1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«ДОРТ ХАРЫЛЗАА»: Пенсия хандырылгазында чаартылгалар

Февраль 12-де 10.00 шактан 11.30 шакка чедир «Шын» солуннуң редакциязынга пенсия хоойлузунда өскерлиишкиннерге хамаарыштыр ээлчеглиг «Дорт харылзаа» болур. Аңаа Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика салбырының специалистери киржир.

Пенсия фондузунуң Тыва Республика салбырының даргазының оралакчызы Светлана Кенден, пенсия тыпсырын, санаарын, төлээрин организастаар килдистиң даргазының оралакчызы Ар­жаана Донгак, социал төлелгелер килдизиниң башкарыкчы специа­лизи Саяна Бараан, хуу учет килдизиниң даргазының оралакчызы Урана Ойдупаа, инвестиция салыышкынын организастаар бөлүктүң удуртукчузу Чимис Монгуш  айтырыгларга харыылаар.

Пенсия системазында чаартылгалар болуп турары-биле республиканың чурттакчы чонун «Дорт харылзаага» идепкейлии-биле киржип,  специалистерден сонуургаан айтырыгларынга харыыларны алырынче кыйгырып тур бис. Айтырыгларны баш бурунгаар-даа, азы «Дорт харылзаа» үезинде-даа салып болур. Электроннуг почтаже баш бурунгаар база чорудуп болур.

Харылзажыр телефоннар: 2-01-35, 2-30-69, 8 929 314 1234.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.