Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Бажыӊнарныӊ кадастрлыг өртээн санаар

1 июня 2023
13

2023 чылда республиканыӊ девискээринде шупту 132 662 капиталдыг тудуг объектилериниӊ кадастрлыг өртек-үнезин тургузар дээрзин Тывада Росреестр эргелели дыӊнадып турар.

РФ-тиӊ бүгү девискээринде чурттаар болгаш чурттавас оран-сава тудугларынга күрүнениӊ кадастр өртээн чаӊгыс методика-биле ай-хүнүн дөмейлештир кылыр деп турар. Күрүнениӊ кадастрлыг өртээн дөрт чыл болгаш-ла катап кылырын, тодаргайлаарга, чаӊгыс эргилделиг болурун Федералдыг хоойлуда доктааткан.

Ынчангаш Тывада оран-саваларныӊ, бажыӊнарныӊ, гаражтарныӊ, доозулбаан тудугларныӊ болгаш машина турар черлерниӊ кадастрлыг өртээн чаартыр. Республикага шак мындыг ажылды ооӊ мурнунда 2012 чылда кылып турган.

«Роскадастр» компанияныӊ Тыва Республикада салбырыныӊ белеткээн даӊзызы ёзугаар 132 662 объектиниӊ кадастр өртээн 2023 чылда катап санаар ужурлуг. Ол ажылды Тывада «Күрүнениӊ кадастрлыг өртек-үнезин тургузар төп» кылыр.

«2023 чылда Тыва Республиканыӊ девискээринде капиталдыг тудуг объектилериниӊ күрүнениӊ кадастрлыг өртээн үнелээр ажылдарны чорударыныӊ дугайында» 93 дугаарлыг дужаал бар. Ону ТР-ниӊ Чер болгаш өнчү-хөреӊги хамаарылгаларыныӊ яамызы 237 дугаарлыг Федералдыг хоойлунуӊ 11-ги чүүлүнүӊ 4-кү кезээнге даянып, 2020 чылдыӊ декабрь 21-де үндүрген.

Бажыӊныӊ кадастр өртээниӊ отчедун албан көөр

Хуу бажыӊ, гараж дээш өске-даа шимчевес өнчү-хөреӊги бүрүзүнүӊ кадастр өртээниӊ дугайында отчетту Тывада Кадастр төвү белеткээр. Ооӊ соонда Росреестр үш ажыл хүнүнүӊ дургузунда ону хынааш, Росреестрниӊ сайтызынга чарлап салыр. Ында «Фонд данных государственной кадастровой оценки» деп сервис бар. Отчетту оон көрүп болур.

Отчетту кадастр төвүнүӊ албан ёзу сайтызынга (https://tsgk17.ru) 30 хонук дургузунда чарлап салыр. Бодунуӊ хуу бажыӊыныӊ кадастар өртээн таптыг көрүп, хынап алзын дээш өнчүнүӊ ээлеринге үжен хонукту бергени ол.

Шимчевес өнчүзүнүӊ кадастр өртээниӊ дугайында отчетту, бир эвес шак ол отчетта шын эвес чүүл бижээн, частырыг бар болза, албан сагындырыг бижиир. Сагындырыг бээриниӊ чурумун болгаш ооӊ хуусааларын чонга дыӊнадыр.

Чер болгаш өнчү-хөреӊги хамаарылгаларыныӊ яамызы ол медээни дараазында аргалар-биле чарлаар:
1. Ук яамыныӊ «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде (https://minzem.ryva.ru/node/23165) сайтызынга;
2. «Шын», «Тувинская правда» солуннарга ТР-ниӊ күрүне эрге-чагырга органнарыныӊ эрге-хоойлу актыларын албан ёзузу-биле парлаар;
3. Ук яамыныӊ медээ чарлаар самбыразынга;
4. Сонуургалыг кижилерге чугула дамчыдып дыӊнатсын дээш, кожууннарныӊ, сумуларныӊ, хоорайларныӊ тус чер бот-башкарылга органнарынче медээлерни чорудар.

«Хуу бажыӊныӊ ээлери шак ол хуусааны эрттирбейн, кадастр өртээниӊ отчеду-биле таныжар ужурлуг. Чүге дизе хоойлу ёзугаар хуу бажыӊ бүрүзүнүӊ кадастр өртээн тургусканынга хамаарыштыр ооӊ ээзи сагындырыг киирер эргелиг» деп, Людмила Сенден Тывада Росреестр эргелелиниӊ удуртукчузунуӊ оралакчызы тайылбырлаан.

Кадастр өртээниӊ тургускан отчедунда частырыг эскерип каан таварылгада, ону эдип бээриниӊ дугайында билдириишкин чорудар ужурлуг.

Тыва Республикада «Күрүнениӊ кадастрлыг өртек-үнезин тургузар төп» адрези: 66700, Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравченко кудумчузу, бажыӊ 57, кабинет: 13-17. Электроннуг почтазы: tsgko17@mail.ru
Харылзажыр телефоннары: 8 (39422) 3-37-03, 3-2524. Чагааны МФЦ төптерин таварыштыр чорудуп болур. Республиканыӊ девискээринде хуу бажыӊныг, квартиралыг азы кижи чурттавас зданиелиг кижи бүрүзүнге бо чүүл хамааржып турар. Өӊчүнүӊ кадастр өртээн тургускан соонда, үндүрүүн 2024 чылдыӊ январь 1-ден тура төлеп эгелээр.

Тывада Росреестр эргелелиниӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.