Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ажы-төл дээш хүннүң-даңның дүвүрели

24 сентября 2023
4

Чаа өөредилге чылы эгелээн үеде уругларның айыыл чок чоруу ада-иелерни, башкыларны дүвүредип турар. Кайызы-даа уруглар дээш харыысалганы онаанып алган болганда, маңаа дүвүренчиг байдалдың тургустунуп келири-даа чөп.


Чүге дизе бөгүнгү бирги классчы дээрге угаан-сарыылы ам-даа быжыкпаан чаш төл-дүр. Оларның хөй нуруузу школадан бажыңга чедер орукту безин чарт билбес болгулаар, ынчангаш аза бээриниң, орук ара багай чүүлдерге таваржып болурунуң айыылы улуг. Ылаңгыя хөлзээзинниг хоорайга ажы-төл дээш хүннүң-даңның дүвүрелдери каш катап улгадыр. Школачы амыдыралдың дуржулгазын эвээш-биче-даа бол көрүп каапкан-даа болза, эге класстарның өөреникчилери дээрге база чаштар-дыр. Ниитизи-биле школачыларның айыыл чок чоруу ада-иелерден, школа ажылдакчыларындан, оларның чагыг-сүмезинден, угаадыындан, хоругларындан хамааржыры чугаажок. Маңаа хамаарыштыр уруглар чүнү билзе чогуурул?

Чаш уруг бүрүзү айыылдыг байдалдарны тодарадып билир боор ужурлуг. Оваарымчалыг болуру – ооң кадыкшылын азы амы-тынын айыылдан камгалап алырының кол магадылалы дээрзин медереп билири чугула. Айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагып тургаш, чаш кижи берге байдалдарда шын шиитпирни үндүрүп, хай-халаптан чайлай берип болур.

«Дөрт хоругнуң дүрүмнерин» угаанче киир шиңгээдип алыры чугула:

1. Танывазың кижилер-биле чугаалашпа база оларны бажыңче киирбе;
2. Олар-биле кады лифтиже азы подъезд иштинче кирбе;
3. Танывазың кижилерниң машиназынче олурба;
4. Караңгылай бергенде кудумчуга саадава.

Танывазы кижи дээрге уругнуң танывазы кандыг-даа кижи дээрзин аңаа угаадыры чугула. Танывазы кижи уругнуң адын адап, ооң авазының дилээ-биле келгенин чугаалап, конфет-биле көгүдүп, ону эдерип мультфильмнер көөрүнче күткүдүп болур. Бир эвес ол кижи уругнуң, шынап-ла, танывазы кижи болза, ооң кандыг-даа саналынга ойталаашкынныг харыы берип, айыыл тургустунуп келген болза: “Мен ону танывас мен!” деп алгырар.

Ниитиниң транспорт-хөлгезинге хөйге көстүп турар кылдыр чолаачыже чоокшуладыр олуруп алганы дээре. Танывазы чорукчулар-биле чугаалажып, кайнаар бар чыдарыңны, кайда чурттап турарыңны чугаалава.

Бо үеде кижи бүрүзү кармактап чорууру телефонунда чугула херек медээ-дыңнадыгларны шыгжап чоруур, ада-иезиниң дугайында медээлер, олар-биле харылзажыр телефоннарның дугаарлары уругнуң телефонунда шыгжаттынган болза эки. А кежээки үелерде, 22 шак соонда, улуг улустуң хайгааралы чокта чааскаан кудумчуга чоруп болбас дээрзин уруг бүрүзү билген турар ужурлуг.

А. ХЕРТЕК.


“Шын” №72 2023 чылдың сентябрь 23