Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Планны күүседир чыгаан.

19 октября 2022
6

Тываның малын 2022 – 2023 чылдарның кыжында онча-менди эрттиреринге 259 914 тонна мал чемин көдээниң ажыл-ишчилери белеткеп алыр ужурлуг. Республикада кол мал чеми сигенни 255 883 тоннаны белеткээрин планнаан. 2031,0 тонна сенажты “Туран” сүт-бараан фермазынга, 2 000,0 тонна силосту С.В. Оюннуң тараачын-фермер ажыл-агыйының сүт-бараан фермазынга курлавырлаар.

2022 чылдың чайы каңдаашкынныг болганындан сиген шөлдеринде оът-сигенниң дүжүдү ортумаа-биле га бүрүзүнден 11 центнер дээрзин чер ажылының специалистери тодараткан. Оларның баш бурунгаар санап үндүргени херек кырында дүжүттүң деңнелинге колдуунда дүгжүп турар дээрзин 2022 чылда мал чеминиң белеткели көргүскен. Оът-сигенниң дүжүдү эрткен 2021 чылдан ортумаа-биле 3 центнер эвээш болган.

ТР-ниң Көдээ ажыл-агыйынга кожууннарның чагыргаларының көдээ ажыл-агый эргелелдеринден кирген медээлер ёзугаар бо чылдың октябрь 17-де байдал-биле алырга, республика ниитизи-биле мал чеминиң белеткелиниң планын 88 хууга күүсеткен.

Кожууннар аайы-биле мал чеми сиген белеткелиниң байдалы мындыг. Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Бии-Хем, Таңды, Улуг-Хем, Эрзин кожууннар мал чеминге сиген белеткелиниң планын 100 хуу күүсеткен. Чеди-Хөл, Чаа-Хөл, Сүт-Хөл, Бай-Тайга кожууннар мал чеми белеткээриниң планын күүседириниң кырында келген, бо кожууннар 85 хуу ажыра берген.

Мал чеминиң белеткелиниң дугайында медээлер Тес-Хем, Тере-Хөл, Тожу кожууннардан республиканың Көдээ ажыл-агый яамызынга октябрь 17-ниң хүнүнге чедир кирбээн.

Шангыр-оол Монгуш.

Буян Ооржактың тырттырган чуруу.