Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Бүгү чүүлдү Тиилелге дээш!

21 марта 2024
14

Март 18-те ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының база ооң адаанда бүгү социал албан черлериниң ажылдакчылары ТШО киржикчилеринге ээлчеглиг ачы- дуза чедирилгезин кылган.

“Ада-чурт камгалакчылары” күрүне фондузунуң Тывада салбырынга Улусчу фронтунуң “Бүгү чүүлдү Тиилелге дээш!” деп Бүгү-россия чергелиг төлевилелин деткиири-биле ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы база бүгү социал албан черлери ачы-дуза чедирилгезиниң чыылдазынче акша-хөреңгини боттары чыггаш, тепловизордан камгаланыр 100 шуглакты, 100 шыптынар тентини, 4 радиостанцияны саткан.

“Бистиң яамывыска хамааржыр 31 албан чериниң 1600 ажыг ажылдакчызы шупту бо ачы-дуза чедирилгезинге киришкен. Боттарывыстың акша-хөреңгивисти окташкаш, Новосибирск хоорайдан эң-не бедик шынарлыг тепловизорларга удур чылыг эрттирбес шуглактарны, камгаланыр тентилерни болгаш радиостанцияларны саткаш, тускай шериг операциязында киржип турар эрес-дидим дайынчыларывыска дуза болзун дээш, мында хүлээдип келдивис. Бистиң яамы ТШО-нуң эгезинден тура ачы-дуза чедирилгезин удаа-дараа чорудуп турган бис. Бо чорудуп турар чүүлдеривис сөөлү эвес-тир. Ам-даа мындыг ачы-дуза чедирилгезин уламчылаар бис” – деп, үстүнде айыткан яамының оралакчы сайыды Орланмай Куулар чугаалаан.

ТШО киржикчизи, “Ачинск” деп кыйгы аттыг дайынчы 2022 чылдың февраль айдан эгелээш, бо хүннерге чедир ында шериг албан-хүлээлгезин күүседип турар. Боду 55-ки гвардейжи мото-адыгжы (даг) бригаданың дайынчызы, гвардияның лейтенантызы март 13-те шөлээлеп келген. Ол тускай шериг операциязында киржип турар оолдарның кандыг байдалда, канчаар тулчуп турарын кончуг эки билир, кежинге көрген.

“Амгы үеде турган черивисте чылый берген. Чоокта чаа малгажы кургаан. Удавас чаъстар кээр. Ынчан ам дыка берге. Кара хөрзүннүг регион болгаш, машина-техника хамаанчок, кижи кылаштаары бергедей бээр чер чораан. Малгашталы бээрге, чаңгыс кижи кылаштаттынмас, албан эштиг чоруур болза эки, удур-дедир үндүр тыртыжып чорааш, шимчээр.

Бистиң чаңгыс чер чурттугларывыстың деткимчезин барык ай санында удаа-дараа ап турар бис. ТШО киржикчилери, биске, шак ындыг деткимче барда, чоргааранчыг-даа, демнигде күштүг деп чүве бо ышкажыл. Ынчангаш тускай шериг операциязында киржип турар эш-өөрүм мурнундан чаңгыс чер чурттугларывыска деткимчези дээш өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Бо бүгү хүлээп алган ачы-дуза чедирилгезин моон борт-биле чедирер бис. Дүгде өске-өске кезектерде эштерим-биле шупту үлежир бис. Шынап-ла, биске чугула херек чүүлдерни бергени дыка эки болду. Тепловизорга удур шуглак-биле кышкы үеде оңгунуң эжиктерин-даа дуглап ап турган бис. Соок эрттирбес чорду. Дроннарга удур херекселдер ылаңгыя балыгланган шериглерни сөөртүп чоруур машиналарга дыка ажыктыг. Шериглерни камнаарда, эң-не кол херексел ол болур. Ол ышкаш бистиң республиканың мурнундан чедирген "УАЗ", "Нива" маркалыг машиналар биске канчаар-даа аажок дузалыг болуп турар. Шериг машиналарга көөрде, аргыжарынга эптиг, дүрген-даа”– деп, гвардияның лейтенантызы чугаалады.

Бо чыгдынган ачы-дуза чедирилгезиниң чүъгүн март 20 үезинде чорудар дээн. Ооң соонда, ээлчеглиг автоколоннаны аъткарар.
ТШО киржикчилеринге ачы-дуза чедирилгезин кылыр күзелдиг улус Кызыл хоорайның Тыва эки турачылар кудумчузунда үш дугаарлыг бажыңда чыылда пунктузунга чедирип берип болур.

К. МОНГУШ.

Чуруктарны ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызындан алган.


“Шын” №21 2024 чылдың март 20