Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Тыва биле Свердловскунуң быжыг харылзаазы

27 сентября 2023
12

“Улусчу фронт. Шуптузун тиилелгеге” төлевилелдиң волонтерлары болгаш Бүгү-российжи улусчу фронтунуң Тывада күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчинниң Москва болгаш Свердловск хоорайларже (ЛУР) ажыл-агыйжы үнүүшкүнү доозулган.


Ажылчын бөлүк бир-ле дугаар Москва хоорайда Тываның төлээ черинге четкеш, чурттуң найысылалында амыдырап-чурттап чоруур чаңгыс чер чурттуглары-биле ужурашкан. Төлээ черинге волонтерлар пунктузун ажыткаш, москважы чаңгыс чер чурттугларынга камгалал четкилерин аргыыр мастер-класстарны эрттирген.

Москва хоорайда ажылдап, чурттап база өөренип турар чаңгыс чер чурттугларывыс ТШО-да шериг оолдарга деткимче кылыр изиг күзелин көргүзүп чедип келгеннер. Олар волонтерлар пунктузунга камгалал четкилерин канчаар аргыырын өөренип алгаш, улаштыр ажылдан хостуг үезинде боттары кээп кылыр дээрзин мастер-класстар үезинде чугаалап турганнар.

«Москвада амыдырап-чурттап чоруур волонтер чаңгыс чер чурттугларывыска, ол ышкаш Тываның төлээ черинге волонтерлар пунктузун ажытканы дээш өөрүп четтиргенивисти илередир-дир бис. Бистиң дайынчы оолдарывыска чаңгыс чер чурттугларының деткимчези эң-не чугула. Моон-даа соңгаар бо пунктуга Москвада ажылдап, чурттап чоруур бүгү чаңгыс чер чурттугларывыстың буянныг ажылы уламчылаар дээрзинге идегеп тур бис» — деп, Саима Далчин чугаалаан.

Тывадан барган бөлүк улаштыр Москва хоорайда болгаш Москва облазында госпитальдарда эмнедип чыдар Тывадан ТШО киржикчилеринге ужуражып четкен. Бистиң шериглеривис чаңгыс чер чурттугларын көргеш, өөрүп, национал чемнерни чооглап, чугаалажып, боттарында тургустунуп турар берге айтырыглары-биле үлешкеннер.
Тываның делегациязы дараазында Свердловск хоорайга барганнар. ТШО-да албан-хүлээлгезин эрттирип турар шериг оолдарга чаңгыс чер чурттугларының чоруткан гуманитарлыг деткимчези — квадрокоптерлер болгаш камгалал четкилерни хүлээткен.

Свердловск хоорайга камгалал четкилер аргыыр волонтерлар пунктузун байырлыг байдалга ажыдып тура: «Маңаа база удавас ажыл хайныгар!» — деп, Саима Далчин чугаалаан. Чартык чыл дургузунда Тывага беш ындыг пунктуну ажыткан. Бистиң дайынчыларга камгалал четкилерниң чедирилгезин чоокшуладып алыры-биле Свердловск хоорайда волонтерлар пунктузун ажыткан сорулгазы ол. Тус черниң эрге-чагыргазы болгаш хөй-ниитижилер “Улусчу фронт. Шуптузун тиилелгеге” төлевилелди болгаш Бүгү-российжи улусчу фронтунуң чорудуп турар ажылын деткээн.

«Коллегаларывыстың келиринге чедир шупту херек чүүлдерни белеткеп алган бис. Камгалал четкилер аргыыр доктаамал черни тып алгаш, четкилер аргыырда тускай, эптиг каркас-багананы белеткеп алдывыс» — деп, Свердловск хоорайның Херээженнер чөвүлелиниң даргазы Олеся Зимина чугаалаан.

Волонтерлар пунктузунуң ажылын Свердловск хоорайның Херээженнер чөвүлели организастаар. Бир дугаар аргаан камгалал четкилерин шериглерге сентябрь айның 20 хүннеринде дамчыдар. Ажыл шуудай бээрге, волонтерлар оңгулар лааларын немей кылыр сорулгалыг.
Тывадан барган ажылчын бөлүк Свердловск хоорайның 6 дугаар школазының спорт залының септелгезиниң ажылын база хынап четкен. Улаштыр ук хоорайның ном саңнарынга мөөң номнарны база дамчыткан.

Тыва Республика биле Луганск Улус Республиказының аразынга кады ажылдажылга эрткен чылын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның ажыл-агыйжы үнүүшкүнүнүң үезинде эгелээнин сагындыраал. Бо чылын Тываның тудугжулары Свердловскунуң 6 дугаар школазын катап тургузар ажылдарда киржип турар. Ооң ажыл-чорудулгазын Тываның Баштыңы бодунуң хайгааралында алган. «Свердловск районда ажылды Дмитрий Павлович Деренко хайгаарап турар. Бо чылын Тывадан тудугжулар Свердловскунуң 6 дугаар школазының спорт залын септеп турар. Крышазын, одалга системазын чаарткаш, соңгаларын, шалазын солаан. Бир-ле дугаарында конструкциязын күштелдиргеш, тудугну ажы-төлге айыыл чок кылдыр кылган. Амгы үеде кол ажылдар доозулган, тудуг түңнел чадада келген. Деткикчилеривис «Бэнконс» биле «Бастион» тудуг организацияларының деткимчези-биле Свердловскунуң школазынче чаа спортчу дериг-херекселди чоруттувус»— деп, В. Ховалыг бодунуң блогунда бижип турар.

Ук школаның спорт залынга 40 ажыг чылдар дургузунда септелге чоруттунмаан, спортчу дериг-херекселдери чаарттынмаан турган. Шак-ла ындыг аварийлиг байдалга школачылар күш-культура кичээлдерин класстарга, коридорларга азы кудумчуга эрттирип турган. Ам ажы-төлде амгы үениң таарымчалыг байдалынга кичээлдээр арга бар апарган.

«Свердловскунуң чурттакчылары-биле бистиң Улусчу фронт болгаш хөй-ниитижилеривис быжыг харылзаа тудуп турарынга өөрүп тур мен. Хүнден хүнче Тыва биле Свердловскунуң харылзаазы быжыгып тур» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

Алдынай СОЯН.

Чуруктарны интернеттен алган.


«Шын» №73 2023 чылдың сентябрь 27