Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн
Кызыл
09 августа, вт

Үш-Белдирни хөгжүдери. / Туризм.

16 июля 2022
5

Үш-Белдир аржааны – изиг сероводородтуг сугнуӊ агып үнген чери. Аржаан-биле атташ курортту Россия Федерациязыныӊ күрүне курорттарыныӊ даӊзызында киирген. «Үш-Белдир» Кызыл хоорайдан 360 км, Россия биле Моолдуӊ кызыгаарындан 1,5 км ырак черде турар.

Изиг аржааннары – Бус, Белиӊ, Шишин-Гол деп үш хемниӊ белдиринде. Ынчангаш Үш-Белдир деп адаан. Бо үш хем каттышкаш, шапкын суглуг Кызыл-Хем апарган. Ол хемге солагай таладан Балыктыг-Хем каттыжа берген, ону Каа-Хем деп адаан.

Үш-Белдир аржааныныӊ турар чери далай деӊнелинден 1120 м, а бедик даглыг сыннары 2600–2800 м бедик.

Тыва, моол аймактар шаг-төөгүнден бээр аӊаа эмненип чораан. 1932–1933 чылдарда Тыва Арат Республика изиг аржааннарны шиӊгээдир ажылды организастаарын оралдажып келген. Моол биле Тываныӊ аразынга кызыгаар шыйып эгелээрге, Үш-Белдир аржааныныӊ девискээри дээш маргыжып турган. Тыва биле Моолдуӊ чазаа Үш-Белдирде баштай кандыг аймактарныӊ чурттап турарын барып көргеш, маргышты оон шиитпирлээр деп дугурушкан. Аъттарга тергелерин кошкаш, экспедицияже кады үнүпкеннер. Бир ай ажыг чоруп келген.

Үш-Белдирге чеде бээрге, ында чадырда репрессиядан дескен бир лама башкы чурттап турар болган. Ынчангаш изиг аржаннарны Тываныӊ деп санаан. «Дургуннуӊ чадыры» – курорттуӊ онзагай тураскаалы!

Совет үеде аржааннарны бүрүнү-биле шинчилээш, «Үш-Белдир» деп курортту тургускаш, бүгү-эвилелдиӊ деп эрге-байдалды тывыскан. Чээрби вектиӊ 70–80 чылдар үезинде курорт чечектелип сайзырай берген. Аэропортту база кылган. ССРЭ-ниӊ бүгү булуӊнарындан улус-чон кээп дыштанып турган. Моолдуӊ чазаа безин аӊгы корпусту аӊаа тудуп каан.

Үш-Белдир РФ-тиӊ онза камгалалдыг бойдус девискээринге хамааржыр. Курорт бо хүннерде ажылдап турар. Изиг суглуг аржааннары кижиниӊ ниити мага-бодун, нерв системазы, хан-дамыр, кеш, сөөк-даяк, сыӊый-бүүрек, аарыгларын, эр, херээжен улустуӊ аарыгларын, аллергияны эмнээр. Организмниӊ кырып-түлээрин оожургадып, аныяксыдар. Ылаӊгыя ажыл-мергежилиниӊ аайы-биле хоочураан аарыглыг улуска эм-дом болур. Свинец, ртуть, кадмий, медь, никель дээн ышкаш аар металлдарны организмден үндүрер. Сибирьниӊ кара болгаш өӊнүг металлургия бүдүрүлгелериниӊ, даг-тывыштыг үлетпүр бүдүрүлгелериниӊ ажылдакчыларыныӊ эмнениринге кончуг ажыктыг. Изиг суглуг аржааннарындан аӊгыда, агаар-бойдузу база эм-домнуг.

Совет үеде аӊаа 1800 кижи дыштанып эмненип турган болза, а бо сөөлгү чылдарда чүгле 180–200 хире кижи кээп турар. Кадык камгалал яамызы курорттуӊ ажыл-чорудулгазыныӊ, материал-техниктиг баазазыныӊ байдалын сайгарып көргеш, санаторий-курорт эмнээшкинин амгы үениӊ негелдезинге дүүштүр кылырынга хамаарыштыр чаартылгалыг чаа төлевилелди саналдаан. Үш-Белдирге 2023–2030 чылдар үезинде кылып чорудар ажылдарны ийи чадага хуваап көргүскен.

Бир эвес «Үш-Белдир» курортун чаартып кылып алыр болза, чүгле чайгы үеде эвес, а бүдүн чыл дургузунда ажылдаар санаторий-курорт комплекизин, «Тываныӊ изиг аржааннары» деп Тыва Республиканыӊ Чөөн эмнээшкин кластерин тургузуп, сайзырадып болур.

Кара-кыс Аракчаа,

Тыва Республиканыӊ эртеминиӊ алдарлыг ажылдакчызы.