Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Тываныӊ фермерлери – мурнуку одуругда

19 июля 2023
9

Тываныӊ фермерлери мал чеми белеткээр кампанияныӊ мурнуку одуруунда чоруп турар.

Республикада мал чеми белеткээр кампанияныӊ ажыл-чорудулгазыныӊ дугайында оперативтиг медээни Тываныӊ көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем барааннарыныӊ яамызы дыӊнадып турар.

Июль айныӊ ортузунда 319 га шөлден мал чеминге ажыглаар 317 тонна сигенни кезип, оон 617 дүрүг сигенни белеткээн. Ол дээрге планныӊ 0,1 хуузу болур. Арат-фермер ажыл-агыйлары мал чемин хөйү-биле белеткеп ап турар.

Таӊды, Чаа-Хөл, Кызыл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарда сиген-ширбиил кезер өйүнге чедир бедип, өзүп үнүп келген. Ынчангаш ол дөрт кожуун мал чемин белеткеп эгелей берген. А оон өске кожууннар сиген кезер ажылды август эгезинде азы ол айныӊ ортандан бээр эгелээрин планнап турар.

Көдээ ажыл-агый яамызыныӊ үнелээшкини-биле алырга, бо чылын 1 гектар одар-белчиириниӊ ортумак дүжүдү 11,8 центнер болган, ону эрткен чыл-биле деӊнээрге, ол 0,8 центнер хөй болуп турар. Ведомство баш бурунгаар санап турары-биле алырга, бир эвес агаар-бойдус таарымчалыг, чаъс өйлеп-өйлеп чаап-ла турар болза, дүжүт көвүдээр, бир гектар черден 13-15 хире центнер мал чемин ап болур.

Мал чеминиӊ хөй кезиин, тодаргайлаарга, 180 тоннаны арат-фермер ажыл-агыйлары белеткээн, а хуу дузалал ажыл-агыйлыг улус мал чемин белеткеп турарыныӊ талазы-биле ийиги черде келген. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери 43 тонна сиген белеткээн.

Көдээ ажыл-агый яамызыныӊ даалгазы-биле кожуун чагыргалары неделя санында кайы хире мал чеми белеткээнинге хамаарыштыр мониторингини эрттирип, ведомствога отчет бээр ужурлуг.


Сиген кезиишкинин сентябрь 15-ке чедир доозарын планнап турар.

ТР-ниӊ Чазааныӊ медээзи-биле Р. Демчик белеткээн.