Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Башкыларымга мѳгейиг

20 декабря 2023
45

Өскен-тѳрээн Дус-Даамга Торгалыг школазын 50 чыл бурунгаар дооскан хевээр, аңаа хѳй чыл чурттаваан-даа болзумза, ында школа амыдыралын, ооң доозукчуларын болгаш башкыларын сонуургап, хайгаарап чоруур мен.


Чамдык улустуң Кызылче чүткүдүп, «суурга уругларывыс билиг чок болур» деп бодалынга каттышпас мен. Шаандан бээр-ле бистиң суурувус кыдыг-кызыгаар ыракта хирезинде, ооң доозукчулары быжыг билиглерлиг болуп, аразындан эртемденнер үнгүлээн. Доржу Чүргүй-оол филология эртеминиң, Арат-оол Шолбан химияның, Донгак Альберт медицина эртеминиң кандидаттары болган. Ынчан алдын медальдар тывыспас үе турган боор. Чүгле 5 демдектерге дооскан уругларны сактыр мен: Эремаа Седен-оол, Аяна Куулар, Айкиз Ажы-оол, Саяна Сат, Чойганмаа Шивит-оол. Техниктиг, юридиктиг, гуманитарлыг дээди ѳѳредилге черлерин доозуп алгаш, Россияның, Тываның булуңнарында ажылдап чурттап чоруур «эр хейлерге» чоргаарланып чоруур бис.

Сѳѳлгү чылдарда Аяна Донгак, Сендимаа Кертик- оол деп ѳѳреникчилер алдын медальдарга тѳлептиг болганнар. Маңаа кол-ла демдеглексээр чүүлүм, эки билиглерни эге класс башкылары тарып ѳстүрер дизе, чазыг чок. Амгы хүннерде олар хүндүлүг дыштанылгада-даа болза, мѳгейип каалыңар: Кызыл-Уруг Кечил-ооловна, Чучумай Дайтааевна, Лидия Норбу, Лидия Доржу, Наталья Күскел-оол, Лориса Имажап, Федора Даңзы-Белек дээш оон-даа өске. Мээң бодум караам чырыдып, угааным экижиткен суурумнуң баштайгы эртемниг каадырлары: Мартына Куулар, Чамзырай Чапай, Дадар-оол Баазаң, Арат-оол Монгуш, Александра Гаврилова. Оларга улаштыр келген аныяк специалистер Раиса Шойдановна, Арылдай Самбууевна, Дарыжык Дуран-ооловна база өскелер-даа. Кым-бир башкыларны адавайн барган болзумза, буруудатпайн кѳрүңер. Бис доозуп чорупканывыс соонда, школага балалбас изин арттырып каан бодунуң херээниң «дарганнары»: Александра Сандрай, Зина Кончук, Дина Монгуш, Светлана Седен-оол, Ольга Кертик-оол, Вера Чамбал-оол, Вера Седен-оол, Чойганмаа Шивит-оол, Людмила Тюлюш, Роза Дембрел оларның доозукчулары үнелеп, сактып чоруурлар.

Амгы чаа коллектив база дѳмей-ле үениң негелдезинге дүүштүр ажылдап, сайзырап, билиг-мергежилдерниң янзы-бүрү программаларынга киржип, бурунгаарлап турары билдингир. Школазын чаартып, эде кылган. Ынчангаш тѳѳгүлүг чер-чуртувустуң ат-алдарлыг, аныяк-чалыы башкыларынга болгаш дагдыныкчыларынга сеткилим ханызындан мѳгейип, быжыг кадыкшылды, улуг-улуг чедиишкиннерни күзедим.

Нина (Кыргыс) СЕРЕНОТ

«Шын» №97 2023 чылдың декабрь 20