Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Белгородчуларга деткимче

8 июня 2023
6

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ регионалдыг салбырларыныӊ хуралы онлайн чуруму-биле болуп турган.

Белгород областыӊ чамдык чурттакчыларын фронт чоогундан ырадыр көжүрген. Эвакуациялаан чурттакчыларга «Чаӊгыс демниг Россия» партиязы гуманитарлыг дузаламчыны чедирген.
Баштайгы 40 тонна чүъкте аъш-чем аймаа, бичии уруглар чеми, чунар херекселдер дээш чугула хереглелдиг чүүлдер бар. Удавас 100 тонна чүъктү чорудар. Бо бүгү ачы-дузаны Москва хоорай, Москва, Владимир, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Орлов, Тамбов областарныӊ болгаш Татар Республиканыӊ чурттакчылары чыып берген.

Партияныӊ Чиӊгине Чөвүлелиниӊ секретары Андрей Турчак дараазында чүүлдү медеглээн:

«Байдал нарын хевээр. Ынчангаш чаӊгыс катап дуза чедирери-биле кызыгаарланмас бис. Төрелдеринче чоруй барган чурттакчыларны база хандырар херек. Фронт чоогунда районнарныӊ чурттакчылары-биле бөгүн чугаалажып турдум, оларга идик-хеп, орун-дөжек шывыглары, чоорган, чунар херекселдер дээш шупту чүүлдер херек болуп турар. Чугула херек чүүлдерниӊ даӊзызын тургузуп турар»

Белгород областыӊ чурттакчылары кайы-даа регионга чеде бергеш, партияныӊ чон хүлээр черинге барып болур дээрзин ол тайылбырлаан.

«Кыска үе дургузунда 60 муӊ кижини көжүрген. 8 муӊ хире кижи төрелдеринче чоруй барган. Чоок-даа, ырак-даа регионнарже чоруп турар улус бар. Курск, Брянск, Воронеж, Калуга, Москва областарда чеде берген улуска дузалажырын дилеп тур мен. Херек чүүлдериниӊ даӊзызын тургускаш, «Чаӊгыс демниг Россия» таварыштыр четчелеп бээрин кызыдар бис» — деп, ук партияныӊ Белгород областа регионалдыг салбырыныӊ секретары, губернатор Вячеслав Гладков дыӊнаткан.

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ шугуму-биле Белгород областыӊ чурттакчыларынга дузаламчы чыыр ажылды уштап-баштаар харыысалгалыг кижи —Күрүне Думазыныӊ депутады Артём Туров.

Партияныӊ Татарстанда регионалдыг салбыры — дузаламчыны баштай чорутканнарныӊ бирээзи.

«Улус идик-хеп, чунар херекселдер, эм-таӊ дээш дыка көвей чүүлдерни чыыпкан. Шупту 31 тонна чүъктү чоруткан бис» — деп, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» Татарстанда регионалдыг салбырыныӊ даргазы, Республиканыӊ Күрүне Чөвүлелиниӊ даргазы Фарид Мухаметшин чугаалаан.

«Москва областан ийи улуг чүък машиназы чеде берген. Шупту херек чүүлдерни планныг чурум ёзугаар чыыр бис. Берге айтырыгларны шупту кады шиитпирлээр бис. Үрелген бажыӊ-балгатты, инфраструктураны катап кылып септээринге дузалаар бис» — деп, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» Москва областа салбырыныӊ секретары, Москва область Думазыныӊ даргазы Игорь Брынцалов тайылбырлаан.

Владимир область 20 тонна гуманитарлыг дузаламчыны чорудупкаш, Белгород областыӊ бичии уругларлыг муӊ-муӊ чурттакчыларын хүлээп алырынга белен бис дээрзин дамчыткан. «Бир эвес херек апарза, оон-даа хөй кижини чурттадыр черни белеткээр бис» — деп, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» Владимир областа регионалдыг салбырыныӊ секретары, Владимир областыӊ губернатору Александр Авдеев чугаалаан.

Андрей Турчак хуралдыӊ түӊнеп тура, Белгород областыӊ чурттакчыларынга дузаламчыны дарый дүрген чыыпкаш, чорудуп берген шупту регионалдыг салбырларга өөрүп четтиргенин илереткен.

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.