Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Автобустар чок-ла чок...

31 января 2024
12

ПАССАЖИРЛЕР АРГЫШТЫРЫЛГАЗЫ

Кызыл хоорайның чурттакчыларынга, ылаңгыя хоорайның ужу-кыдыындан кээп турар чонга, эртениң-не аай-дедир аргыжары нарын байдалда келген. А кажан сооп келирге, оон-даа бергедээр дээрзин пассажирлер демдеглеп турар.

Ынчангаш олар чурум ёзугаар ажылын күүсетпейн турар хууда пассажирлер аргыштырыкчыларынче хомудалдарны киирерин уламчылавышаан. А олар боттарының ээлчээнде ажыл шагының чурумун үревейн турарын чугаалап турарлар. Тываның Орук-транспорт яамызының ажылдакчылары тургустунуп келген берге айтырыгны шиитпирлээри-биле рейдиже үнүүшкүннерни кылганнар.

Эртен эрте “Серебрянка” санаторий-профилакторий чанында 3 болгаш 104 дугаарлыг маршруттарның төнчү доктаамынга чаңгыс-даа автобус азы өскээр чугаалаарга, маршрутка келбээн. Пассажирлер аргыштырыкчылары чурум ёзугаар тургустунган шагын, шынап-ла, сагывайн турар болганнар.

“Шак мындыг сооктарда 3 болгаш 104 маршруттарын манаары дендии берге. Такси өртээ хөлүн эрттир аар-дыр. Биске ам-даа автобустарны көвүдедир болза эки. Эртениң-не озалдаар-дыр бис. Пассажирлер аргыштырыкчылары ажылдаар шагын сагывайн турарлар” – деп, чурттакчы чон демдеглеп турар.

Пассажирлер аргыштырылгазының талазы-биле эң-не нарын байдалды тургузуп турар маршруттарга 15а, 104, 105, 38 хамааржыр. Хынакчыларның чугаалап турары-биле алырга, артканнарында маршруттар хөйү-биле халдып турар. Сооктарда машиналар үрелир, чолаачылар аарый бээри-биле, ажылдап үнер маршруттарның эвээжеп турар чылдагааны ол деп пассажирлер аргыштырыкчылары тайылбырлаан.

“Соок үеде маршрут таксилериниң үрелип турары-биле эвээжей бээр. Чижээлээрге, мен 6 шак 30-де ажылдап эгелей бээр мен. Бис канчаар-даа кызарывыска, чон дөмей-ле таарзынмас-тыр. Чеже-даа күштүг сооктар болуп турда, шыдаар-ла шаавыс-биле кызып турар бис” – деп, 15 дугаар маршруттуң бригадири Экер Чымба чугаалаан.
Рейсче үнер мурнунда чолаачыларның эртенги хыналдазын чорудар ажыл-биле хынакчылар танышкан. Пассажирлер аргыштырылгазының байдалдарын хандыр сайгарып көрген.

“Мындыг рейд хемчеглерин Орук-транспорт яамызы үргүлчү чорудуп, маршруттарны, автобустарның барын, хомудалдарны, чолаачыларның документилерин хынап, автобустарның бар-чогун, аргыжылга кайы хире чоруп турарының дугайында протоколдарны тургузуп турар. Ооң соонда яамыга анализти кылгаш, чүге автобустар саадап турарының чылдагааннарын тодараткаш, чогуур хемчеглерни ап турар. Сеткилинден ажылдавайн турар аргыштырыкчыларга хамаарыштыр алыр хемчеглерни байдал бүрүзүн көрүп тургаш, профилактиктиг чугаалажыышкынны чорудар азы керээни күш чок болдурар” – деп, Орук-транспорт яамызының хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Сергей Белоусов демдеглээн.

Аргыштырыкчыларның дилээ-биле Малчын кудумчузунуң оруунга септелге ажылдарын чорутканын орук специалистери демдеглээн. Асфальтыны чаткаш, орук демдектерин салган-даа болза, автобустар чок-ла чок. Ук айтырыг хыналдада артпышаан.

Чыжыргана СААЯ.

«Шын» №7 2024 чылдың январь 31