Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Кызыл-даван сүзүп эртер...

12 июля 2023
18

Бо чылдың июль айның 10–11 хүннери магалыг-ла хүннер болду. Изиг, каңдаашкынныг чайны өттүр кижилерниң үрде манааны чаъс республиканың кожууннарының чамдыызынга, найысылал Кызыл хоорайга чаапты. Оран-делегей өктерелдиг өлүн-шыгын хайырлады деп кижилер чалбарып, өөрүп турдулар. Хоорайның кудумчуларында, шөлдеринде, сесерликтеринде, ооң чоок- кавызында ховуларда оът-сиген каракка көзүлдүр-ле ногаарарып, чайгаар бүткен хевис ышкаш апарды.


Кызыл хоорайның кудумчуларының чамдыызынга июль 10-да чайыктаан чаъстың суу хөөлбектелип, эң ылаңгыя чадаг кижилерниң ыңай-бээр аргыжарынга, кудумчулар кежеринге, албан черлери болгаш садыг саймаа дээш өске-даа черлерже чорук-херек чогудуп алырынга дыка шаптыктыг апарган. Оларның чамдыызы идиктерин уштуп тудуп, хөөлбектерни кызыл-даван сүзүп эртип тургулады. Красноармейская кудумчуда “Гаруда” садыгның баарында хоорайның эң хөй хөлзээзинниг черинде, Интернациональная кудумчуда ДОСААФ чанында, Щетинкин-Кравчено биле Чүлдүм кудумчуларның белдири дээш өске-даа чамдык черлерде июль 10-да чайыктыг чаъс суу кончуг улуг хөөлбектер кылдыр хөлдени берген. Хөөлбектелген чаъс суу хөй квартиралыг каът бажыңнарның эң адаккы кадынче киир агар чыгыы турган.

Июль 11-ниң хүнүнде Кызыл хоорайның “Чаагайжыдылга” муниципалдыг бүдүрүлгезиниң тускай машиналары чаъс суун сордуруп, өскээр аппарып төп тура хүнзээн. А ол дээрге артык чарыгдалдар-дыр. Бо чүүл чүгле чаңгыс 2023 чылда эвес, мурнуку-даа үеден катап келген. Ооң кол чылдагааны Кызыл хоорайның кудумчуларындан болгаш хөй каът бажыңнарның девискээринден чаъс суу чаяр системаның, суг чыглыр кудуктарның чогу. Кызыл хоорайның чурттакчылары, чаъс-чайык болган санында-ла, бо айтырыгны массалыг информация чепсектеринге көдүрүп турганнар. Ону шиитпирлээриниң дугайында мэрияның талазындан аазаашкыннар база болгулаан. Ынчалза-даа херек кырында кылдынган ажылдар чоннуң караанга көзүлбес, суггур чаъс чагган санында Кызылдың кудумчуларынга улуг суг хөөлбектери тыптып кээри биеэги хевээр. Хоорайның кудумчуларында оруктарны чаарты кылып тургаш, чаъс суу чайладыр системаны тутпайн турарын кызылчылар массалыг информация чепсектеринге көдүрүп келгеннер. Орус улустуң мерген үлегер чугаазында дег – чүък биеэги черинде хевээр.

Найысылал Кызыл хоорайда “Чурттаарынга таарымчалыг девискээр” деп программаны боттандырып тура, чаъс суун кудумчулардан аксып чорудар система тудуунче шыңгыы кичээнгейни тус черниң эрге-чагыргазы салыры чугула.

Лопсан МОНГУШ.


"Шын" №51, 2023 чылдың июль 12.