Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

«Изида» фондузу эгээртинмес ачы-буянныг

21 декабря 2023
17

Таныыр-танывазы-даа кижилерге дузалажып чорууру ёзулуг төлептиг мөзү-шынарныӊ дээжизи.

Улус чонга ачы-буян чедирер «Изида» фондузу Москвага эмчилеп чеде берген улуска, ТШО-нуӊ киржикчилеринге болгаш оларныӊ төрелдеринге түр үеде чурттаар черни берип турар дээрзин ТР-ниӊ төлээ чери дыӊнадып турар.

Чорук-херээниӊ аайы-биле найысылалга барып чорааш, херек кырында оларныӊ боттуг ачы-дузазын көрген улус өөрээн сагыш-сеткилин социал четкилерде бижип турарлар.

Республиканыӊ чурттакчызы Алёна Моӊгуш Кадык камгалал яамызыныӊ берген документилери-биле Москва хоорайга эмчилеп чораан. «Изида» фондузунга, ТР-ниӊ Төлээ черинге өөрүп четтиргенин чагаазынга бижээн:

«Эки хүннүӊ мендизи-биле, хүндүлүг чаӊгыс чер чурттугларым! Москва хоорайда Тыва Республикавыстыӊ Төлээ чериниӊ ажылдакчыларынга өөрүп четтиргенимни илередиксеп тур мен. Мындыг улуг хоорайныӊ эмнелгезинге кезиишкин эрткеш, үнүп кээримге, аалчылар бажыӊынга түр када чурттаар халас өрээл бергенинге дыка-ла амырап, өөрүп турар кижи-дир мен. Чурттап кирип келген өрээлим дыка чырык, чылыг, арыг-силиг болду. Тываныӊ төлээ черинде чаӊгыс чер чурттугларымга кел чыдар Чаа чыл байырлалын уткуштур экини күзеп, ажыл-ижинге чедиишкиннерни, аал-оранынга аас-кежикти, эӊ-не кол, быжыг кадыкшылды сеткилиминиӊ ханызындан күзедим!»

Сеткилинден үнген чылыг, чымчак сөстүг, эвилеӊ-ээлдек чагааны ТШО-нуӊ киржикчизи, «Эрес-дидим чорук» ордениниӊ кавалери, Тыва Республиканыӊ Начын мөгези Сергелеӊ Ондар биле ооң авазы Чойган Ундуновна бижээн:

«Хүндүлүг Чечен Дугуржапович, Тыва Республиканыӊ бүрүн эргелиг төлээ чериниӊ удуртукчузу! Ачы-буянныг «Изида» фондузунуӊ хүндүлүг удуртукчузу! Найысылалывыс Москва хоорайга амыдыралдыӊ янзы-бүрү байдалдарыныӊ аайы-биле республикадан чеде берген улуска фондунуӊ аалчылар бажыӊынга төлевир чок чурттаар чер бээр талазы-биле дугуржулганы эгелээниӊер дээш сеткил-чүрээвистиӊ ханызындан Силерге өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Ол дээрге биске уттундурбас болгаш үнелиг, чугула херек ачы-дуза-дыр. Аажок улуг ачы-буянныг үүле-херекти эгелээн-дир силер! Ол бүгү чүүлдерниӊ шуптузун - төлевир чокка!!! Балыгланып кемдээн хүнүнден тура дыка-ла аар-берге орукту эртип келдивис. Каяа-даа чеде бээривиске, бистиӊ Россия чуртувус, албан черлери, ведомстволар-биле шак бо «Изида» фондузу дузалап, деткимчезин көргүзүп чедип келир чорду. Ачы-буянныг деткимче кижиге дыка улуг идиг бээр, аажок улуг күш-шыдалды сөӊнеп келир, бир-ле чүүлдү чогаадыксаар апаар, чурттаксанчыг болур. Бо фондуну тургузуп каан ак сеткилдиг кижилерге өөрүп четтирип тур бис. Ал-бодуӊар болгаш өг-бүлеӊер бедик сүлделиг, өлчей-кежиктиг чаагай чолдуг болзунам!

ТШО-нуң эгелээн үезинден бээр мээӊ оглумга, бистиӊ өг-бүлевиске дузалап турганы дээш, Төлээ чериниӊ эп-найыралдыг коллективинге четтиргенивисти илередип тур бис. Амыр-тайбыӊ, быжыг кадыкшылдыг болгаш чаагай чолдуг болуруӊарны йөрээп күзедим! Бүгү чүүлдү белеткээш, бисти эмнедип алзын дээш чорудупкан «Ада-чурттуӊ камгалакчылары» деп эргим фондувусту маӊаа демдеглевес аргам чок. Хүн бүрүде сагыш човап келгениӊер дээш, улуу-биле четтирдивис! Шупту улус аас-кежиктиг болзунам! Бо чыл өг-бүле бүрүзүнге Тайбыӊны, амыр-дышты болгаш кадыкшылды хайырлаар болзун! Тиилелге бистии болур!»

«Изида» фондузунуӊ Москва хоорайда аалчылар бажыӊынга түр үеде чурттадырыныӊ дугайында Тыва Республиканыӊ Төлээ чери-биле баш бурунгаар харылзажыр телефону: (499) 236 48-01, электроннуг почтазыныӊ адрези: info@pprt17.ru.

ТР-ниӊ Төлээ чериниӊ медээлеринден Р. Демчик белеткээн.