Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Шериглерге деткимче

29 июля 2023
9

Украинада болуп турар тускай шериг операциязын деткиир, хамаатыларның патриотчу сагыш-сеткилин оттурар сорулгалыг митинг-концерт чазак-чагырганың, депутаттарның болгаш хөй-ниити организацияларының деткимчези-биле июль 26-ның хүнүнде Тыва Республиканың Национал парыгынга болуп эрткен. Бистиң шериглеривистиң күчү-күжүнге, тиилелгезинге, чер-чуртунче онча-менди чанып келиринге шупту бүзүреп турар бис.


Концерт үезинде ТШО-нуң киржикчизи Айдыс Куулар бүгү чон оларны эгезинден тура деткип турарынга өөрүп четтиргенин илереткен: “Бир-ле дугаарында чаңгыс чер чурттугларывыстың демнежилгезинге болгаш гуманитарлыг дузаны чыырынга дузалажып турарынга сеткиливис ханызындан өөрүп четтирип тур бис. Ол биске кончуг чугула. Тыва чонувус дээш чер-чуртувусту камгалаарын аазап тур бис. Тиилелге бистии болур”.

Митингиге хоорайның хөй-ниити организацияларының, бүдүрүлге черлериниң, аңгы-аңгы организацияларның төлээлери, студентилер, дайынчы хөделиишкиннер хоочуннары, шериг албанныглар дээш бистиң шериглеривистиң салым-чолу дээш сагыш човап чоруур хоорайның бүгү-ле чурттакчы чону киришкен.

Республиканың кадыкшылга болгаш профилактика төвүнүң салбыр эргелекчизи Орлан Суваң-оол коллегалары-биле ТШО-да киржип турар шериглерни болгаш оларның ажылын деткиири-биле бо хемчегге келген. “Олар боттарының амы-тынын болгаш кадыкшылын хумагалавайн, бисти болгаш өг-бүлелеривисти камгалап турарлар. Оларның ачызында Россияга болгаш ооң чурттакчы чонунга тайбың ак-көк дээр турар. Ынчангаш бис ТШО-да киржип турар оолдарывысты, оларның өг-бүлелерин, ол ышкаш аңаа амы-тынындан чарылган маадырларывыстың өг-бүлелерин үргүлчү деткип, олар дээш чоргаарланыр ужурлуг бис” – деп, Орлан Суваң-оол чугаалаан.

Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Роман Тамоев Олег Газмановтуң “Офицерлер” деп ырызындан “Россия болгаш ооң хосталгазы дээш эчизинге чедир” деп сөстерниң амгы үеде кайы хире чугулазын демдеглеп, сагыш-сеткилин илереткен: “Бо сөстер бистиң чуртувустуң төөгүзүнде, шынап-ла, кончуг чугула, халаптыг үе-чаданы кажангызындан артык кылдыр илередип турар. Ынчалза-даа бистиң шуптувустуң, ооң иштинде дайылдажып турар шериглеривистиң, тиилелгени чедип алзын дээш, бүгү күжүн мөөңнеп турар чонувустуң демнежилгезиниң ачызында тиилеп алыр бис деп бодап тур мен. Ынчангаш бо хемчегни кончуг ажыктыг деп санап тур мен. Аныяктарның база хөйү-биле хемчегде киржип чедип келгени эки-дир. Бо дээрге анаа-ла сөстер эвес, а патриотчу кижизидилге-дир. Олар бо бүгү энергетиканы, демнежиишкинни, ниити тиилелгени боттарынга сиңирип алыр ужурлуг. Шак мындыг сорулгалыг шупту мында чыглып келгенивис бо” – деп, ол чугаалаан.

Митингиге келген кижи бүрүзүн патриотчу сагыш-сеткил, шериг хүлээлгезин күүседип турарларны деткиир күзел каттыштырган. Амгы үеде ТШО-нуң киржикчилеринге чүгле чоок кижилериниң эвес, а бүгү ниитилелдиң сагыш-сеткилиниң чылыы болгаш деткимчези кончуг чугула. Митингиге ТШО-да байдалды боттарының караа-биле көрген кижилер база киришкен.

Оларның бирээзи, Тыва Республиканың Националдар ажыл-херектериниң талазы-биле агентилелдиң директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Владимир Хабаров чоннуң демнежиишкини шериглерге кайы хире чугулазын демдеглээн: “ТШО киржикчилеринге автомобильдер садары-биле акша-хөреңги чыып турганы чоннуң демниин болгаш шериглерге дузалажырынга кайы хире беленин көргүзүп турар. Ол акцияга Тыва 1-ги черни ээлээн болгай. Мен аңаа чаңгыс эвес удаа барып, чүгле 55 дугаар бригаданың эвес, өске-даа шериг кезектеринде чаңгыс чер чурттугларывыс-биле чугаалажып турган мен. Ук техника оларның амы-тынын камгалаар дээрзин демдеглеп, өөрүшкүзүн илереткеннер”.

Митинг-концерт үезинде патриотчу ырылары куттулуп, чыылганнарның сагыш-сеткилин оттурган. Республиканың билдингир хөгжүмчүлери болгаш культура ажылдакчылары ТШО-да киржип турар бүгү-ле шериглерге эрес-дидими, шиитпирлиг чоруу дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Чыжыргана СААЯ.


"Шын" №56, 2023 чылдың июль 29