Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
28 июня, вт

Келдередилге төвүнде.

22 июня 2022
0

Удуртуп-башкарар кижиниң ажыл-чорудулгазы кандыг болдур, адаанда ажылдакчыларының ажылга хамаарылгазы база ындыг болур. Удуртукчу бодунга шыңгыы негелде-харыысалгалыг болур болза, ажылдакчылары шак-ла ындыг болур. Сөглээн сөзүнден ажыл-херээ карышпас. Ындыгларга Республиканың хөй ажыл-чорудулгалыг чаа эмнелгезинде «Келдередилге төвүнүң» улуг эмчизи, эргелекчизи Альберт Донгакты хамаарыштырып болур. Ооң башкарган эмнелгезиниң чоогунга бар чорда-ла, эмнелгениң даштыкы девискээриниң арыг-силиин, корум-чурумнуун, олурткан өң-баазын чечектерниң чаражын, кижиниң сагыш-сеткилин өөртүп, магададыптар. Коллективте шупту бир үениң аныяктары хаара туттунган. Олар шупту чаңгыс салгалдың кижилери-дир, мурнунда салдынган сорулгазы чаңгыс – үеден чыда калбайн, эмнээшкинни улам сайзырадып хөгжүдүп, аразында эп-найыралдыг, ажыл-херээнге ээ-харыысалгалыг ажылдап турарлар.

Эмнелгениң иштинче кире бээрге, чырык, чылыг, арыг-силиг, бедик деңнелде дээрзи каракка көскү. Санитаркалар Саша Күнзек, Оксана Монгуштуң холдарындан шык тряпкалар салдынмас. Бичии када, кыска дыш аразында аштатынган, чоттунган турар, ажылынга ол хире ынак, бердинген.

Янзы-бүрү крупалар-биле шынарлыг белеткээн кадыктарны хүн бүрүде чемгерип турар. Дүштеки чеми дыка амданныг, чиксенчиг, бир-ле ресторан сагышка кирер. Эртенги, дүштеки, кежээки чем аразында янзы-бүрү хандылар, ногаа-чимис аймаан бээр. Саяна Монгуш биле Селена Күнзек аъш-чемни үезинде эккеп бээрге, аарыг кижилер «четтирдим, кыстарым» деп четтиргенин илереткен сөстерни бо-ла дыңнаар. Ыт кады база сула хандыларын коридорнуң ортузунга хөнектерге салып каар, күзелдиг кижилер боттары кудуп ижерлер. Коридорга-даа, палаталарга-даа улуг шимээн-дааш дыңнавас, шыпшың.

Бо удаада оорга-мойну, хол-буттарының чүстери хоочураан кижилер эмнеттивис. «Буянныг эмчивис Саяна Донгак хөй чылдар дургузунда аарыг кижилерниң хоочурай берген чүстер аарыгларын тибет аргалар-биле эмнеп, нугуп, бумба салып, ине-биле эмнээр болгаш чаа аргаларны ажыглап турарын үнелеп турдувус. Саяна эмчиниң тускай энергетикалыг холдарының ачызында чүстерде чыылган хоралыг бүдүмелдерден адырлыр аас-кежиктиг болдувус» дээн өөрүп четтириишкинниг сөстерни эмнелгеде тускай кыдыраашта экирээш, үнген улус бижип каан.

Кезек кижи корпус даштында сандайга дыштанып, агаарлап, чугаалажып олурувуста: «Саянаны силерниң урууңар деп билдим. Кайгамчык ачы-буянныг, дузааргак, биче сеткилдиг төл-дүр. Урууңарга улуу-биле четтирдим. Оорга-моюн, чүстерни салаалары-биле киир базып тургаш, өйдүктүрерге, аарышкылыын, ам канчаар, шыдажыр апаар. Ында турнуккан дустарны күш-биле тарадып кааптарга, соонда оорга-моюнну ол-бо шимчедирге, кизирт-казырт деп турар дааш чиде бээр. Кижиниң карактары чырып, мага-боду чиигей-ле бээр. Ындыг ховар кысты төрээш, өстүрүп кааныңарга четтирдим, мөгейдим» – деп, эмнелгеге чыткан кижилер чугаалады.

/ Бүрбү, Соскарбаа СЕРЕННЕР.

Кызыл хоорай.