Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Бөмбүрзектиң судалы.

10 октября 2022
9

ПУТИННИҢ ЧАРЛЫЫ
Хүндүскү болгаш кежээки өөредилге хевири-биле өөренип турар студентилерни болгаш аспирантыларны, ординатурада өөренип турарларны долу эвес мобилизацияже келдиртирин соңгаарладыр дугайында Чарлыкка Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин холунуң үжүүн салган.
Ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге талазы-биле күрүне аккредитациязын алган өөредилге черлериниң студентилеринге, шажын-чүдүлге өөредилге черлеринде болгаш чаартыкчы эртем-технологтуг төптерде өөренип турарларга база Россияның Президентизиниң Чарлыының негелделери хамааржыр.

ШЕРИГНИ МӨӨҢНЭЭН
Запорожье областа российжи болгаш украин шериглерниң бот-боттарынга удур турар шугумунга хөй аг-шеригни болгаш шериг техниказын украин тала эңдере мөөңнээнин “Россия-биле кады бис” деп шимчээшкинниң даргазы Владимир Рогов дыңнатканын ТАСС агентилел медеглээн.
Роговтуң дыңнатканы-биле алырга, Украинаның чепсектиг күштериниң командылалы тускай операцияларның чепсектиг күштериниң 450 дайынчызын база ынаар чоруткан. Днепр хемни кежир шериглерни болгаш дайынчы техниканы дүрген кежирер талазы-биле шериг өөредилгелерни Днепровск ГЭС-тиң үстүү талазында Вольноандреевка деп суурнуң чоогунга украина шериглер сентябрь айда үш катап эрттирген. Bayraktar TB2 деп боттары ужар болгаш халдаар агаар аппараттары, амгы үениң ок-боозу-биле чепсегленген, бөлүк бүрүзү 100 – 110 дайынчылыг тускай операция эрттирер бөлүктер ол өөредилгелерге киришкенин “Россия-биле кады бис” деп шимчээшкинниң даргазы Владимир Рогов чугаалаан.

ИЛОН МАСКТЫҢ БОДАЛЫ
Украинаның чөөн талакы девискээрлериниң чурттакчылары шаандан бээр Россияның составынга чоруксаар деп бодалын SpaceX компанияның ээзи, Tesla компанияның чиңгине директору Илон Маск илереткен.
Донбасс, Херсон болгаш Запорожье областарга референдумнарны Каттышкан Нациялар Организациязының хайгааралы-биле эрттирерин Илон Маск мооң мурнунда саналдап турган. Референдумнарны Каттышкан Нациялар Организациязының киржилгези-биле эрттирер дугайында ооң саналын российжи тала кичээнгейге албайн барган.

РОССИЯНЫҢ ЭЛЧИНИ ДЫҢНАТКАН
Крымны, Донбасс биле Луганск Улус Республикаларны, Херсон болгаш Запорожье областарны Россия бодунуң девискээрлери ышкаш камгалаарынга белен дээрзин Американың Каттышкан Штаттарында Россияның элчини Анатолий Антонов российжи телевидениениң “Бирги каналынга” интервьюзунга чугаалаан. Россияда ядролуг чепсек бар боорга, Американың Каттышкан Штаттары болгаш ооң талалакчылары Европа эвилелиниң күрүнелери сүртеп турарын ол сагындыргаш, “ядролуг чепсектиг чөңгээден кым-даа ам дээрезинде ойталаваан” деп чугаалаан.

АЖЫГЛААРЫНЫҢ ДЕМДЕКТЕРИ ЧОК
Украинада чорудуп турары дайынчы хөделиишкиннер үезинде Россия эвээш күштүг ядролуг чепсекти ажыглаарынга белеткенип турарының демдектери российжи ядролуг чепсектиг күштерниң шимчээшкиннеринде ам дээрезинде эскерттинмээнин Американың Каттышкан Штаттарының Национал айыыл чок чоруунуң стратегтиг харылзаалар талазы-биле башкарыкчызы Джон Кирби дыңнаткан. “Россияның ядролуг чепсектериниң туруштарынга, оларның шимчээр угланыышкыннарынга ындыг чүүлдер билдине бээр болза, аңаа харыылаарының хемчеглери белен. АКШ болгаш ооң талалакчылары күрүнелер российжи чепсектерни хайгаараарын улам күштелдирген” – деп, ол чугаалаан. Украинада дайынчы хөделиишкиннер үезинде эвээш күштүг ядролуг чепсекти херек кырында ажыглаар сорулга российжи удуртулгада чок деп ынаныжын Д.Кирби илереткен.

ИНФОРМАЦИЯНЫ ШЫНЧЫДАР
Россияның Украинада чорудуп турары тускай дайынчы операция дугайында российжи чонга дыңнадырын шынчыдар дугайында, «Соловьев. Live» телеканалга октябрь 5-те киржип тура, Россия Федерациязының Күрүне Думазының камгалал талазы-биле комитединиң даргазы полковник Андрей Картаполов чугаалаан.
Ооң бодалы-биле алырга, Украинада Россияның чорудуп турары тускай дайынчы операция дугайында губернаторлар, шериг корреспондентилерден, харын-даа мырыңай социал четкилерден российжи хамаатылар билип ап турар, РФ-тиң Камгалал яамызының талазындан информация чегей.
Россияның хамаатыларынга бадыткаттынмаан меге чүүлдерни дыңнадырын соксадырын тележурналист Маргарита Симонян безин чугаалаан дугайында медээлер массалыг информация чепсектеринде көстүп келгилээн.

АКША ДИЛЕП ЭГЕЛЭЭН
Германияның Баден-Вюртемберг регионда 23 муниципалитеттиң администрацияларының даргалары Украинадан дезип келген кижилерни аъш-чем болгаш чугула хереглелдиң эт-севи, идик-хеви-биле хандырарынга херек акша-көпеек-биле дузалаарын дилээн коллективтиг билдириишкиннерни Германияның иштики херектер сайыдынга киирген. Украинада дайынчы хөделиишкиннерден дезип келген кижилер “кончуг берге байдалда”, тус чер эрге-чагыргалары оларга социал дуза көргүзер талазы-биле саң-хөө курлавырын төндүр чарыгдаанын ол билдириишкиннерде демдеглээн. Дезип келгеннерниң талазындан тус черниң чурттакчыларынга каржы хамаарылга, диленир болгаш оорланыр чоруктар бар апарганын Баден-Вюртемберг регионда 23 муниципалитеттиң администрацияларының даргалары демдеглээн.

ПРОКУРОРГА ЧАГАА
Россия Федерациязының Күрүне Думазының камгалал талазы-биле комитединиң кежигүнү Андрей Гурулев, «Россия 1» телеканалга дамчыдылгага киржип тура, Күрүне Думазының айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур талазы-биле комитединиң даргазы Василий Пискарев, КүрДуманың камгалал талазы-биле комитединиң даргазы полковник Андрей Картаполов олар Россияның чиңгине прокурору Игорь Красновка чагаазынга российжи шеригниң хандыралга тылының ажыл-чорудулгазын сайгарып хынаарын дилээнин дыңнаткан.
Василий Пискарев, Андрей Картаполов олар шеригниң тыл хандырылгазын четчири-биле акшаландырып турганын чагаазынга демдеглеп, российжи шеригниң бо албан черинде төтчеглекчи болгаш самчыгдакчы чорук нептерээн чадавас деп каразып турарлар.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн).