Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Оорга чымырткайны бээр

14 февраля 2023
16

Февраль 13-те, Туризм бажыңынга “Донбасс-2022” деп фотоделгелге ажыттынган. Ында “Российская газета” солуннуң фотокорреспондентизи Владимир Аносовтуң тускай шериг операциязының үезинде Донецк, Луганск болгаш Мариуполь, Лисичанскиге тырттырган чуруктарын делгээн.

Делгелгениң байырлыг ажыдыышкынынга Красноярск хоорайда “Российская газета” солуннуң салбырының директору, делгелгениң кол организакчызы Борис Кумышев сөс алгаш, шериг фотокоррнуң баштайгы делгелгези 2022 чылдың июньда “Российская газета” солуннуң Москвада редакциязынга, ооң соонда Краснодарга, сентябрь айда Сочиге болган “Вся Россия” деп Бүгү-россияның журналистер шуулганынга болгаш Самара, Санкт-Петербург, Оренбург, Ставрополь, Светлогорск дээш өске-даа хоорайларга делгеттингенин таныштыргаш:

- Бо дегелгени организастап чорударынга улуг деткимчени көргүскени дээш Тыва Чазакка, ооң парлалга албанынга четтиргенивисти илередип тур бис. Делгелгени Россияның Камгалал сайыды Сергей Шойгунуң төрээн чуртунга көргүзери улуг харыысалга дээрзин билип турар бис. Чүге дээрге ооң чаңгыс чер-чурттуглары Украинада эрес-дидим, маадырлыг тулчуп турарының дугайында бүдүн делегей дыңнап, көрүп, билип алган. Шак ындыг маадырларны белеткээн командирлерге, коргуш чок шериглеринге мөгейбес арга чок- деп, ол чугаалаан.

Тыва Чазактың мурнундан тускай шериг операциязының айтырыгларының талазы-биле харыылап турар төлээзи Тимур Куулар сөс алгаш, бо хүнде чанывыста болуп турар кадыг-берге үени кандыг-даа хөөредиг чок көргүскен чуруктар делгелгезиниң организакчыларынга четтиргенин илереткен:

- Бөгүн “Донбасс-2022” деп улуг төлевилелдиң Азия төвүнде ажыттынып турары ханы уткалыг. Тываның Чазак Даргазы Владислав Ховалыг Украинада болуп турар тускай шериг операциязында бистиң оолдарга хамаарышкан айтырыгларны кезээде хайгааралда ап, улуг кичээнгейни угландырып, чугула деткимчени доктаамал көргүзүп турар. Бо чуруктарны көрүп тура, маңаа кандыг-даа тайылбыр кылыры артык болуп турар дээрзин кижи бүрүзү эскерип каар. Чуртталганың кайы-хире каржы-дошкунун, бергезин, тайбың чоннуң түрегделин, хөй карак чажы сиңген дайын деп чүве кайы-хире коргунчуг дээрзин, ооң арны бо-дур бо деп, чуруктарда көргүзүп турар. Өске талазында, Россияның Камгалал яамызы кайы-хире күш-техника-биле чепсегленгенин, тускай мергежилдиг шериглерниң белеткелдиин, шыдаарын база бо делгелгеден көрүп болур-дур.

Тимур Борисович Тываның Чазак Даргазының даалгазы-биле каш удаа Украинага чедип, делгелгеде чуруктардан артык берге байдалдарда бистиң шериглерниң маадырлыы-биле эр хүлээлгезин күүседип турарын караа-биле көрген, билир.

- Бистиң оолдарывыстың кайы-хире тура-соруктуг дайылдажып турарының дугайында аңгы-аңгы черлерден корреспондентилер кээп, чуруктарга тырттырып ап турган. Ол чуруктар бар. Дөмей-ле бо дайын доостур, тиилелге бистии болур дээрзинге ыяк бүзүрээр мен. Ынчангаш кажан бо берге үелер доостурга, Украинага шериг хүлээлгезин маадырлыы-биле күүсеткен, ам-даа эрес-дидим тулчуп турар бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың чуруктарының фотоделгелгези база удавас көстүп кээр - деп, ол бүзүрелдиг чугаалады.

Делгелгениң байырлыг ажыдыышкынынга Кызылдың 55-ки даг-адыгжы бригадазының командириниң хүлээлгезин күүседип турар Азат Фатхутдинов сөс алгаш, “Бистиң шериглерниң маадырлыг чоруунуң дугайында уттур эрге бисте чок. Оларның кандыг байдалдан тайбың чурттакчыларны хостаанын, Украинаның чонунуң канчаар чурттап турарын чуруктарда көргүскен. Делгелге дээш четтирдивис!”-деп, чугаалаан.

“Донбасс-2022” фотоделгелгени Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң башкызы Валентина Лопсан студентилерин эдертип алгаш, сонуургап көрген:

-Бөгүн техникумнуң 60 хире студентилери делгелгеге келгеш, көрдүлер. Делгээн чуруктарда хөөреткен чүү-даа чок, херек кырында дайын үезинде болуп турар чуртталганы көргүскен-дир. Украинада тайбың чоннуң кайы-хире берге байдалда чурттап турары кээргенчиг-дир. Студентилер аразындан оолдар шериг техниканың күчү-күжүн аажок сонуургадылар - деп, башкы чугаалады.

Делгээн чуруктар аразында чеже-даа дайын үези болза, чуртталга дөмей-ле уламчылап турар дээрзин, чижээ, Мариупольга үзүктел чок аткылажыышкынныг тулчуушкун үезинде төрүттүнген анайны камгалаар дээш, кара шай-биле эмискиктеп турган чурттакчының баштайгы көк үнүп кээрге, анайлыг өшкүзүн оъткарып үндүрүп келгенин көргүскен чурук болгаш өске-даа күштүг уткалыг чуруктарны көөрге, оорга чымыртыра бээр...
Делгелге бир ай дургузунда уламчылаар.
К.Монгуш
Ада Тюлюштуң тырттырган чуруктары

#ФотовыставкаДонбас_2022
#ВладимирАносов 

false
false
false
false
false
false
false
false