Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Дадывырны эртежик төлеп алыӊар

30 ноября 2023
12

Тывада бот-хандырылгалыг 1000 ажыг кижи келир үеде алыр пенсиязыныӊ камгаладылга дадывырын шилчидип, төлеп ап турар.

Бот-хандырылгалыг ажылдап турар улус Россияныӊ социал фондузунче албан камгаладылга пенсиязыныӊ дадывырын боттары төлевишаан, келир үеде алыр пенсиязын тургузуп ап болур. Амгы үеде Тываныӊ 1055 чурттакчызы ындыг эргелерин ажыглап турарлар.

Албан камгаладылга пенсиязыныӊ (ОПС) талазы-биле дадывырны бодунуӊ күзели-биле шилчидип, төлеп алырыныӊ дугайында билдириишкинни регионалдыг социал фондунуӊ клиентилер-биле ажылдаар албанынга боду чеде бергеш, киирип болур. А электроннуг билдириишкинни Россияныӊ социал фондузунуӊ албан ёзузунуӊ сайтызынче Госуслуга порталын, «Мой налог» деп мобильдиг капсырылга таварыштыр чорудар.

Бот-хандырылгалыг ажылдаар дээш чогуур капсырылгага бүрүткедип алырга, бо эртип турар чылда төлээр дадывырыныӊ түӊүнүӊ дугайында медээлер көстүп келир. Чылдыӊ төнчүзүнде Россияныӊ СФ-нуӊ бадыткап кааны төлевирлериниӊ болгаш стажыныӊ хемчээлиниӊ дугайында медээлер көстүп келир.

Бир эвес календарьлыг бүдүн чыл дургузунда бот-хандырылгалыг ажылдап келген болза, ол үени камгаладылгалыг ниити стажынче киир санадыр дизе, доктааттынган пенсия камгаладылгазыныӊ дадывырыныӊ эӊ эвээш хемчээлин албан төлеп алыр.

2023 чылда камгаладылга дадывырыныӊ эӊ эвээш хемчээли – 42 878 рубль, эӊ улуг хемчээли – 343 031 рубль болур. Дадывырныӊ эӊ эвээш хемчээлиниӊ чүгле чартык-чамдыызын төлээн болза, стажты ол төлеп алган түӊүнүӊ деӊ хемчээли-биле санаар. Камгаладылга дадывырын бо чылдыӊ декабрь 31-ден орайтатпайн төлеп алырынче онза кичээнгей салыр ужурлуг.

Соӊгу чүк стажын чүгле хуу сайгарлыкчыларга санаар

Кыдыкы Соӊгу чүк болгаш аӊаа хамаарыштырган черлерниӊ чурттакчылары пенсияже эрте үнер эргелиг. Албан камгаладылга пенсиязыныӊ дадывырын бодунуӊ күзели-биле шилчидип, төлеп ап турар улуска соӊгу чүк стажын санап бербес.

«Бо сөөлгү чылдарда мергежилдиг ажылыныӊ орулгазы деп үндүрүг хевирин шилчип ап турар хуу сайгарлыкчылар көвүдеп турар. 2023 чылдыӊ ноябрь 1-ниӊ байдалы-биле алырга, Тывада хуу сайгарлыкчыларныӊ саны –8347 кижи, а бот-хандырылгалыг ажылдап турар кижилерниӊ саны – 21,5 муӊ. Бот-хандырылгалыг ажылдыг деп эрге-байдалды, ол ышкаш олча-ажык (подоходный) үндүрүүнүӊ эӊ эвээш хемчээлин төлээрин мобильдиг телефон азы компьютер таварыштыр бүрүткедип алыры белен болгаш дүрген болуп турар.

Ынчалза-даа камгаладылга пенсиязыныӊ дадывырын бодунуӊ күзели-биле төлээрге, соӊгу чүк стажын эвес, а чүгле камгаладылгалыг стажын санаар дээрзин база катап сагындырып тур бис. Бот-хандырылгалыг кижилерге бодаарга, хуу сайгарлыкчыларныӊ соӊгу чүк стажын немей санаар эрге-ажыын ол хевээр арттырып каан» – деп, Тыва Республикада Россияныӊ Социал фондузунуӊ салбырыныӊ удуртукчузу Светлана Кенден тайылбырлаан.

Тыва Кыдыкы Соӊгу чүк районнары болгаш аӊаа деӊнештирген черлерге хамааржыр. Ынчангаш республиканыӊ чурттакчылары доктааттынган чурум-биле пенсияже үнер назыны келбээнде, 5 чыл бурунгаар пенсияже үне бээр эргелиг. Кыдыкы Соӊгу чүк районнарынга календарьлыг 15 чыл, а Кыдыкы Соӊгу чүк районнарынга деӊнештирген черлерге 20 чыл стажтыг болза, пенсияже эрте үне бээр. Камгаладылгалыг стаж негелделери-биле алыр болза, херээжен улус 20 чыл, эр улус 25 чыл стажтыг болур ужурлуг.

Тывада ийи ажы-төлдүг херээжен улустуӊ хөй кезии 50 харлыында пенсияже үнүп турар.

Арга-сүме айтырып харылзажыр регионалдыг Контакт төвүнүӊ телефону: 8-800-200-05-43. ажыл хүннеринде 09.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар.

Россияныӊ Социал фондузунуӊ Тыва Республикада салбырыныӊ медээлеринден Р. Демчик белеткээн.