Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Ажыл-агыйы шуудаан  сайгарлыкчы

15 марта 2021
26

 

Тываның арга-дуржулгалыг сайгарлыкчыларының бирээзи Ульяна Ооржакты танывас кижи чок дизе, частырыг турбас. Ол национал аъш-чемни болбаазырадып, бүдүрер аъш-чем кылыр ажылын алды чыл бурунгаар эгелээн. Баштай-ла ак сүттен, божадан доңуруп каан амданныг чемнерни, арбайдан шоколадтарны бүдүрүп эгеледи. Улаштыр-ла, ажылын улам калбартып, каш янзы национал аъш-чемни бо хүннерге чедир кылып турар.

Бо чоокку чылдарда национал аъш-чеминге немей арбай далганын хаптааш, дораан кылып чиптер кылдыр бүдүре берди. Моон алгаш көөрге, бо сайгарлыкчының ажыл-агыйга кызымаккайын, бурунгаар чүткүлдүүн эскерип болур. Нацонал чемнер кылыр дериг херекселин бичиилеп садып ап келген, баштай бичежек херексел, ооң соонда мороженоени хөйү-биле кылыптар дериг-херекселди база садып апкан. Бо херекселдерниң өртек үнези 200 муңдан өрү болур. А сайгарлыр ажылга бергелер бо-ла таваржып турар, үстүнде хайгаарал албан черлериниң хыналдазы, дериг-херекселди даштыкы чурттардан чагыдарга кызыгаар эртеринге чарыгдалдар дээш оон-даа өске. Бо талазы-биле Ульяна Кечековна хомудалын чугаалап турар.

Ол ышкаш бо ажыл-агыйынга улуг оглу Кежик дузалажып турар. Авашкылар иелээ дыка кызымак, ам мырыңай ба­рааннарын немей кылып чоруп олурарлар. Сөөлүнде арбай далганын, оон шайын (Ава шайы дээр) база бүдүре бергени онза. Чоннуң аразында “Тыва мороженое, тыва шоколад, ам болза тыва шай...” мынчаар-ла чугаалажып турары солун. А тыва мороженоени “Инмарка” деп улуг компания-биле дугурушкаш, ынаар чорудуп турарлар. Тыва мороженоени Сибирьниң хоорайларында садыг­ларда сада берген. Тываның бараан­нары Россияның хоорайларынче үндүр саартынып турар-дыр.

Оон ыңай чугула демдеглээри болза, Ульяна Ооржак бүдүрүлгезинде он ажыг кижини ажыл-биле хандырып келген. Оларның аразында кадыының байдалы-биле үнү чок улузувус база бар. “Бо улузум ажылга дыка кызымак, шынчы-даа, шыңгыы-даа чорду...” деп, Ульяна Кечековна ажылчыннарын мактап чугаалады. Национал аъш-чем болбаазырадыр бүдүрүлгениң ажылы шагда-ла көскү бооп турар база шуудай берген, эки талаже эргилип, хөгжүп турар.

Ася Түлүш.