Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Аныяк үе чүректерге артар

27 января 2024
13

Январь 25-тиң хүнүнде В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Тываның күрүне университединиң Россияның студентилер хүнүнге тураскааткан кайгамчык чараш байырлалы – ректор балы болуп эрткен.

Ук байырлалды ийи дугаар чыл ТШО-нуң дайынчыларын деткип, оларга ачы-дуза чедирери-биле, “Бис кады бис” деп кыйгырыглыг эрттирип турар. Балдың кол маадырлары университеттиң болгаш ортумак өөредилге черлериниң чүгле өөредилгезинге тергиидээн эвес, а өөредилге чериниң культурлуг, эки турачы, спортчу, эртем талазы-биле хемчеглеринге идепкейлиг киришкен, ТШО-же кыйгырткан шериглерниң өг-бүлелеринге дузалаан, ачы-дуза акцияларын болгаш фестивальдарын организастаан эң-не тергиин доозукчулары болган.

Хемчегни университеттиң Шериг өөредилге төвүнүң даргазы, подполковник Евгений Дроздтуң удуртулгазы-биле Россия Федерациязының, Тыва Республиканың, Тываның күрүне университединиң туктарын киирип көдүрери-биле эгелээн. Ооң соонда Россияның болгаш Тыва Республиканың ыдык ырларын салган.
Бал чаңчыл ёзугаар байырлалды бедик көдүрлүүшкүннүг кылып турар байырланчыг сам полонез-биле эгелээн. Уруглар ак платьелерлиг, оолдар шериг хептерлиг танцылап үнүп келирге, ёзулуг-ла тоолда дег сагындырар. Классиктиг хөгжүм чыылганнарның сагыш-сеткилин канчаар-даа аажок көдүрүп турган. Көрүкчүлерниң база бир магадаан чүүлү– ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушкунуң Тыва Республиканың алдарлыг артизи Экер Сарыглар-биле кады классиктиг хөгжүмге самнап үнүп келгени.

Ректор Россияның студентилер хүнүн таварыштыр келгеннерге байырын чедиргеш, эрткен үениң студентилери турбас дээрзин демдеглээш: “Аныяк үеңер силерниң чүректериңерге үргүлчү артсын” – деп, ол чугаалаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг студентилерге байырын чедиргеш, Тываның күрүне университединиң ректор балы дээрге эң-не салым-чаяанныг болгаш идепкейжи студентилерниң чыглыр дендии чараш болуушкуну дээрзин демдеглээн: “Силер бистиң угааннывыстың болгаш республикавыстың курлавыры-дыр силер. Аныяк специалистерниң хереглели үргүлчү бедик деңнелден дүшпес. Мээң сагыш-сеткилимниң ханызындан байырымны хүлээп ап көрүңер, чедиишкиннерни болгаш чырык сактыышкыннарны силерге күзедим”.
Тываның Дээди Хуралының (парламент) депутаттары Алдын-кыс Конгар, Долаан Калбак, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Роман Поманисочкин база өскелер-даа чыылганнарга байырын чедирип, бистиң шериглеривиске дуза чедирери-биле балдан чыгдынган акша-хөреңгиниң ниити фондузунче акша-хөреңгини база дамчыдып берген.

Байырлалдың үрде манаан эң-не аянныг кезээ Тываның Баштыңының, Кызылдың мэриниң, ректорнуң стипендияларын алыры-биле сертификаттарны тыпсыры болган. Ол ышкаш ТывКУ-нуң эң-не тергиин студентилериниң чыскаалы база болган.
Тываның Баштыңының стипендиязы-биле ТывКУ-нуң бойдус-география факультединден Айрана Монгуш, көдээ ажыл-агый факультединден Айбек Ондар, экономика факультединден Радмила Ондар, “Эге өөредилге болгаш информатика” деп мергежилдиң студентизи Александр Ондар, Кызылдың башкы институдундан Чаяан Чымба олар шаңнатканнар.

