Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Аяк шайны аартап ора...

27 августа 2022
43

Сонуургактарга

Океан чүге эриин ашпазыл?

Хемнерниң суу үргүлчү океанче агып, ону долдуруп турар. А хүннүң чылыы океанның суун каракка көзүлбес миллион дамдылар кылдыр хуулдуруптар, оларны суг бузу дээр.

Кажан суг бусче шилчий бээрге, ону бусталыышкын дээр бис. Океанның суу үргүлчү бусталып үнүп турар болгаш, ол кажан-даа долбас, эриин ашпас.

Думчук дунарга мята чүге дузалаар деп?

Мятаның бүрүлериниң катаптаттынмас чаагай чыдында ментол бар. Мяталыг суксунну сериидедир амдан-биле ол хандырып турар. Ментолдуң эфирлиг үстери тынышты чиигедир болгаш челбинип аараанда дунук думчукту ажыдыптар, думчук иштиниң ыжыын чавырылдырар. Кадык болуңар!

Чимистиг дошту чүге кылып эгелээнил?

1905 чылда Фрэнк Эпперсон деп америк оол бажыңының казапчазынга душ болуп стаканда чигирзиг минералдыг суксунну булгап турган ыяш догууру-биле арттырып каан. Дүне соой берген, ол суксун доңуп калган. Эртенинде оол стаканны изиг сугнуң агымынга эргискеш, ооң иштинде чыпшынган ыяш догуурлуг чигирзиг дошту ужулгаш, чылгап чипкен. Бир дугаар чимистиг дош ол болган.

1920 чылда Эпперсон Рopsicle садыг марказын бүрүткеткеш, патентини алган.

Дүштеривисти чүге сагынмас бис?

Дүштеривисти чүге сагынмазывыс канчаар оттуп келгенивистен хамааржыр. Шинчилелдер эрттирип турган үеде кезек кижини дүжеп турган үезинде оттурупкан, а өскелерин дүжээн соонда, 15 минута эрткенде оттурган.

Дүш үезинде оттурупкан 191 таварылганың улуг кезии – 152-зи дүжүн сактыр болган. 15 минута эрткенде оттурган улус чүнү-даа сагынмас болган.

Алдын чүге мөңгүнден үнелиг деп?

Мөңгүнден алдын элээн үнелиг. Төөгүде бо ийи металлды акша кылдыр ажыглап турган, ынчалза-даа алдынны бедик кылдыр үнелеп эгелээн, чүге дээрге бойдуста ол эвээш. Ол ышкаш, амгы үеде алдынның курлавырын тып алыры дыка берге, ынчангаш ооң өртээнге дүжер.

Ховар алдын акшаның хүлээлгезин күүседип шыдаптар апаргаш, чоорту мөңгүннү кызып үндүрүпкен. Оон делегейниң саң-хөө системазынга алдын стандартын тургускан. Амгы үеде алдынны акша орнунга ажыглавас-даа болза, Төп банкылар шуткумал алдынны шыгжаарын уламчылап турар. А чурттакчы чон аразында алдын чоостарны салып, көвүдедири нептергей апарган.

Билир силер бе?

Аскыр-дегелер (крысалар) дыка дүрген өзүп көвүдээр амытаннар. 18 ай дургузунда эр, кыс ийи амытан миллион ажыг салгалды бодарадыптар.

Хүннүң-не Черже 10 тонна космос доозуну бадып турар.

Микрочалгыглыг печкага виноград часты бээр.

Кока-кола эгезинде ногаан өңнүг турган.

Арахисти динамит бүдүреринге ажыглап турар.

Кижиниң шыңганнары чазылбаан ховаган оглунуундан (гусеница) эвээш.

Угаадыглыг сургаалдар

ДОЙ

Бурган дой малгаш-биле кижи тудуп кылгаш, аңаа чурттаар чер, бажың база аң-мең, куштар кылып берген. Дой малгаштың бичии кезээ артарга, Бурган:

– Ам чүнү сеңээ кылып бээйн? – деп айтырган.

– Меңээ аас-кежиктен кылып берем – деп, кижи дилээн.

Бурган чүнү-даа харыылавайн, бодангаш, кижиниң адыжынга арткан дойну салып каан.