Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Делегей байдалы.

22 октября 2022
2

ПУТИН ЧАСПАЙН АТКАН

Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу-биле кады Президент Владимир Путин долу эвес мобилизация-биле шеригже келдирткеннерни Украинада Россияның чорудуп турары тускай шериг операциязының дайынчы хөделиишкиннеринге киржиринге белеткеп турар Рязань областа шериг полигонга чораан.

Тускай дайынчы операцияга киржир кижилерни дайылдажырынга, боо-чепсекти болгаш дайынчы техниканы ажыглаарынга, балыглаттырганнарга дүрген эмчи дузазын чедиреринге дээш өске-даа дайынчы белеткелди чорудуп турар командирлер Путин биле Шойгуга тайылбырлап көргүскеннер.

Бо полигонга баштайгы дайынчы белеткелди шеригже келдирткеннер 1 – 2 неделя дургузунда эрттирип турар. Дайынчы бүрүзүнүң бир хүнде 600 окту болгаш 5 гранатаны өөредилге үезинде ажыглаары белеткелдиң чурумунда көрдүнген.

Президент Владимир Путин снайперлерниң дайынчы боозундан боолаар күзелин илередирге, аңаа Драгуновтуң винтовказын тутсуп берген. Драгуновтуң винтовказы-биле совет шериглерни 1963 чылда чепсеглээн. Бо винтовка амгы үеге чедир российжи шериглерниң ырактан адар кол боозу бооп артпышаан, сес чүс метр хире ыракта дайызынны снайпер часпайн адып болур. Тускай белеткели чок-даа болза, В.Путин 300 метр ыракта караны часпайн аткан.

СЕРБИЯ КИИРИП БОЛУР

Украинага тускай дайынчы операцияны Россия эгелээн соонда аңаа удур Европа эвилелиниң күрүнелериниң экономиктиг кызагдаашкыннарынга каттышпаан чурттарның бирээзи – Сербия. Россия биле Сербияның аразында быжыг экономиктиг, шериг-политиктиг харылзаалар кезээде аажок быжыг турган. Сербияга удур дайыннарга Россия үргүлчү киржип, ооң хамаарышпас чоруун болгаш девискээриниң бүдүн-бүрүнүн камгалап чораан. Украинада Россияның чоруда бергени тускай дайынчы операцияга удур коллективтиг Европа күрүнелериниң Сербияга удур кызагдаашкыннарының уржуунда серб-российжи харылзаалар “тигленип” эгелээниниң им-демдээ көстүп келген.

Россияга хамаарыштыр кызагдаашкыннарны Сербия киирип болурунуң чылдагааннары тыптып келген, ынчалза-даа ол чүүл Сербия хамаарышпас күрүне бооп артарынга айыылдыг байдал тургустунарга болур дээрзин Сербияның президентизи Александр Вучич “Прва” телеканалга дамчыдылга үезинде чугаалаан.

Россияга удур кызагдаашкыннарга Сербия киришпезе-даа, Россияның Украинада чорудуп турары тускай дайынчы операцияны буруудадырынга Сербия каттышкан, Донбасс биле Луганск областарга эрттирген референдумнарның түңнелдерин Сербияның үстүкү политиктиг удуртулгазы хүлээп көрбээн.

КАЙЫ-ДАА ЧУРТКА ЧИДИРИГ

“Россияны дайын шөлүнге тиилээр дээн хоозун бүзүрелге Американың Каттышкан Штаттары Украинаны чаңчыктырып каан” деп Каттышкан Нациялар Организациязының Женева хоорайда штаб-квартиразының чанында Россияның доктаамал төлээзи Геннадий Гатилов Twitter социал четкиде бодунуң арынынга бижээн. “Россия-биле чугаалажыышкыннарны эгелээр дужаалды Вашингтон Киевке бербээн шаанда, хөй кижилерниң дайынчы хөделиишкиннерге өлүрү ам-даа уламчылаар, ол дээрге кайы-даа чуртка коргунчуг човулаң-дыр” – деп, Геннадий Гатилов бодунуң бижимелинде демдеглээн.

ИНДОНЕЗИЯ БЕЛЕН

Бо чылдың ноябрь айның 15 – 16 хүннеринде Индонезияның Бали ортулукка болуп эртер G20-ниң шуулганынга Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин киржип кээр болза, Американың Каттышкан Штаттарының президентизи Джо Байден-биле ужуражылганы организастап эрттиреринге Индонезияның президентизи Джоко Видодо белен дээрзин Индонезияның Москвада элчини Хосе Антонио Морато Таварес Россияның массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Шериг-политиктиг чөрүлдээлер аразында дойлуп үнген чурттарның удуртукчуларын албан ёзузу эвес байдалга ужураштырар, оларның аразында хууда чугаалажыышкыннарны организастап, чөрүлдээлерни чавырылдырар, харын-даа мырыңай соксадырының арга-дуржулгазы Индонезияның удуртулгазында бар деп, элчин Хосе Антонио Морато Таварес демдеглээн. Вьетнам биле Камбоджаның аразынга дайынчы хөделиишкиннер эгелээрге, ол чурттарның удуртукчуларын ужураштырып чугаалаштырган түңнелинде, бо чурттарның аразынга дайынчы хөделиишкиннер соксаанын элчин чижек кылдыр чугаалаан.

G20 дээрге делегейниң эң-не сайзыраңгай чурттарының улуг бөлүү. Россия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Кыдат, Турция, Франция, Мурнуу Көрея, Япония, Американың Каттышкан Штаттары дээш делегейде продукцияның сезен хуузун бүдүрүп үндүрүп турар эң шыырак экономикалыг өске-даа күрүнелер “чээрбиниң бөлүүнүң” кежигүннери. Бо бөлүктүң кежигүннери чурттар-биле Россияның чогумчалыг харылзаалары Украинага тускай дайынчы операцияның эгелээни-биле баксыраан.

G20-ниң шуулганынга киржиринче Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинни чалап, Индонезияның президентизи Джоко Видодо Москвага боду кээп чораанын элчин сагындырган.