Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Суурларда дружинниктер санын өстүрер

24 июля 2023
8

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг суурларга улусчу дружинниктерниӊ санын көвүдедирин ооӊ корум-чурум болгаш хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ айтырыгларыныӊ талазы-биле оралакчызы Виталий Бартына-Садыга, Чазактыӊ эрге-хоойлу камгалаар блогунга дааскан.


Республиканыӊ Баштыӊы эрге-хоойлу камгалаар хөй-ниитижи ажылды чедиишкинниг күүседип турары дээш хамаатыларны деткип шаӊнаар немелде хемчеглер тургузарын саналдаан. Чоокку үеге чедир хамаатылар улусчу дружинаныӊ кежигүнү болуп, боттарыныӊ эки туразы-биле корум-чурумну хайгаарап турган. Дружинниктерниӊ ат-алдарын шак ындыг деткимче хемчеглер-биле бедидери чугула дээрзин ол чугаалаан.

Владислав Ховалыгныӊ даалгазы-биле дружинниктерни деткиир немелде хемчеглерни бадыладыр талазы-биле хоойлужудулгалыг саналды Тываныӊ Чазааныӊ регионалдыг айыыл чок чорук департаментизи ажылдап кылып турар.

ТР-ниӊ Чазааныӊ 2018 чылдыӊ февраль 9-та үндүрген 41 дугаарлыг доктаалы-биле алырга, регионнуӊ дружинниктер даӊзызында бүрүткелдиг болгаш хөй-ниити корум-чурумун хайгаараарыныӊ талазы-биле шылгараан кижиге чаӊгыс катап материалдыг шаӊнал тыпсыр. Эрткен чылын улусчу дружиналарныӊ 77 кежигүнүн шаӊнаан.

Чаа хоойлужудулганы чогаадып турар бөлүктүӊ саналы-биле алырга, дружинниктерниӊ ажылын чартык чыл болгаш-ла түӊнээр, саӊ-хөөлүг деткимчениӊ хемчээлин ийи дакпыр көвүдедир ужурлуг. Материалдыг эвес өске-даа шаӊналдар бээриниӊ дугайында база сайгарып турар.

Регионнуӊ дружинниктер даӊзызында 112 кижи бар. Улусчу дружиналарда бактаап кирген 1443 кижиниӊ хөй нуруузу херээжен чон.

Полицияныӊ ажылдакчылары улусчу дружиналарга инструктаж кичээл эрттирген соонда, олар шагдаалар-биле кады дежурныйлап турарлар. Хөй-ниити черлеринде корум-чурумну, социал амыдыралы берге байдалдыг өг-бүлелерни, ПДН учёдунда элээдилерни, арагалаарынга сундуга берген ада-иелерни хынаар талазы-биле рейдилерже үнүп турар.

Республиканыӊ найысылалында «Беркут» биле «Енисей» деп дружинниктер каттыжыышкыны бар. Олар сөолгү беш ай дургузунда дөрт кем-херекти илередиринге 49 административтиг эрге-хоойлу хажыдар чоруктарны баш удур болдурбазынга дузалашкан. Олар комендант шагыныӊ үезинде школачыларныӊ кудумчуга турары, дүржоктаныышкын, арагалаашкын дээн ышкаш корум-чурум үрээшкиннерин соксадып турар.

Регионалдыг айыыл чок чорук департаментизиниӊ медээзинден алырга, Барыын-Хемчиктиӊ Аксы-Барлык суурда, Тожунуӊ Адыр-Кежиг, Ий, Сыстыг-Хем, Чазылары, Ырбан суурларда, Чеди-Хөлдүӊ Ак-Тал, Хөлчүк, Чал-Кежиг, Эрзинниӊ Мөрен биле Качык суурларында улусчу дружиналар шуут чок болуп турар.

Тываныӊ Баштыӊы үстүнде айыткан 11 суурда болгаш кожууннарныӊ оон-даа өске суурларында чонну дружинниктерниӊ одуурунче хаара тудар ажылды организастаар деп даалга берген. Улусчу дружиналарныӊ хөй-ниити шимчээшкинин идепкейлиг ажылдадыр, ооӊ иштинде корум-чурум камгалалынга бодунуӊ үлүүн кииреринге белен, сагыш човангыр кижилерни деткиир талазы-биле кожууннуӊ программаларын ажылдап кылыры чугула.

ТР-ниӊ Чазааныӊ медээлеринден Р.Демчик белеткээн.