Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

Чырык өртээн каяа барып төлээрил?

9 июля 2022
3

Чоокта чаа «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилелди буурап дүшкен деп чарлаан. Тываныӊ чурттакчыларынга свет өртээн каяа барып төлээрил деп айтырыг тургустунуп келген. Хамаатыларны эӊ-не дүвүредип турар айтырыгларыныӊ харыызын бо материалда тайылбырлаан бис.

Электри хандырылгазын магадылаар хандырыкчы деп кымыл ол?

Июль 1-ден тура электри энергиязы-биле чонну хандырарын магадылаар хандырыкчының ажыл-хүлээлгени Сибирь Росчеткилер – Тываэнерго деп компанияга дагзып каан. Бөдүүнү-биле чугаалаарга, магадылаар хандырыкчы дээрге регионнуӊ девискээрин электри энергиязы-биле хандырар кол албан чери.

Магадылаар хандырыкчы деп эрге-байдалдыг организация болза, электри энергиязын мөөӊү-биле садып алгаш, ону улаштыр хереглекчилерге садып-сааргаш, электри энергиязын чарыгдаан көргүзүглерин ушта бижээш, акша-хөреӊгини чыыр, өрелер тыртар талазы-биле болур-чогуур ажылдарны кылып чорудар.

Ооӊ мурнунда ол хүлээлгени «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилел кылып турган. Ынчалза-даа бо компанияны өре-ширезин төлеп шыдавас (буураан) деп санаан төлээде, магадылаар хандырыкчының хүлээлгезин Сибирь Росчеткилер – Тываэнерго деп компанияга дамчыдып берген. Ынчангаш хереглекчилерниӊ шупту санаашкыннарын болгаш электри энергиязы дээш төлевирлерин ук компания хүлээр.

Электри энергиязы дээш кымга төлээрил?

Июль 1-ге чедир чарыгдаан электри энергиязы дээш ооӊ мурнунда турган поставщик-биле санажыр ужурлуг. Тодаргайлаарга, июнь айда чырык дээш төлээр акшазын болгаш ооӊ мурнунда айларыныӊ чырык өрезин «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилелге төлээри чугула. Боттары эки туразы-биле баргаш, ону төлептер болза эки. Ынчанмас болза, шупту өрезин негежири-биле судче дамчыдар апаар, ол дээрге немелде чарыгдал-дыр, күрүне каайлызын (госпошлина) база төлээр, албадап төлеттирер дээш, суд приставтарынче өре-ширезин дамчыдар.

А июль 1-ден тура чарыгдаан электри энергиязыныӊ өртээн Сибирь Росчеткилер – Тываэнерго – магадылаар чаа хандырыкчыга төлээр.

Электри энергиязын кандыг аргалар-биле төлеп болурул?

Сибирь Росчеткилер – Тываэнерго – боттарыныӊ хереглекчилеринге эӊ-не таарымчалыг байдалдарны тургузар сорулгалыг клиентилерже угланган компания. Хамаатылар-биле энергетиктерниӊ кады ажылдап чаӊчыга берген чурумун хевээр арттырар талазы-биле улуг ажыл кылдынган. Төлээр аргалары ол-ла хевээр:

Онлайн-төлевир сервистери (мобильдиг банк капсырылгалары);

Шүүштүрүп хынаар болгаш төлевир хүлээр пунктулар (ол-ла черлеринде хевээр арттырган);

Банкыларга болгаш почта салбырларынга төлээр (чырык төлевирин хүлээр деп керээлерни шупту саӊ-хөө чээли организациялары болгаш Россияныӊ почтазы-биле чарган).

Магадылаар хандырыкчының хүлээлгезин дамчыдып турар үеде, хереглекчилерге онза өскерилгелер билдирбес болзун дээш, бүгү чүүлдү кылган. Июль 1-ден тура электри энергиязыныӊ төлевирин алыр чери – АО «Тываэнерго». Төлеп тургаш, чүгле чазыг кылбазын, кичээнгейлиг болурун хамаатыларга сүмелеп тур бис.

Шупту хереглекчилер чаа хандырыкчы-биле санаашкынны арыг арындан эгелээр. Өре-шире кылбайн, чырык өртээн ай санында төлээр эки чаӊчылга өөренип алырынга таарымчалыг арга ол болур.

Электри энергиязын ооӊ мурнунда ак сеткилдии-биле төлеп турган шупту хамаатыларга төлевир талазы-биле хүлээлгезин күүседип, моон-даа соӊгаар харыысалгалыг болурунче кыйгырып тур бис.

Өре чыырынга чаӊчыгып, сундуга берген улуска сагындырып турары: чырык өртээн төлевеске, чырыын өжүргеш, үзе кезер, өрезин албадал чуруму-биле төледир, өнчү-хөреӊгизин ажыглавас кылдыр хавырар, (күрүне каайлызынга, электри энергиязын катап кожуп бээр хандырылгаларга, күүселде херээнге чыыр хөреӊги талазы-биле) немелде чарыгдалдар үндүрер.

Энергетиктер чүнү-даа мурнай чырык өртээ дээш өре чыгбазынче болгаш электри энергиязын оорлаар чорук-биле демисежиринче кичээнгейни угландырар.

«Сибирь Росчеткилер – Тываэнерго» компаниязы.

Р. Демчик очулдурган.