Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Пассажирлер саны 100 муӊ чедип турар

7 июня 2023
14

Тываныӊ Чазаа авиа аргыжылга айтырыгларын шиитпирлеп, Росавиацияныӊ удуртукчулары-биле удаа-дараа ужуражып турган. Амгы үеде бо ажылдыӊ уг-шиин республиканыӊ Орук-транспорт комплекизиниӊ сайыды Шораан Чыргал-оол тайылбырлаан:

«Кызылдыӊ аэропортунда пассажирлериниӊ саны үш дакпыр көвүдээн. Кажан чурттар аразынга авиарейстер ужуп эгелээрге, оон-даа хөй апаар. Аэропорту чаартып кылыр ажылдар бо чылдыӊ төнчүзүнде доостур, аӊаа кызыгаарныӊ эрттирилге пунктузун ажыдар. Кызылдыӊ аэропортунга делегей чергелиг деп эрге-байдалды тыпсырыныӊ дугайында айтыышкынга 2019 чылда ат салган. Ооӊ делегей чергелиг деп эрге-байдалы чүгле саазын кырынга турган. Херек кырында чурттар аразыныӊ авиарейстерин хүлээр, оларны ужудуп-хондурар техниктиг байдалы турбаан. Кызыгаар, каайлы пунктулары-даа, аӊаа чогуур хыналда кылыр тускай техниктиг херекселдери-даа чок, ажылдаар кадрларны-даа четчелевээн турган. Бо бүгү ажылдарны федералдыг акшаландырыышкын-биле кылып турар. Ол дээрге федералдыг адрестиг инвестиция программазыныӊ хөреӊгизи болур.
Эрттирилге пунктузу ажылдай бээрге, баштай Моол биле Кыдатче авиарейстерни ужударын планнаан, чоорту Казахстан-биле авиа аргыжылганы эгелээрин сайгарып көрүп турар».

Республиканыӊ чурттакчылары кожа-хелбээ акы-дуӊма Моолдуӊ төвүнче дорт ужар рейстерни сонуургап, манап турарлар. Россияныӊ-даа, Моолдуӊ-даа авиакомпаниялары Кызыл – Улан-Батор – Кызыл деп маршрутту сураглап турар дээрзи билдингир. Оларныӊ бирээзи – «Красавиа». Бо авиакомпания эрткен айныӊ төнчүзүнде Красноярск – Улан-Батор – Красноярск рейс-биле ужудуп эгелээн. Ынчалза-даа бо рейс республиканыӊ чурттакчыларынга көӊгүс таарымча чок болуп турар. Чүге дээрге баштай Красноярскыже барып четкеш, оон тура Улан-Баторже чорууру шүүттүг болгаш артык чарыгдалдыг.

Росавиацияныӊ удуртукчузу Александр Нерадько биле Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг ужурашкан. «Кызылдыӊ аэропортундан пассажирлерни авиакомпаниялар деӊнештир үлежип алгаш, ажылдаар ужурлуг. Бир кезиин Россияныӊ, а өскелерин даштыкы чурттарныӊ авиакомпаниялары аргыштырар. Бо чүүл болза, Кызыл – Улан-Батор – Кызыл, Кызыл – Пекин – Кызыл, Кызыл – Урумчи – Кызыл деп авиарейстерге хамааржыр» — деп, Росавиацияныӊ удуртукчузу ээлчеглиг ужуражылга үезинде демдеглээн.

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Росавиацияга барып четкеш, Кызыл биле өске хоорайлар аразында авиарейстерни камгалап, агаар аргыжылгазынга чаа рейстерни ажыдып, чамдык рейстерге чиигелделер бээриниӊ талазы-биле шудургу ажылдаан. Ынчангаш республиканыӊ найысылалындан бир чылда аргыжып келген пассажирлерниӊ саны удавас 100 муӊ чеде бээр дээрзин Шораан Чыргал-оол чугаалаан.

Кызылдыӊ аэропортунга кызыгаар эрттирилге пунктузу ажылдай бээрге, туристээр, садыг-саарылга кылыр пассажирлерни Россияныӊ, Моолдуӊ, Кыдаттыӊ авиакомпаниялары аргыштырар.

/ «ТМГ» информ агентилелдиң медээзи-биле Р. ДЕМЧИК белеткээн.
"Шын" №41 2023 чылдың июнь 7