Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Эрттирилге пунктузунуң хөгжүлдези

20 мая 2023
17

Амгы үеде Хандагайтының эрттирилге пунктузунуң Россия болгаш Моол кызыгаарының белдирлешкек черинден техника аймаа хөйү-биле эртип турар. Эрткен чылдан тура ук пунктуну эде кылыр ажылдар чоруп турар. Хууда сайгарлыкчыларга болгаш өске-даа хамаатыларга эптиг байдалды тургузары-биле, ооң ажылын соксатпаан. Ук ажыл садыг-саарылга болгаш экономиктиг харылзааларның хөгжүлдезинге ажык-дузалыг болуп турар.


Май 18-тиң хүнүнде найысылал Кызылга Тыва Чазактың, Красноярскының каайлы чериниң болгаш Моолдуң каайлы органнарының ажылчын ужуражылгазы болуп эрткен. Аңаа кызыгаар чоогунга кады ажылдажылганың, садыг-саарылга болгаш экономиктиг харылзааларның дугайында, «Хандагайты — Боршоо» эрттирилге пунктузун хөй талалыг кылдыр эде кылырын база ол чоок-кавыда девискээрлерни канчаар хөгжүдериниң дугайында айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Ажылчын ужуражылганы Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Владимир Донских ажыдып, келген аалчыларга байырны чедирген. Кызыгаарда эрттирилге пунктуларын эде кылырда, ооң мурнунда-ла тургустунуп келген херек чүүлдерни өөренип көрбүшаан, кылыр дээрзин ол демдеглээн. Ол дээрге 2 чурт аразында пассажирлер аргыжылгазы болгаш чүък сөөртүлгези болур.

«Хандагайты – Боршоо эрттирилге пунктузун хөй талалыг кылдыр кылыптарга, чүгле Моолдуң болгаш Россияның девискээринде эвес, а өске-даа чурттарда барааннар кызыгаар таварыштыр эртип эгелээр» — деп, ажылдың эки талаларын Владимир Донских демдеглээн.

Красноярскының каайлы чериниң даргазы Василий Костомаровтуң чугаалап турары-биле алырга, Хандагайтының эрттирилге пунктузун таварыштыр чоруп турар автомашиналар саны көвүдээн. Пунктуну чаартыптарга, пассажирлер аргыжылгазы 1,5 катап көвүдей бээр.

Амдан эгелээш, каайлыжылар ажылдың көвүдеп келиринге белеткенип турарлар. Ынчангаш ажылды үзүк-соксаал чок шудургу чорудары-биле, «Хандагайты» эрттирилге пунктузунга ажылдаар кижилер санын көвүдедир дугайында айтырыгны база ажылдап чорудуп турар.

Оон аңгыда, 2019 чылдан тура Кызыл хоорайның аэропортунда агаар-биле чоруур чүък болгаш пассажирлер аргыштырылгазының эрттирилге пунктузун тургускан дээрзин Василий Костомаров сагындырган. Аңаа чогуур чаартылга ажылдарын чоруткан соонда, делегей чергелиг авиарейстерниң пассажирлериниң чүъгүнге хамаарыштыр каайлы талазы-биле операцияларны болгаш хыналда ажылдарын чорудар сорулганы салган. Амгы үеде чүъктү дүжүрер-чүдүрер, шыгжаар, аңгылаар терминалды чаартыр ажылдар чоруп турар. Бир хонукта 560-дан эвээш эвес кижини эрттирер аргалыг болур.
«Кызылдың аэропортунга эрттирилге пунктузун ажыдыптарга, республиканың найысылалы Улан-Батор болгаш Кыдаттың хоорайлары-биле харылзажыр аргалыг болур» — деп, Василий Костомаров чугаалаан.

Ол ышкаш ажыктыг каайлы технологияларын нептередири болгаш каайлы талазы-биле хоойлу-дүрүм үрээшкиннерин баш удур болдурбазы Россияның-даа, Моолдуң-даа талазындан сонуургалды оттуруп турар дээрзин Сибирьниң каайлы эргелелиниң каайлылар аразының кады ажылдажылга килдизиниң даргазы Виктория Өлчей чугаалаан. Ийи талалыг кады ажылдажылгага кызыгаарланып, эрттирилге пунктуларында болгаш транспорт трафигиниң эң бүдүрүкчүлүг байдалының дугайында медээлерниң удур-дедир солчулгазы доктаамал чоруп турар болур дээрзин ол демдеглээн.
«Хандагайты — Боршоо» эрттирилге пунктузун чаартыр ажылдар «Россия Федерациязының күрүне кызыгаары» деп тускай сорулгалыг федералдыг программага кызыгаарланып турар. Ооң боттанылгазынче 1113,6 миллион рубль көрдүнген.

/ Чыжыргана СААЯ.
Начын АҢГЫР-ООЛДУҢ тырттырган чуруу.

"Шын" №36 2023 чылдың май 20