Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Шериглерге адрестээн дуза

17 декабря 2022
5

Декабрь айның эгезинде Хөй-ниитижи улусчу фронтунуң аныяктарының удуртукчузу Буян Сонам, “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Күүсекчи комитединиң даргазының оралакчызы Айдыс Ооржак база Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Эртине Куулар Ростов облазынче ажылчын сургакчылаашкынны кылгаш келгеннер.

Оларның кол сорулгазы – тускай шериг операциязында киржип турар чаңгыс чер чурттугларывыска транспорт компаниязын таварыштыр адрестиг дузаны чедирер аргаларны көрүп, тус черниң волонтёрлары-биле харылзаа тудуп, дугуржуп чугаалажыры болган. Чүге дизе Тывадан гуманитарлыг дуза чедирери-биле хөй кижи чоруурга, чарыгдал улуг болуп турары билдингир. Тывадан транспорт компаниязын таварыштыр адрестиг дузаны чорудуптарга, бистиң дайынчыларывыс ону волонтерлар таварыштыр ап алыр аргалыг апаар.

Бир дугаарында, “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Күүсекчи комитединиң Ростов облазында салбыры-биле ужурашкан. Олар кандыг-даа айтырыг чокка чөпшээрешкен. Дараазында Бүгү-российжи улусчу фронтунуң аныяктарының Ростов облазында салбырынга база четкеннер. Оон аңгыда, “Бис кады бис” деп акцияның тус черде салбыры-биле база ужурашкан.

Ростов облазында ук акцияның улуг хемчээлдиг складтары ажылдап турар. Ында бүдүн Россиядан кээп турар гуманитарлыг дузаны чонга болгаш дайынчыларга чыып турар. Эртине Куулар баштаан идепкейжилерниң сорулгазы тыва дайынчыларга дузаны дорт чедирери болуп турар. Ук сорулга-биле “Бис кады бис” акцияның складтарынга тыва дайынчыларга чоруткан белек-селек шыгжаар аңгы девискээрни тускайлап бээрин дугурушканнар. Ук акцияда Россияның бүгү булуңнарындан киржип турар волонтерлар-биле Тывадан чораан дайынчыларга дузаны дүжүржүп, чүдүржүрүн дугурушкан.

Ростов облазының бир суурунда база-ла “Бис кады бис” акцияның эки турачылары-биле база ужурашкан. Тывадан чораан дайынчыларның ада-иелери, кады чурттаан эштери, төрелдери, чоок улузу транспорт компаниязын таварыштыр тодаргай бир кижиге дузаны чедирери-биле, ачы-дуза акциязының волонтерларынче адрестээр. Боттарының ээлчээнде волонтерлар чоруткан чүүлдү бистиң дайынчыларывыска дамчыдып бээр.

Дугуржулга ёзугаар транспорт компаниязын таварыштыр баштайгы чүъктү декабрь 13-те чоруткан. Ында 50 хире кил эът, тушенка, консервалар болгаш өске-даа чүүлдер бар. Ук дугуржулга ёзугаар ажыл чогуй бээр болза, адрестиг посылкаларны үргүлчү чорудуп турар апаар дээрзин Эртине Куулар дыңнаткан. Ындыг-даа болза Тыва Чазак база дөмей-ле гуманитарлыг дузаны чорудар ажылды уламчылаар.

Шериг оолдарның ада-иези, өөнүң ишти ажы-төлү-биле чааскаан артып калган таварылгалар бар. Оларның боттарынга-даа, чоок улузунга-даа дуза херек апарза, 2-17-44 деп телефон дугаарынче долгааш, чагыгны арттырып болур. Оон аңгыда, “мывместе.рф” сайтызында база ындыг хевирлиг чагыгларны хүлээп ап турар. Олар Тывадан кирген чагыгларны регионалдыг штабче дамчыдарга, кожуун, суурларже үнүүшкүннерни кылып, дузаны кадар. Ол дугайында Тывадан барган шериглерге дыңнадырга, аажок өөрээн дээрзин Эртине Куулар чугаалаан.

Тываже дедир кел чыткаш, Москва хоорайның Хөй-ниити харылзаалар болгаш аныяктар политиказының департаментизи-биле 10 кижини Москваже дыштандырып чорударын база дугурушкан. Ында 4 өг-бүле кирип турар. Оларның аразында кадыы кызыгаарлыг ажы-төл азырап турар өг-бүлелер база бар. Ук өг-бүлелерге Москваже оруунуң, чурттаар чериниң, аъш-чеминиң өртек-үнезин шуптузун харыылап бээрин демдеглээн.
“Амгы үеде кол-ла чүве – дайынчы чаңгыс чер чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрүп, болдунары-биле дузаны кадарывыс болур. Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан шериглерни деткээн чагааларны уруглар бижип чорудуп турар. Ынчалза-даа бодунуң уруглары, төрелдери, таныыр кижилеринден чагаалар болгаш чураан чуруктар алырга, чүден артык өөрүнчүг болурун бир дайынчы оол чугаалап турду. Ынчангаш ол дугайын интернетке чарлавайн, саазынга чагаа кылдыр бижээш, шөлээлээн оолдарны таварыштыр азы “Кызыл кош” таварыштыр чорудуп болур” – деп, дайынчы чаңгыс чер чурттугларывысты сагыш-сеткил болгаш материалдыг талазы-биле деткииринче чонну Эртине Куулар кыйгырып турар.

Чыжыргана СААЯ.