Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Шагаан-Арыг хоорайда.

11 июля 2022
37

Кол суг сордурар чер чаарттынар

Эрткен дыштаныр хүннерде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожуунче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылган. Бир-ле дугаар Шагаан-Арыг хоорайның кол суг сордурар черин улгаттырар болгаш чаартыр тудуг ажылдарын хынап четкен.

Шагаан-Арыгга сөөлгү чылдарда чаа оран-сава объектилери болгаш хуу бажыңнар тудуглары немешкен болгаш, суг айтырыы берге апарган.

Кол суг сордурар черниң 2000 куб.метр хемчээлдиг резервуары хоорай чурттакчыларын болгаш албан-организацияларны суг-биле хандырып шыдавайн турар. Ылаңгыя чайгы, огородтар суггарар үеде суг айтырыы эң-не берге апаар. Ол үеде хөй чурттакчылыг каът бажыңнарның кырыкы каъттарының чурттакчыларынга суг хандырылгазы үзүктели бээр.

Эрткен чылын апрель айда Тываның Баштыңы кылдыр томуйлаткан, оон 2021 чылдың сентябрь айда бүгү чоннуң соңгуп алганы ТР-ниң Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал хандырылгазының бирги сагыш салган объектизи Шагаан-Арыг хоорайның суг сордурар чери болган. Ооң дужаалы-биле ук объектини «Арыг суг» федералдыг программаның иштинде даңзыже киирген.

2021 чылдың апрель айда ук объектиге эгелээн тудуг ажылдары бо чылдың ноябрьда доостур. Бо хүнде тудуг ажылдары ниитизи-биле 98 хуу күүсеттинген. Ам кол технологтуг дериг-херекселдер эптээр ажылдар чоруп турар. Немей кылган 2000 куб.метр хемчээлдиг ийиги резервуарны ажылдадырынга белеткеп турар. А шак-ла ындыг хемчээлдиг бар, ажылдап турар резервуарга косметиктиг септелгени кылган.

Санитарлыг нормаларны сагыырынче онза кичээнгейни салган – сугнуң шүүрээри болгаш халдавыр чок болдурары, ол дээш чаа шүүреттинген станцияны кылганы ол.

Ол ышкаш ук объектиде чаа хыналда-эрттирилге пунктузун тургускан, чүге дээрге кол суг сордурар чер тускай чурумнуг объектиге хамааржыр.

Шагаан-Арыг хоорайның амыдырал хандырылгазынга эргежок чугула объектини хуусаазында хүлээдиптер дээш, хүлээнип алган «Строй-экспресс» ААН албан черинде 35 кижи болгаш эргежок чугула техника ажылдап турар. Ук объект кожуун төвүнүң чурттакчы чонунуң 60 хуузун изиг суг-биле, ол ышкаш тус черниң кожуун котельнаязын база соок суг-биле хандырып турар.

Чаарткаш, улгаттырган кол суг сордурар черни ажыглалче киирген соонда, Шагаан-Арыг хоорайның сөөлгү он чылдарда суг чедишпес деп берге айтырыы шиитпирлеттинген деп болур. Ол дээрге Тываның Баштыңы В. Ховалыгның Улуг-Хем кожуун төвүнүң бир берге айтырыын шиитпирлээринге кичээнгей салыышкынының түңнели болур.

Септелгени онза кичээнгейге алган

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг улаштыр Шагаан-Арыгның 2 дугаар школазының капитал септелгезин база хынап четкен.

Бо хүнде школаның септелгезиниң иштики болгаш даштыкы ажылдары чоруп турар. Школаның одалга системазын бүрүнү-биле солаан, соңгаларын адырып, чаартыр ажылдар эгелээн. Ол ышкаш серизин база солуп турар.

Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды А. Храмцовтуң чугаазы-биле алырга, объектиниң тудуунда кезек бергедээшкиннер бар, ынчангаш тудуг ажылдары графиктен шала озалдап турар.

«Шагаан-Арыгның 2 дугаар школазы республикада эң-не улуг школа кылдыр санаттынып турар. Ол ам капиталдыг септелгеде. Бо школада бир бүдүн чартык муң чыгыы өөреникчилер бар. Хүлээнип алган организацияның удуртукчузу хуусаазынга чедир четтигиптер деп турар, ынчалза-даа ажылдың хуусаазы озалдап болурунга сезик бар. Шупту объектилерни август 10-га чедир дужааган турар бис» — деп, сайыт чугаалаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг септелге ажылдарын хынап көргеш, өөредилге сайыды А. Храмцовка объектини онза кичээнгейге алырын дааскан.

Ол ышкаш өөредилге чорудуунга шаптык турбас ужурлуг, ол эң-не кол айтырыг, ынчангаш хүлээникчи организацияга септелгени хуусаазында дужаарын дааскан.

Фоточуруктарны ТР-ниң Чазааның парлалга албанындан алган.

false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false