Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Национал төлевилелдиң Тывада күүселдези

13 декабря 2023
23

Эрткен неделяда Россияның кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко ажылчын сургакчылаашкын-биле Тывага кээп чораан.

Федералдыг сайыт «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң күүселдези-биле республиканың кадык камгалал объектилериниң эмчи дериг-херекселдери-биле четчелеттингенин хынап, эмнелге албан черлериниң коллективтериниң амгы айтырыгларын чугаалашкан. Ол ышкаш эмнелге албан черлеринде чыдар аарыг кижилер-биле чугаалажып, республиканың эмчи колледжизиниң сургуулдарынга база ужурашкан.
“РФ-тиң Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар специалистеринден тургустунган бедик мергежилдиг команда бистиң эмнелгелеривистиң эмчилери-биле кады ажылдаан. Сайыттың ие-чаштарже онза кичээнгейни угландырганы, хөй ажы-төл төрүттүнүп турар республикага кончуг чугула” – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Чурттуң кол эмчизи ол хүн онкология диспансери, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия корпузу база республиканың чаа консультация-диагностиктиг төвүнге болгаш эмнелге албан черлеринге четкен. Ооң мурнунда Михаил Мурашко Тывага 2021 чылда кээп чораанын сагындыраал.

ЧАА ЭМНЕЛГЕ ТӨВҮН ХЫНААН


Федералдыг сайыт регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг-биле кады республиканың эмнелге албан черлерин хынаан. Удуртукчулар эгезинде Кызылда Республиканың консультация-диагностиктиг төвүнге четкен. Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң даалгазын күүседип, 2021 чылда РФ-тиң Камгалал яамызы чаңгыс аай төлевилел-биле хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг төптү туткан.

Ооң улуг эмчизи Долаан Калбак аалчыларны уткуп, эмнелге албан черин таныштырып, төптүң ажыл-чорудулгазының көргүзүглерин дыңнаткан. Улаштыр төптүң ачы-дуза чедирилгезиниң угланыышкыннарын база көргүскен.

Чаа эмнелге албан чери Кызылдың барык 54 муң чурттакчы чонун хаара туткан. Хүнде-ле 300 хире кижини хүлээп ап турар. Онкологтуг дуза болгаш амбулаторлуг кезиишкин төптеринден аңгыда, ында 10 аңгы салбыр база клиниктиг диагностика лабораториязы ажылдап турар. Кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыг байдалдарны тургускан. Кадыының аайы-биле кылаштавас кижилерге аңгы кирер эжикти, автомашиналар тургузар улуг шөлдү тускайлаан.
Михаил Мурашко биле Владислав Ховалыг ук эмнелге албан черинде онкологтуг дуза база амбулаторлуг хирургия төптерин көргеннер. Ол ышкаш диагностика салбырының, терапия участоктарының ажылын сонуургаан.

Эмнелге төвү хоорайның төвүнден ырак эвесте чаа микрорайонда турар. Эмчилеп кээр кижилерге эптиг болзун дээш, төптен ырак эвесте хөй-ниити транспортунуң доктаамын кылган. Ол угже хоорай транспортунуң элээн каш маршруттары база халып турар.
Объектини кыска хуусаа дургузунда тутканын демдеглезе чогуур. Президентиниң даалгазы-биле чурттуң 15 регионунда шак-ла ындыг объектилерни туткаш, ажыглалче киирген.

ЭМЧИЛЕРГЕ ПРАКТИКТИГ ДУЗАНЫ ЧЕДИРГЕН


Бистиң республикавыска Россияның кол эмнелге черлеринден специалистерниң кээп турары арга-дуржулга солчурунуң эң ховар аргазы дээрзин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн.
“Сайыт Михаил Альбертович Мурашко-биле кады кол сециалистер болгаш эксперттер келген. Ол биске дыка ховар арга болуп турар. Бөгүн бистиң эмчилеривиске методиктиг сүмелерни болгаш сагындырыгларны бергенин дыңнадым. Ол идеялар болгаш сагындырыглар-биле, шынап-ла, чепсегленип алгаш, эттинип алыр бис. Бөгүн бистиң эмчилеривиске практиктиг дузаны чедирген деп болур. Оон аңгыда бис Михаил Альбертович-биле өске-даа төлевилелдерни боттандырар аргаларны сайгарып көрдүвүс. Уругларның республика эмнелгезиниң тудуундан аңгыда, туберкулёзка удур болгаш онкология диспансерлериниң тудугларының дугайында Президентиниң даалгаларының күүселдезин база чугаалаштывыс” – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

ОНКОДИСПАНСЕРНИҢ ЧАА ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛДЕРИН ҮНЕЛЭЭН


Михаил Мурашко Тываның онкодиспансериниң чаа дериг-херекселдериниң ажылынга үнелелди берген.

РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашконуң Тывага кээп чорааш четкен бир объектизи — республиканың онкология диспансери. Регион чаа онко-төптү тудар саналды киирерге, чурттуң Президентизи эгелекчи саналды деткээн. Бо чылдың октябрь айда оран-саваны тудар «орук картазын» ажылдап эгелээн. Федералдыг Кадык камгалал яамызы Владимир Путинниң даалгазы езугаар оран-саваның дөзевилелинче акша-хөреңгини үндүрген.

Амгы үеде республиканың онкология диспансериниң баазазында амбулаторлуг-поликлиника албаны, клиниктиг-диагностика лабораториязы бар. Ол ышкаш ыжыкка удур эм-таң-биле эмнээр, радиотерапия, торакалдыг болгаш абдоминалдыг онкология, онкогинекология база эмиг бестериниң ыжыының, реанимация база интенсивтиг терапия, паллиативтиг салбырлар база ажылдап турар.

Онкодиспансерниң улуг эмчизи Омак Ондар Михаил Мурашкога база Владислав Ховалыгга эмнелгениң ажылының кол угланыышкыннарын база көргүзүглерин, ол ышкаш диагностика база эмнээшкин, лаборатория дериг-херекселдериниң ажыглалын таныштырган.
Федералдыг сайыт эмнелге албан черин эргий кезип хынаан соонда, диспансер «Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле алган эмчи дериг-херекселдерин шын ажыглап турарын демдеглээн.

“Онкология албанында келген хөй санныг дериг-херекселдер аарыгны баш бурунгаар илередириниң шынарын экижидип, аарыг кижилерни үе-шаанда шын эмнеп эгелээр арганы берген. Эмнер болгаш херел-биле эмнээр терапиялар база ында кирип турар” – деп, Михаил Мурашко чугаалаан.

Диспансерде чылда-ла 1500 хире аарыг кижи эмнедип турар. 600 ажыг кезиишкиннер, 5000 ажыг патоморфологтуг шинчилелдерни кылып турар.

2020 чылдан бээр «Кадык камгалалы» национал төлевилел күүселдези-биле онкодиспансер «Ыжык аарыглары-биле демисел» деп федералдыг программадан 31 эмнелге дериг-херекселдерин садып алган. Эмчилер эмнээшкинниң чаа арга-хевирлерин ажыглап, ыжык аарыг кижилерниң сегип үнүп кээриниң көргүзүүн экижиткен.

ФЕДЕРАЛДЫГ САЙЫТТЫҢ ШАҢНАЛДАРЫ


Дараазында декабрь 9-туң хүнүнде Россияның кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко республиканың кадык камгалал адырының төлээлеринге албан черлериниң шаңналдарын тывыскан. Байырлыг хемчег Тываның Чазаанга болуп эрткен.

“Тываның кадык камгалал адырында чүгле материал-техниктиг талазы эвес, технология системазы база өскерлип турары көскү. Бөгүн шаңналдар тыпсып тургаш, бодунуң адырында тергиидеп турар специалистерге, аныяк эмчилерниң дагдыныкчыларынга болгаш мурнуку одуругда чоруп турар эмнелге ажылдакчыларынга өөрүп четтиргеним илередир-дир мен” – деп, Михаил Мурашко демдеглээн.

РФ-тиң Кадык камгалал яамызының “Кадык камгалалының тергиини” хөрек демдээ-биле 1 дугаар республика эмнелгезиниң кезер эмчиниң сестразы Жанна Темир-оол, Республиканың кеш болгаш шээр аарыглар диспансериниң кол фельдшери Ирина Медведева, Республиканың онкология диспансериниң амбулатория-поликлиника албанының лаборант-фельдшери Розалия Нордуп, Тес-Хемниң төп эмнелгезиниң терапевт эмчизи Мария Оюн-Лоозаңмаа, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң гепатит салбырының эргелекчизи Марианна Монгуш, Республиканың уругларның реабилитация төвүнүң педиатр эмчизи Алимаа Кадыр-оол олар шаңнатканнар.

Россияның Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии-биле Бии-Хемниң төп эмнелгезиниң терапевт эмчизи Ирина Шишкованы, ол-ла эмнелгениң фельдшер-лаборантызы Наталья Лясовскаяны, 1 дугаар республика эмнелгезиниң уругларның кезер эмчизи Чойгана Сааяны, Онкология диспансериниң реанимация болгаш интенсивтиг терапия салбырының эмчи сестразы Роланда Кууларны, Консультация-диагностиктиг төптүң тускай терапия салбырының эндокринолог эмчиниң сестразы Уянмаа Кууларны, Дүрген дуза болгаш айыыл-халап медициназының эмчизи Антон Капустинни шаңнаан.

Чыжыргана СААЯ.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары


“Шын” №95 2023 чылдың декабрь 13