Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Тываныӊ күрүне университединде чырыдыышкын ажылы

5 сентября 2023
5

Сентябрь 3 – Терроризмге удур демиселге эп-сеткил каттыштырарыныӊ хүнү. Бистиӊ чуртувуска бо хүннү чылдыӊ-на демдеглеп турар. 2004 чылдыӊ сентябрь1-3 хүннеринде Беслан хоорайга болган террорисчи акт үезинде буруу чок 300 ажыг кижи, өөреникчилер болгаш ада-иелер амы-тынындан чарылган. Ол коргунчуг үүлгедиг төөгүге балалбас исти арттырган. Ынчангаш 2005 чылдыӊ июль 21-де «Россияныӊ дайынчы алдар хүннериниӊ (тиилелге хүннери) дугайында» федералдыг хоойлуга өскерилгелерни кииргеш, Терроризмге удур демиселге эп-сеткил каттыштырарыныӊ хүнүн сентябрь 3-те демдеглээр кылдыр доктааткан.

2023 чылдыӊ сентбярь 3-те Тываныӊ күрүне университединиӊ студентилеринге тускай сорулгалыг чырыдыышкын лекциялары болуп турган. ТывКУ-нуӊ Координация төвүнүӊ удуртукчузу Айдаш Тумат хемчегни ажыдып, баштайгы лекциязы-биле таныштырган.

Аныяк-өскенниӊ идепкейлиг хамааты туружун хевирлээриниӊ, терроризмниӊ идеологиязынга удур туржурунуӊ, студентилер аразынга экстремисчи чорукту болгаш шиитпирлиг хөделиишкиннерни баш бурунгаар болдурбазыныӊ талазы-биле ханы ужур-уткалыг тайылбыр ажылын чоруткан.

«Россия Федерациязы чылдыӊ-на сентябрь 3-те Терроризмге удур демиселге эп-сеткил каттыштырарыныӊ хүнүн демдеглеп турар. Күрүнени болгаш чонну ниити дайзынынга удур каттыштырганыныӊ демдээн илередип чоруур хүн-дүр. Терроризмге удур туржурундан аӊгыда, ооӊ тыптып келириниӊ айыылдыг байдалдарыныӊ дугайында угаадып чугаалаары дээштиг болгаш чугула болур дээрзин Россияда, бүгү делегейде бичии уруглар-даа, улуг кижилер-даа билген турар ужурлуг» – деп, университеттиӊ кижизидилге ажылы болгаш социал айтырыглар талазы-биле проректору Остап Чооду тайылбырлаан.

Студентилерге «Террорисчи айыылдыг байдал тургустунуп келгенде, кылыр ужурлуг чүүлдерниӊ чурумун» ТывКУ-нуӊ хамааты камгалал болгаш онза байдалдар килдизиниӊ даргазы Чечена Дамдын тайылбырлаан.

«Чөрүлдээ чок делегей! Дөрт чөрүлдээни шиитпирлеп өөренили» деп темалыг солун лекцияны университеттиӊ кадыкшыл институдунуӊ директору Сырга Мөмбей-оол эрттирген. Онза айыылдыг үеде кижиниӊ сагыш-сеткилиниӊ байдалыныӊ дугайында тайылбырлаан.

«РФ-тиӊ маадырлары – терроризмге удур демиселчилер» деп шериг-патриотчу кижизидилге дугайында психолог, ТывКУ-нуӊ Координация төвүнүӊ ажылдакчызы, Кызыл хоорайда ИХЯ-ныӊ эргелелиниӊ чанында Хөй-ниити чөвүлелиниӊ даргазы Евгений Лицкевич чугаалаан. Амыдыралдан үлегер-чижек кылдыр ол Россияныӊ Маадыры, Дагестанныӊ Иштики херектер килдизиниӊ кеземче-дилээшкин салбырыныӊ даргазы Аскер Аскеровтуӊ арга-дуржулгазын, маадырлыг чоруунуӊ дугайында база таныштырган.

«Меге фейк медээлерни канчаар танып билип алырыл?» деп амгы үениӊ чугула темазын студентилерге Тываныӊ информастыг технологиялар техникумунуӊ оралакчы директору Күдер Мажаа тодаргай тайылбырлаан.

Өөредилге-чырыдыышкынныг лекцияларныӊ соонда, студентилер үзел-бодалын, саналын чугаалап, террорисчи үүлгедиглерге удур чаӊгыс аай демниг болуру чогумчалыг деп түӊнелге келген.

ТывКУ-нуӊ медээлеринден Р. Демчик белеткээн.