Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

Кызыл хоорайның чаагайжыдылгазы

10 июля 2022
3

Сөөлгү чылдарда хоорай-суурларны чаагайжыдарынче угланган янзы-бүрү төлевилелдер, мөөрейлерниң эртип турарының ачызында найысылал Кызыл хоорайывыстың ниити байдалының экижип, чаагайжыттынып кел чыдарын эскерип болур бис.

Ук ажыл хөй угланыышкынныг, акша хандырылгазы муниципалитет, регион база федералдыг-даа деңнелде бооп болур. Ол бүгүге хоорайның чурттакчыларының-даа, удуртукчуларының-даа идепкейлиг киржилгези чугула херек дээрзи тодаргай. Кызыл хоорайның чурттакчызы, “Водоканал” албан чериниң ажылдакчызы, Кызыл хоорайның депутады Роман Поманисочкинниң ынак хоорайының сайзыралынга салдар чедирип турар ажылдарның дугайында дыңнатканы-биле, бо чылын Кызылга үш хөй-ниити черин чаагайжыдар ужурлуг. Ниитизи-биле Кызылга ук төлевилелдиң боттандырттынып келгени 5 чылдың дургузунда 21 хөй-ниити чери, хөй аал чурттаар 30 бажыңның девискээри чаагайжыттынган, уруглар ойнаар шөлчүгештер кылдынган.

Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралы «Хоорайга таарымчалыг байдалды тургузары» деп төлевилелди бо чылын боттанып турарынга хамаарыштыр Хыналда шагын эрттиргенин ол чугаалааш, ук ажылдарның хуусаазындан шала озалдап турарын айыткан:

“Бо бүгү тудуг ажылын хоорай хүнүнге чедир доозары чугула. Ынчангаш Кызыл хоорай чагыргазының Архитектура, хоорай тудуу болгаш чер хамаарылгазының департаментизинге ук ажылды хүлээнип алган компаниялар ажылын саадады берзе, дарый хемчээн алырын сүмелеп тур бис”.

Роман Поманисочкин ол бүгүден аңгыда, найысылалды чаагайжыдарынче угланган өске-даа хемчеглерниң дугайында сактып чугаалаан:

“Хоорай чурттакчыларының «Чечектелип турар Кызыл» деп ынак мөөрейиниң тывылган төөгүзүнүң дугайында чугаалаксап тур мен. Ол 2013 чылда Тыва биле Россияның каттышканындан бээр 100 чыл оюнуң мурнунда болган чүве. Найысылалывысты Россияның Президентизиниң, бистиң Сергей Шойгувустуң болгаш байырлалдың бүгү аалчыларының кээринге белеткеп, чаагайжыдып алыры кончуг чугула турган. Ынчангаш коллегаларым-биле кады хоорай чергелиг «Чечектелип турар Кызыл» деп мөөрейни чарлапкан бис.

Амгы үеде Россияда хөй аал чурттаар бажыңнар аразында ындыг хевирлиг «Эң дээре бажың. Эң дээре девискээр (двор)» деп мөөрейни эрттирип турар. Чүгле ол мөөрейниң киржикчилери хөй боорда, чаңгыс удаа эвес, а чылдың-на эртип турар. Бистиң найысылалывыста бажыңының девискээрин ногаанчыдып, чаагайжыдып, бир-ле чараш чүүлдү кылган турар хамаатылар көвей болгай. Шак ындыг идепкейлиг чонувусту ол мөөрейге киржиринче кыйгырып тур мен”.

Бүгү-россия чергелиг эртип турар мөөрей 6 угланыышкынныг: «Хөй аал чурттаар бажыңның чөвүлелиниң эң-не тергиин практиктиг ажылы», «Чуртталга бажыңнарының ээлериниң эштежилгезиниң эң-не тергиин практиктиг ажылы», «Эң-не найыралдыг бажың», «Капиталдыг септелге чорударының эң-не тергиин практиказы», «Эң-не тергиин подъезд» болгаш «Эң-не тергиин девискээр (двор)». Мөөрейге киржири белен, moydom.er.ru деп сайтче киргеш, билдириишкинни долдуруп каар.

Бистиң корр.

Чуруктарны интернет четкизинден алган.