Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Социал керээ – боттуг деткимче

17 октября 2022
3

Күрүнениӊ деткимчези – социал керээ ачызында республикада 1293 кижи албан ёзузу-биле ажылдыг апарган.

759 кижи социал керээниӊ 350 муӊ субсидиязын алгаш, хуу сайгарлыкчы ажылын чорудуп турарлар.
200 муӊ рубль материалдыг деткимчениӊ ачызында дузалал ажыл-агыйын ( мал азыраар, ногаа тарыыр) сайзырадыр дээш, 614 кижи социал керээни чарып алгаш, ажылын шуудадып турар.
461 кижиге чаа мергежилди өөренип алырынга «Чонну ажылга хаара тударынга 2020-2022 чылдарда дузалаары» деп Тыва Республиканыӊ күрүне программазы ажыктыг болган. Ук программа-биле ажыл чок улус аӊгы-аӊгы мергежилдерге өөренип алган.

Ажыл чок улустуӊ саны эвээжээн

Бо чылдыӊ эгезинде 10 951 кижини албан ёзузу-биле ажыл чок деп демдеглээн болза, октябрь эгезиниӊ учеду-биле 5 999 кижи бар.
Тывада ажыл чок кижилерниӊ саны 54,7 хуу кызырылган, тодаргайлаарга, чыл эгезинде учетка улустуӊ саны 5 муӊ хире кижи эвээжей берген.
2022 чылдыӊ январь 1-ниӊ көргүзүглери-биле ажыл чок деп бүрүткеттирген улустуӊ 4,6 хуу деӊнели 3,8 хуу эвээш апарган.
Ажыл чок улустуӊ ниити саны 11,7 муӊ кижи, эрткен чылдыӊ бо үези-биле деӊнээрге, 7,4 муӊ кижи эвээш апарган дээрзин Красноярскыныӊ статистика албаны дыӊнаткан.
Амгы үеде 3 234 кижи ажыл чок болганы-биле пособие ап турар. Төлевирниӊ эӊ эвээш хемчээли 2100 рубльду 1 339 кижи, 5 муӊ – 14 муӊ рубль төлевирни 214 кижи, ооӊ эң улуг хемчээли 17 908,8 рубль пособиени 1 542 кижи, РФ-тиӊ субъектизинде ортумак шалыӊныӊ хемчээли хире пособиени 55 кижи (өскүс) ап турар.

Ийи муӊ ажыг ажылды сүмелеп турар

«Россия иштинге ажыл» деп порталда Тывага 2 муӊ ажыг хостуг ажыл олуттарын сүмелеп турар.
Ажыл берикчилери 1 муӊ ажыг ваканцияны, Чонну ажылга хаара тудар төптер 900 хире ажылчын олуттар дугайында чарлап турар.
Казымал тывыштыг үлетпүрде, өөредилге болгаш эртем, кадык камгалал албан черлери дээш аӊгы-аӊгы адырларныӊ ажылдарын таарыштыр тып ап болур.
Ажыл чок турган 7 570 кижини бо чылын ажылче хаара туткан. 3 312 кижи доктаамал ажылдыг, а 4 258 кижи түр үеде ажылдап турар.
Кожууннарныӊ ведомстволар аразында комиссиялары 980 кижи кандыг-даа керээ чок ажылдап турганын илереткеш, 969 кижиге хоойлу-дүрүм ёзугаар күш-ажыл керээлери-биле ажылдаар кылдыр шиитпирлеп берген.

Мергежил өөредир кыска хуусаалыг курстар

Республиканыӊ эрге-чагыргазы мобилизация-биле холбаштыр бүдүрүлгелерге, организацияларга профессионал кадрлар чедишпейн баар таварылгаларга белен болуру-биле, регионда күш-ажыл рыногун хыналдага алган.
Тываныӊ Баштыӊы күүсекчи эрге-чагырга болгаш тус чер бот-башкарылга органнарыныӊ удуртукчуларынга даалганы берген. Адыр бүрүзүнде болгаш харыылап турар девискээрлеринде кадрлар талазы-биле байдалды неделя санында хынап, мониторинг чорудар.
Мобилизацияже келдирген хамаатыларныӊ орнунга түр үеде ажылдаар кижилерге кыска үе дургузунда мерегежил өөредир курстарны организастаарын Өөредилге яамызынга дагзып каан.
Тываныӊ Чазааныӊ медээлери-биле Р.Демчик белеткээн.