1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Көк куш» – Ай-кыс Кыргыс

Бичии чаштар шупту бир-ле чүвеге салымныг кылдыр төрүттүнер, чүгле ол салым-чаяан­ны эрте чажындан ажыдып, илередип алыр болза, аас-кежик – езулуг талант оон үнер. Ай-кыс Кыргыстың ырлаар салымныы бичиизинде-ле илереп келген. Кызылдың 5 дугаар школазының чедиги классчызы, 13 харлыг Ай-кыс Кыргыс «Көк куш» деп Бүгү-российжи конкурстуң финалынче үнгеш, дөрткү черни ээлеп, төрээн Тывазын алдаржытканын билир бис. 2015 чыл Ай-кыска ол хире улуг сценаже сурагжып үнеринге тепкиишти берген бүгү назыда уттундурбас чыл болуп артары чугаажок.

«Көк куш» конкурстуң эң баштайгы аудио шилилгези эгелээн үеде Ай-кыстың удуртукчу башкызы Борис Салчак Юрий Антоновтуң «Снегири», Арета Франклинниң «Respect» болгаш «Тывам» деп ыры­ларын Ай-кыстың үнү-биле кассетага бижиткеш, чоруткан. Тывадан бичии ыраажының үнү шилилге кылып турган жюри кежигүннеринге хөлчок таарышкан болгаш, Ай-кыс Кыргыс Москваның бодунга болур бирги турже эрте берген.

Конкурс канчаар болуп турганын, кайы-даа жанрга кайгамчык талантылыг ажы-төлдүң номерлерин ийи дугаар «Россия-1» телеканал дамчыштыр магадап көрүп, жюриниң үнелелдерин дыңнап, Ай-кыс дээш бүгү сагыш-сеткиливистен кедергей-ле «аарып» турган болгай бис. Ай-кыска чаңгыс чер-чурттугларының смс-бадылаашкыннары улуг деткимчени берген. База бир солун чүве – Ай-кыстың Кыргыс деп фамилиязы Кыргызстандан хөй үннер келиринге дузалаан. Кыргыс деп фамилияны безин деткип, патриот­чу көдүрлүүшкүннүг болган кыргыс чонга четтиргенивисти илеретпес аргажок.

Түңнел концертке Ай-кыс Россияның Улустуң артизи, сураглыг Тамара Гвардцители-биле кады ырлаан. Оон «Дорт эфирге» киришкеш, база иелээ дыка чараш ырлаанын көрген болгай бис. Ай-кыс ооң мурнунда «Голос. Дети», «Голос Азии» дээн ышкаш улуг конкурстарга киржип турган болгаш, бо удаада көңгүс сүрээдевээн. Моон-даа соңгаар ооң мурнунда конкурс­тар, мөөрейлер хөй. Кайгамчык талантызын улам сайзырадып, езулуг улуг ыраажы кылдыр сурагжып өзерин күзеп каалы.

Надежда ЭРГЕП.

 

«Шын» №146 2015 чылдың декабрь 31

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.