Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязы Тываныӊ школаларын септээринге дузалаар

22 августа 2023
1

Чаа өөредилге чылынга школаларныӊ беленин болгаш оларныӊ үндезин септелгезиниӊ дугайында хурал болуп турган.

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ Чиӊгине чөвүлелиниӊ секретары Андрей Турчак биле РФ-тиӊ Чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцовтуӊ аӊаа олуржуп турган.

Үндезин септелгениӊ кылыр ажылдарыныӊ даӊзызында биживээн-даа болза, чугула септеп кылыр ужурлуг ажылдар тыптып келген субъектилерниӊ аразында Тыва Республиканы демдеглээн.
Тывада 13 школада үндезин септелге ажылдары чоруп турар. О-Шынаа биле Сарыг-Сеп суурларныӊ школаларыныӊ септелге даӊзызында киирбээн, немей кылыр ажылдар бар дээрзин подряд организциязы септелгени эгелээриниӊ мурнунда-ла чугаалаан. Тываныӊ Чазаа биле РФ-тиӊ Чырыдыышкын яамызы ону шиитпирлеп турар. Тодаргайлаарга, ону Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг биле РФ-тиӊ Чырыдыышкын яамызыныӊ оралакчы сайыды Андрей Николаев сөөлгү ужуражылгазынга сайгарып чугаалашкан. Бо ажылга хамаарыштыр «Чаӊгыс демниг Россия» партиязы регионга дузалажыр болган дээрзин республиканыӊ Өөредилге яамызы дыӊнадып турар.

Тываныӊ септелге үезинде көрдүнмээн ажылдарны кылыр ужурлуг школаларынга акшаландырыышкынныӊ айтырыын партияныӊ Чиӊгине чөвүлелиниӊ хыналдазында турар дээрзин Андрей Турчак чугаалаан.

Школаларныӊ үндезин септелгезиниӊ программазын Россияныӊ Президентизи Владимир Путинниӊ эгелекчи саналы-биле тургускан. Ук программа-биле регионнарда септеп кылган 1293 школаны сентябрь 1-де ажыдар. Ол өөредилге албан черлериниӊ белени 70-90 хуу болуп турар. Регионнарда септелге ажылдарын Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ аӊгы-аӊгы деӊнелдиг депутаттары, өөреникчилерниӊ ада-иелери, хөй-ниитижилер база школаныӊ боттарыныӊ ажылдакчылары хынап турар.

Тываныӊ школаларында үндезин септелге ажылдарыныӊ шынарын регионнуӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг боду хынап турар. Школаны чаартып септеп турар кожууннарга барып четкеш, тудугжулар, школаныӊ коллективи болгаш тус черниӊ чурттакчылары-биле ужуражып чугаалажып турар. Республиканыӊ удуртукчузу септелге ажылдарынче улуг кичээнгей салып, уштап-баштап турар кураторлардан, Чазак Даргазаныӊ оралакчыларындан, кожуун баштыӊнарындан, школа директорларындан шупту септелге ажылдары дээш харыысалгалыг болурун негеп турар.

Республиканыӊ Өөредилге яамызыныӊ сөөлгү медээлери-биле алырга, септеп турар 13 школаныӊ чүгле чедизи белен болуп турар. Чаартып кылган школаларныӊ чаа эт-севин болгаш дериг-херекселин чедирип эгелей берген.

Школаныӊ үндезин септелгезиниӊ федералдыг программазы чүгле ону септээри-биле кызыгаарланмайн турар. Өөредилге албан черинге чаа эт-септи, дериг-херекселин садып бергеш, башкыларыныӊ билиин бедидип, ол школаны масштабтыы-биле сайзырадырын программада. Бо бүгү ажылдар болза амгы үениӊ өөредилгезинге таарымчалыг болгаш чогумчалыг черни тургузуп турар. Суурларда кол өөредилге албан чериниӊ чаартылгазы көдээ черниӊ чурттакчыларынга улуг болуушкун болур. Чүге дизе ол уругларныӊ өөредилгезинге чаа-чаа аргаларныӊ оруун ол ажыдып берип турар.

«Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ деткимчези-биле школаларны, ооӊ иштинде немей ажылдар кылыр школаларныӊ шуптузун чогуур хуусаазында септээш, сентябрь 1-де уругларны школага хүлээп алыр дээрзин Тываныӊ Өөредилге яамызы дыӊнадып турар.

Тываныӊ Чазааныӊ медээлеринден Р.Демчик белеткээн.