долу төрел эвес (адазы азы иези чаңгыс) кады төрээннеринге төлеп бээр. Чижээ, ада-иези, ажы-төлү, кадайы (азы ашаа) чок кижи болза, кады төрээннеринге шуптузунга ук акшаны дең-дең кылдыр үлештир төлеп бээр.

3. Чаңгыс удаа төлевир (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың март 5-те үндүргени “Россия Федерациязының национал гвардиязының шериглеринде албан-хүлээлдгезин эрттирип турар шериг эргелиглерге, өске ажылдакчыларга база оларның өг-бүлелериниң кежигүннеринге немелде социал магадылалдар дугайында” 98 дугаар Чарлыы, Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың июнь 6-да үндүргени “Россия Федерациязының Президентизиниң чамдык чарлыктарынче өскерилгелер киирериниң дугайында” 355 дугаар Чарлыы) 5 000 000 рубль – өг-бүлезиниң кежигүннериниң шуптузунга кижи бүрүзүнге дең-дең кылдыр үлештирип төлээр. Өг-бүлезиниң кежигүннери чок болур болур болза, ук чаңгыс удаа төлевирни долу төрел болгаш долу төрел эвес (адазы азы иези чаңгыс) кады төрээннеринге төлеп бээр. Чижээ, авазы, кадайы, оглу арткан болза, оларның кижи бүрүзүнге чаңгыс катап 5 сая акшаны (шуптузунга катай – 15 сая рубль) шериг оглун ышкынганы дээш деткимче кылдыр чаңгыс удаа берип турары ол.

4. Ай санында акша төлевирлери (2011 чылдың ноябрь 7-де үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң акша хандырылгазы болгаш оларга аңгы төлевирлер чорударының дугайында” 306-ФЗ дугаар Федералдыг хоойлу):

10 389, 63 руб. – өг-бүлениң чаңгыс кежигүнүнге;

6 926, 42 руб. – өг-бүлениң ийи кежигүнүнге (кижи бүрүзүнге);

5 194, 82 руб. – өг-бүлениң үш кежигүнүнге (кижи бүрүзүнге);

5 155, 85 руб. – өг-бүлениң дөрт кежигүнүнге (кижи бүрүзүнге);

3 463, 21 руб. – өг-бүлениң беш кежигүнүнге (кижи бүрүзүнге).

Чижээ, амы-тынындан чарылган шериг оолдуң соонда авазы, өөнүң ишти база оглу арткан болза, өг-бүлезиниң 3 кежигүнү артып калганы ол. Ынчап кээрге, ай санында кижи бүрүзү 5194,82 рубль төлевирлерни алыр.

5. Азырадыкчызын чидиргени дээш пенсия (Россия Федерациязының 1993 чылдың февраль 12-де үнген “Шериг албан-хүлээлге эртип турган кижилерниң пенсия хандырылгазының дугайында” 4468- I дугаар Хоойлузу): өг-бүлениң ажылдап шыдавас кежигүн бүрүзүнге шериг албан-хүлээлгелигниң акша хандырылгазының чогуур түңүнден (эргези, албан-дужаалы дээш оклады, хөй чыл ажылдааны дээш немелде) 50 хуу хемчээл.

6. Амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң ажы-төлүн дээди өөредилге черлеринче база тускай ат-сыптыг ниити өөредилге черлеринче (“Президентиниң кадеттер училищези”, “Суворовтуң шериг училищези”, “Нахимовтуң шериг-далай училищези”, “кадеттерниң (далай кадеттериниң) шериг корпузу”, “Кадеттер корпузу”, “Казактарның кадеттер корпузу”) кирериниң шылгалдалары чокка хүлээп алыр (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың май 9-та үндүргени “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң база чамдык федералдыг күрүне органнарының ажылдакчыларының өг-бүлелерин деткиириниң немелде хемчеглериниң дугайында” 268 дугаар Чарлыы).

7. Чыылда-ипотека системазының аайы-биле алган чээлилерин хуусаа бетинде доолузу-биле төлээр азы чыглы берген акшаны өг-бүлезиниң кежигүннеринге төлеп бээр (2004 чылдың август 20-де үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң чурттаар оран-сава-биле хандырылгазының чыылда-ипотека системазының дугайында” 117-ФЗ дугаар Федералдыг хоойлу).

8. Амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң база оларның кадайының (ашааның) алган чээлилерин төлээр (Россияның Камгалал яамызының эгелекчи саналы-биле Россияның банкызының шиитпири).

9. Амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң өг-бүлезиниң кежигүннеринге дуза чедирери-биле социал камгаладылга органнарының ажылдакчыларындан социал ажылдакчыларны томуйлаары (Россияның Күш-ажыл яамызының шиитпири).

10. Ажы-төлүнге чайгы кадыкшылга дыштанылгазын халас организастаар, ооң иштинде ДЧТ “Артек”, БРЧТ “Орленок”, БРЧТ “Океан” болгаш чайгы юнармия лагерьлери (Россияның Чырыдыышкын яамызының шиитпири).

Бо бүгүден аңгыда, регион бүрүзүнде база тускай төлевирлер бар болур, оларның дугайында Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызының социал чиигелде болгаш төлевирлер килдизинден азы 7(394-22) 3-05-99 дугаарлыг телефон дамчыштыр айтырып ап болур.

Шериг комиссариады дамчыштыр төлевирлерни алыры-биле, амы-тынындан чарылган шериг албан-хүлээлгелиглерниң өг-бүлезиниң кежигүннери чурттап турар черинде шериг комиссариадынче дараазында документилерни дужаар:

– Өг-бүлениң кежигүн бүрүзүнден төлевирлер боттандырар дугайында билдириишкин;

– Билдириишкин киирген өг-бүлениң кежигүн бүрүзүнден амы-хууда медээлерни ажыглап болурунга чөпшээрел;

– Россия Федерациязының хамаатызының паспортунуң хоолгазы;

– Шериг албан-хүлээлгелиг кижиниң мөчээниниң дугайында херечилелиниң хоолгазы;

– Шериг албан-хүлээлгелиг кижиниң төрүттүнгениниң дугайында херечилелиниң хоолгазы;

– Өг-бүле тудуп бадылашканының дугайында херечилелдиң хоолгазы;

– Ажы-төлүнүң төрүттүнгениниң дугайында херечилелдериниң хоолгазы;

– Банкыда агар санның реквизиттери.

/ И. Санчат белеткээн.

Чурукту интернет четкизинден алган.