Тываның тудуг техникумунуң 4-кү курузунуң сургуулу Чыжыргана Ооржак Тываның Баштыңының стипендиязын алыр аас-кежиктиг болган. “Владислав Ховалыгга база техникумда башкыларымга мени деткип турары дээш канчаар-даа аажок өөрүп, четтиргеним илередип тур мен. Улаштыр дээди өөредилге черинге эртем-билиг чедип алырын уламчылап, келир үеде Тывамга ажыктыг кижи болурун кызыдар мен” – деп, ол чугаалаан. Чыжыргана Ооржак техникум иштинде болгаш оон дашкаар бүгү-ле спортчу, культурлуг болгаш өөредилге талазы-биле хемчеглерге шуптузунга киржип, шылгалдаларын тергиин эки демдектерге дужаап турар.

ТывКУ-нуң ректорунуң стипендиязын алырынга филология факультединден Саяра Салчак, көдээ ажыл-агый факультединден Айбек Ондар, Кызылдың башкы институдундан Александр Ондар, төөгү факультединден Начын Тумат, бойдус-география факультединден Эльвира Монгуш, Кызылдың башкы колледжинден Менги Шаравии, экономика факультединден Аюуш Кур-Седи, юридиктиг факультеттен Алдын Донгак, инженер-техниктиг факультеттен Чейнеш Донгак олар төлептиг болганнар.

Көдээ ажыл-агый факультединиң “Көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрери болгаш болбаазырадыры” деп угланыышкынның 4-кү курузунуң студентизи Айбек Ондар хары угда 3 аңгы стипендияны алыр төлептиг болганынга өөрүп, четтиргенин илереткен: “Бөгүн мен Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның, Кызыл хоорайның баштыңы Ирина Казанцеваның, ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушкунуң стипендияларынче тиилекчи болуп, сертификаттарны алыр аас-кежиктиг болдум. Бо стипендиялар мөөрейлеринге шуптузунга эрте бээр мен деп бодавадым. Мээң чедиишкиннеримни эскерип, эки талазындан үнелеп турарынга аажок өөрүп тур мен. Ынчангаш Тываның Баштыңынга, Кызылдың баштыңынга, ректорга, башкыларымга, эш-өөрүмге шуптузунга четтиргеним илередип тур мен”. Ук стипендияларны доктаадырда, студентиниң портфолиозунда янзы-бүрү хемчеглерге, хөй-ниити ажылдарынга болгаш өөредилге талазы-биле чедиишкиннерин шуптузун көрүп, баллдарын санап тургаш, тодарадыр.

“Эртем ажылы” деп номинацияга юридиктиг факультеттен Месед Магомедова, “Эң-не тергиин төлевилел” деп шаңналга бойдус-география факультединден Чайрана Хомушку, “Тергиин эгелээшкин” дээш филология салбырындан Чайзат Таваажап, “Хөй-ниити ажылы” дээш төөгү факультединден Саглай Ондар, “Тергиин идепкейжи” дээш экономика факультединден Радмила Ондар, “Тергиин лектор” КБИ-ден Вероника Финогенова, “Көрүкчүлерниң сонуургалы” дээш физика-математика факультединден Найырана Комбу “ТывКУ-нуң тергиин доозукчузу” деп аттарга төлептиг болганнар.

“ТывКУ-нуң эң-не тергиин доозукчузу” деп мөөрейниң тиилекчизи физика-математика факультединиң доозукчузу Шолбан Саая болган.
Ректорнуң балынга чыгдынган акша-хөреңгини Улусчу фронтунуң күүсекчи комитединиң регионалдыг салбырының удуртукчузу Саима Далчинге дамчыдып берген. Тываның күрүне университеди Улусчу фронтунуң доктаамал партнёру болбушаан, ТШО киржикчилеринге үргүлчү дузалажып турарын демдеглээн.

Чыжыргана СААЯ.

Ада ТЮЛЮШТУҢ тырттырган чуруктары.


«Шын» №6 2024 чылдың январь 27